Kraśnik Lubelski pionierem młodzieżowej robotyki w Polsce

2

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
Kraśnik – 30-tysięczne miasto o bogatej, ponad 600-letniej historii i 80-letniej tradycji przemysłu precyzyjnego, datującej się od powstania w tym mieście, w latach trzydziestych ubiegłego stulecia Fabryki Amunicji w ramach Centralnego Okregu Przemysłowego, a po wojnie, siedziba największej fabryki łożysk tocznych w Polsce, ponownie w czołówkach wiadomości prasowych.

Dwa lata temu była mowa o wykupieniu akcji większościowych Fabryki Łożysk Tocznych – FL, przez wielki koncern chiński TRI-RING Corporation. Parę miesięcy temu pisano o otwarciu w tym mieście zakładów Cyclone Poland, filii kanadyjskiego producenta wyrobów dla przemysłu lotniczego, Cyclone Mfg. z Mississaugi, Ontario.

Tym razem o Kraśniku mowa z racji powstania w tym mieście pierwszej w Polsce i zarazem pierwszej w całej Europie środkowo- wschodniej młodzieżowej drużyny robotics FIRST.

Przedstawię w skrócie, co kryje się pod nazwą FIRST i jak działa ta międzynarodowa organizacja, której celem jest rozwój zamiłowania młodzieży do nauk z dziedziny STEM (Science Technology Engineering Mathematics).

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) jest międzynarodową organizacją mającą na celu zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi i inżynierią.

Organizacja została założona w 1989 roku przez Deana Kamena, który jest jednym z największych współczesnych wynalazców w Stanach Zjednoczonych.

Organizacja ma swoją główną kwaterę w Manchester, New Hampshire w USA i funkcjonuje już w ponad 80 krajach na świecie.

Ponad 200 firm z tzw. Forbes 500, czyli zbioru największych światowych korporacji, uczestniczy w sponsorowaniu drużyn FIRST Robotics.

Ponad 150 uniwersytetów na świecie oferuje stypendia dla członków drużyn FIRST. Wartość stypendiów to ponad 40 milionów dolarów rocznie.

Program obejmuje cztery kategorie wiekowe uczniów, w czterech różnych tematykach i bazach technicznych, począwszy od dzieci w przedszkolach (Junior Lego League), następnie uczniów szkół podstawowych (Lego League) i pierwszych klas szkół średnich, tzw. FIRST Tech Challenge, a skończywszy na najbardziej zaawansowanym technicznie FIRST Robotics Competition (FRC) dla uczniów szkół średnich.

This slideshow requires JavaScript.

Ponad 2500 drużyn FRC działa w USA. Kanada jest na drugim miejscu na świecie z ponad 200 drużynami, następnie Izrael, Meksyk, Chiny i Australia stanowią czołówkę tej dyscypliny młodzieżowych zawodów robotics FIRST Robotics Competition.

Za sprawą drużyny z Kraśnika, Polska weszła więc jesienią ubiegłego roku do tego ekskluzywnego klubu.

W większości członkami drużyny FRC 5883 są uczniowie Zespołu Szkół Nr. 3 w Kraśniku (http://www.zs3krasnik.pl/) ale jest też kilkoro uczniów z innych szkół z powiatu kraśnickiego.

Sponsorami strukturalnymi FRC 5883 są: starosta powiatu Kraśnik, marszałek województwa Lubelskiego, Wschodni Klaster Innowacji z Lublina i Zespół Szkół Nr.3 w Kraśniku.

Drużyna FRC 5883 przyjęła nazwę “Spice Gears” i jest pierwsza tego typu drużyną w Polsce i jednocześnie pierwszą drużyną FRC w całej Europie środkowowschodniej.

W pracach zespołu bierze udział 30 uczniów i uczennic, wspieranych przez kilka osób dorosłych – mentorów drużyny – specjalistów z dziedziny komputerów, mechatroniki, informatyki, zarządzania, mediów, prawa i biznesu. Wśród mentorów drużyny są też nauczyciele języka angielskiego, jako że językiem świata FIRST jest język angielski.

Co roku, w określonym terminie, drużyny są zobowiązane do rejestracji na kolejny sezon i muszą tym czasie uiścić opłatę rejestracyjna. Opłata na sezon 2016 została ustalona na poziomie 6 tysięcy dolarów amerykańskich dla nowej drużyny i pięć i pół tysiąca dolarów dla drużyn o większym stażu.

W opłacie rejestracyjnej ujęty jest koszt podstawowych zespołów sterowania i kontroli robotem.

