POSŁUCHAJMY: Nigeryjczyk – polski patriota

0
John Abraham Godson to postać niezwykła – przybysz z Nigerii, były pastor kościoła zielonoświątkowców został posłem na Sejm RP. To już jego druga kadencja – łodzianie wybrali go po raz drugi. Sam o sobie pisze, wymieniając zawody: nauczyciel akademicki, menedżer, społecznik, osobisty coach/trener/mentor i… wieczny student. Ma na swoim koncie kilka fakultetów, jest autorem trzech książek i wielu artykułów, uwielbia podróże, fotografię, gotowanie, ogrodnictwo i muzykę. A w rozmowie, która była planowana na 15-20 minut, a trwała godzinę, jest fascynującym interlokutorem. Z tego co i jak mówi jasno wynika, że jest człowiekiem łagodnym i pełnym empatii, któremu na sercu leży dobro innych, otwartym na świat. Mówi bogatą polszczyzną (czasem niewłaściwe końcówki dodają mu raczej uroku), a jego miłość do Polski doprawdy rozbraja. Oto moja rozmowa z pierwszym czarnoskórym polskim posłem, który jako gość honorowy przyjechał do Toronto na V Światowy Zjazd Polonii Chrześcijańskiej zorganizowany przez Polski Kościół Pelnej Ewangelii w Toronto w dniach 29 czerwca-1 lipca. Serdecznie polecam zajrze- nie na stronę internetową posła Johna Godsona http://johngod- son.pl, gdzie można znaleźć wie- le ciekawych materiałów, m.in. jego wypowiedzi na wiele tema- tów oraz np. wersety, które go bardzo poruszają, a także wide- orelacje z podróży do Nigerii (m.in. z wizyty premiera i pol- skiej delegacji w szkole nigeryj- skiej otrzymującej pomoc z Pol- ski).

JOHN ABRAHAM GODSON  

Pochodzi z nigeryjskiego ludu Ibo. W 1993 osiedlił się w Polsce, a w 2001 otrzymał polskie obywatelstwo. Jest absolwentem Wydziału Rolnictwa Abia State University w Nigerii. Ukończył także stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Studiów Mię- dzynarodowych w Łodzi oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie War- szawskim (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych). Doktoryzuje się także na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Zarządzania). Ukończył także studia podyplomowe na Clark University (MSPC) i w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (MBA). Pracował jako starszy wykładowca na Politechnice Szczecińskiej (1993- 1997) oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1997- 1998), a także na łódzkich uczelniach, m.in. w latach 2006-2007 wykładał na anglistyce w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Prowa- dzi gościnnie wykłady na różnych uczelniach w Polsce i za granicą. Jest także prezesem Instytutu Afrykańskiego w Polsce. Był duchownym Kościoła Bożego w Chrystusie, prowadził Misję Piel- grzym w Łodzi. W 2008 zawiesił działalność duszpasterską. Zasiadał w radzie łódzkiego osiedla Olechów-Janów, będąc jednocze- śnie wiceprzewodniczącym zarządu tej jednostki. W 2006 bez powodzenia kandydował do łódzkiej rady miasta z ramienia Platformy Obywatelskiej. Mandat objął w styczniu 2008, stając się pierwszym ciemnoskórym radnym tego miasta. W 2007 startował także do Sejmu z ramienia PO, zajmując wśród przedstawicieli tego ugrupowania siódme miejsce z wynikiem 3807 głosów. W wyborach samorządowych w 2010 został zgłoszony jako kandydat do rady miejskiej Łodzi z ramienia Platformy Obywatelskiej, uzyskując reelekcję z poparciem 4736 głosujących, co stanowiło drugi najlepszy indywidualny wynik w Łodzi. W wyniku wyboru Hanny Zdanowskiej na prezydenta Łodzi objął po niej mandat poselski z listy Platformy Obywatelskiej RP. 14 grudnia 2010 złożył ślubowanie w Sejmie. Stał się pierwszym czarnoskórym parla- mentarzystą w Polsce. W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał reelekcję, startując ponownie z ramienia PO i otrzymując 29 832 głosy.

Wikipedia

This slideshow requires JavaScript.

Poleć:

O Autorze:

Malgorzata P. Bonikowska

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.