Na początku stycznia, w transmitowanym na cały świat z centrum NASA w Houston w Teksasie programie NBC TV, ogłaszana jest tematyka konstrukcji robota i zasad gry, jaka będzie obowiązywać na dany sezon zawodów – każdego roku jest inny temat i inne zadania do wykonania przez robota.

Drużyny mają 6 tygodni na zaprojektowanie i zbudowanie maksymalnie 120-funtowego robota do wykonywania określonych na dany sezon zadań. Zasady gry, wymogi techniczne robota, a nawet maksymalny koszt części są ściśle określone w specyfikacjach.

Najpóźniej 23 lutego o godzinie 23:59 czasu lokalnego, wszystkie roboty zgłoszone do zawodów są zaplombowane, tak by nie można było dokonywać dodatkowych zmian i następnie wysyłane na zawody regionalne w różnych częściach świata.

Drużyny, które wygrają turnieje regionalne, kwalifikują się do udziału w turnieju mistrzostw świata, do tej pory organizowanych pod koniec kwietnia każdego roku w St.Louis, Missouri, USA.

W zawodach mistrzostw świata we wszystkich czterech kategoriach wiekowo-tematycznych FIRST, bierze udział ok. 40 tysięcy uczniów i mentorów z ponad 40 krajów świata. Główna hala zawodów wypełniana jest 60-80 tysiącami widzów.

Tegoroczna tematyka zawodów FRC, to zdobycie twierdzy, a więc robot będzie miał za zadanie sforsować parokrotnie różnego rodzaju przeszkody, będące częścią “wałów obronnych twierdzy”, strzelać “głazami” do wieży obronnej i wspinać się po ścianie na tę wieżę. Nasza drużyna z Kraśnika została zarejestrowana na turniej w Windsor-Essex Great Lakes Regional w Windsor, Ontario, Kanada w dniach 6-9 kwietnia 2016 roku.

Turniej w Windsor jest największym turniejem FRC w Kanadzie – w tym roku wezmą w nim udział aż 52 drużyny z USA i Kanady.

Kraśnicki zespół będzie jedyną drużyną z Europy biorącą udział w tym turnieju.

Działalność drużyny nie tylko na jeden sezon, ale na wiele kolejnych lat, oparta musi być na solidnej współpracy z instytucjami rządowymi, ale główną bazą ekonomiczną i organizacyjną każdej drużyny FIRST, a więc i drużyny FRC 5883 z Kraśnika, są korporacje – te wielkie, międzynarodowe ale też firmy mniejsze, o zasięgu regionalnym, bądź krajowym.

Plany sięgają poza tematykę pracy jednej drużyny. Władze powiatu kraśnickiego, jak wynika z wypowiedzi starosty powiatu pana Andrzeja Maja, pragną wprowadzić tematykę FIRST do programów szkół w tym powiecie. W przyszłym roku powstaną drużyny Junior Lego w paru miejscowych szkołach podstawowych.

Ale to nie wszystko.

Pragniemy utworzyć w Kraśniku pierwsze w Polsce Centrum Młodzieżowej Robotyki.

Panowie Jędrzej Kowalczyk i Arkadiusz Blaut, reprezentujący światowego lidera automatyki przemysłowej i robotyki – GE Fanuc w Polsce, entuzjastycznie wspierają tę ideę, a na chwilę obecną pragną by drużyna FRC 5883 pełniła rolę lidera i gospodarza specjalnego działu poświęconego młodzieżowej robotyce w ich forum internetowym ROBO FORUM. Efekty można już zobaczyć na tejże stronie internetowej http://roboforum.pl/

Naturalnie następnym etapem rozwoju FIRST w Polsce będzie powstanie kolejnych drużyn w całym kraju. Drużyna z Kraśnika będzie chętnie służyła swą wiedzą i doświadczeniem w budowie zespołów robotics.

Następnie pragniemy doprowadzić do powołania ogólnopolskiej organizacji FIRST Poland, koordynującej działalność wszystkich drużyn FIRST w Polsce, oczywiście z siedzibą w Krasniku.

Okazuje się, iż nasze plany rozwoju FIRST w Polsce doskonale współgrają z założeniami planu dla Polski, zwanego od nazwiska autora “Planem Morawieckiego”, jaki został przed paru dniami ogłoszony przez ministra rozwoju RP, który określił ten plan mianem “rewolucji cyfrowej”.

Pracy związanej z działalnością drużyny jest bardzo wiele, a wszyscy wykonujący tę pracę, czynią to jako wolontariusze. Całe zadanie prowadzenia administracji drużyny przejął na siebie Wschodni Klaster Innowacji z siedzibą w Lublinie. Cały zarząd tej “not for profit” organizacji jest zaangażowany w działalność drużyny FRC 5883.

Prezes pan Marcin Giza wchodzi w skład komitetu koordynacyjnego, wiceprezes pan Darek Głuchowski – nauczyciel informatyki w ZS3 jest szefem drużyny, tzw. Lead Mentor, a pan Grzegorz Michałowski, wiceprezes Wschodniego Klastra Innowacji, jest zastępcą szefa mentorów.

Pani Małgorzata Mazur, z zawodu prawnik i specjalista ds. marketingu, zajmuje się sprawami administracyjnymi, marketingiem i finansami drużyny. Nad całością czuwa komitet koordynacyjny, w skład którego oprócz wymienionych wcześniej wchodzi jeszcze starosta powiatu kraśnickiego pan Andrzej Maj, dyrektor szkoły ZS3 pan Andrzej Ciupak no i, korzystając ze Skype’a, ja osobiście biorę udział w cotygodniowych spotkaniach komitetu koordynacyjnego. Odpowiedzialny jestem za załatwienie wszelkich spraw związanych z przyjazdem i pobytem drużyny w Kanadzie.

Jak wspomniałem wcześniej, zaangażowanie korporacji i sfery biznesu w rozwój robotyki jest niezwykle ważnym czynnikiem pomyślnego i długofalowego rozwoju FIRST również i w Polsce.

Drużyna FRC 5883 otrzymała grant w wysokości 6 tysięcy dolarów od amerykańskiej korporacji 3M, za co zostało opłacone wpisowe drużyny. Kierownictwo polskiego oddziału tej firmy z panem Konradem Krakosem na czele, jest niezwykle entuzjastycznie nastawione do kraśnickiej inicjatywy. Drużyna otrzymała dodatkowe wsparcie w postaci różnego rodzaju materiałów reklamowych, a także fachowej pomocy ze strony współpracującej z 3M firmy marketingowej.

Kanadyjska organizacja FIRST Canada przekazała grant 2 tysięcy dolarów, a zarząd turnieju regionalnego pokryje częściowo koszta zakwaterowania drużyny w czasie turnieju w Windsor.

Firma Balluff i kierownictwo tej firmy w Polsce, panowie Paweł Stefański i Grzegorz Banakiewicz podjęli decyzje nie tylko sponsorowania drużyny, ale także utworzenia w Kraśniku na potrzeby szkoły laboratorium czujników tej firmy.

Firma CEWAR z jej szefem, panem Stanisławem Wiechem wspiera drużynę swym parkiem maszynowym i produkcyjnym. Polski oddział amerykańskiej firmy National Instruments z panem Przemysławem Kowalskim jako koordynatorem, podjął decyzję o udzieleniu dwóch “site license” ich software LabView i służą codziennie pomocą grupie programistów drużyny w napisaniu prawidłowych programów sterowania robotem.

A jeszcze wśród sponsorów mamy takie firmy i organizacje jak WAGO, EVOTEC, Wikpol, Kilohertz.io, VEOLIA, GT85, Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne i T.B. Fruit.

Nie sposób nie wspomnieć o działających w Kraśniku firmach, które podjęły się sponsorowania drużyny FRC 5883:
• Fabryka Łożysk Tocznych (FLT), a obecnie po przejęciu jej głównych aktywów w drodze wykupu przez chiński koncern TRIRING Corporation http://www.triring.cn/cn/default.aspx nosząca nazwę PBF (Polish Bearing Factory).

• kraśnicki oddział firmy IKO Nippon Thompson. http://www.ikont.co.jp/eg/company/company/about.html

Szczególne godne uznania jest zaangażowanie w działalność drużyny FRC 5883 przez pana Wojciecha Naborczyka i panią Ilonę Naborczyk-Górską, właścicieli firmy NABOR, która na codzień udziela wsparcia w postaci swego parku maszynowego i wiedzy fachowej kadry inżynierskiej.

Firma Nabor przeznaczyła bezpłatnie na użytek drużyny jedno z pomieszczeń w głównym budynku firmy, a pan Naborczyk jest częstym gościem i doradcą zespołu mechaników drużyny w czasie prac projektowych i montażu podzespołów.

Firma Nabor współpracuje i od niedawna jest sąsiadem kraśnickiego oddziału firmy Cyclone Mfg. z Mississaugi (http://www.cyclonemfg.com/)

Cyclone Polska, z siedzibą w Kraśniku, wchodzi w skład tzw. Aviation Valley, czyli Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie swe oddziały mają między innymi takie firmy jak Pratt & Whitney Canada, Sikorsky Aircraft, Gooderich, United Techniologies i AgustaWestland. Jednocześnie, Cyclone Poland wchodzi w skład kraśnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Mamy nadzieję na włączenie się tej firmy do grona sponsorów, na razie mamy zapewnioną wizytę drużyny w głównej siedzibie firmy przy Rapistan Crt. w Mississaudze.

Lista sponsorów staje się coraz dłuższa, w miarę jak drużyna rośnie i wiadomość o jej istnieniu jest podawana przez media, nie tylko lokalne ale i ogólnokrajowe, a także przez tzw. social media.

Telewizja Polska TVP3 parokrotnie nadała programy o działalności drużyny FRC 5883 z Kraśnika. TVP3 i TV Lublin dołączyły w ubiegłym tygodniu do grona sponsorów drużyny.

Wczoraj, gdy przygotowywałem ten tekst do druku, otrzymałem kolejną dobrą wiadomość. POLSKIE TALENTY Firma Pratt & Whitney, Poland działająca w Rzeszowie i Kaliszu, a będąca filią Pratt & Whitney Canada, giganta w produkcji silników odrzutowych, poprosiła o przesłanie umowy sponsorskiej. Dzisiaj natomiast światowy potentat przewozów – firma FedEx, poinformowała nas, iż bezpłatnie przewiezie nam robota, wraz z zestawem narzędzi i części zamiennych na zawody w Kanadzie i z powrotem do Kraśnika.

Wartość tego grantu szacujemy na sumę ok. 3 tysięcy dolarów. Wsparcie dla drużyny FRC 5883 już jest, ale nadal sporo pozostaje do zrobienia. Mówiąc wprost, roczny koszt utrzymania drużyny mieści się w przedziale 30-60 tysięcy dolarów. W przypadku FRC 5883, sam wyjazd na turniej w Kanadzie, to suma ok. 16 tysięcy dolarów za bilety lotnicze. Drużyna liczy na wsparcie również od firm kanadyjskich i polonijnych w Kanadzie, a także od osób prywatnych.

Wsparcie drużyny może być w formie grantu pieniężnego, ale również w formie materialnej jak np. części, czy materiały do budowy robota, narzędzia, sprzęt BHP, czy też bilety lotnicze, opłata za hotele i przewoźników Wszystko to według możliwości, jakie dany sponsor posiada.I Drużyna jest organizacją o charakterze not for profit. FIRST posiada w USA i Kanadzie dodatkowy status organizacji charytatywnej. W Polsce działa organizacja o nazwie “Polak Potrafi”, funkcjonująca na zasadach znanych i tutaj w Kanadzie, tzw. “crowdfunding”. Drużyna założyła swoje konto na stronie internetowej tej organizacji, starając się w ten sposób uzbierać 10 tysięcy złotych. Temin zakończenia tego konkursu upływa 13 marca. Jeśli uzbierają 10 tysięcy złotych albo więcej, to otrzymają całą sumę, jeśli będzie mniej niż ta suma, to nie otrzymają NIC z tego co im się uda zebrać.

Wsparcia można udzielić, mając konto w banku w Polsce (to dla czytelników “Gazety” w Polsce), a także za pośrednictwem konta na Paypal. Oto strona internetowa tego projektu: https://polakpotrafi.pl/projekt/pierwsi-w-polsce-budujemy-robota-na-konkurs-w-kanadzie

Drużyna prowadzi: swoją stronę internetowa http://spicegears.pl/, Facebook https://www.facebook. com/spicegears/ Twitter https://twitter.com/spice_ gears Instagram https://www.instagram. com/spicegears/

Warto wymienić skład osobowy drużyny FRC 5883 “Spice Gears” z Kraśnika Lubelskiego – pionierów młodzieżowej robotyki FIRST w Polsce i w Europe i środkowo-wschodniej.

Mentorzy drużyny FRC 5883:
Ryszard A. Kuśmierczyk – Team International Representative, Starosta powiatu Kraśnik Andrzej Maj, Dariusz Głuchowski – Lead Mentor, kierownik drużyny, Grzegorz Michałowski, Marcin Giza, Kacper Golofit, Bartosz Pisiak, Malgorzata Mazur, Paweł Łukasik, Waldemar Naborczyk.

Członkowie drużyny FRC 5883 “Spice Gears”
Patryk Rola – lider grupy Web, social media oraz Albert Skowron i Michał Pakuła – członkowie tej grupy
Krystian Nowakowski – lider grupy programistów, w skład której wchodzą Filip Padziński, Damian Tracz, Tomasz Maciąg, Krystian Michalczyk, Paweł Witecki
Rafał Paluch – lider grupy mechaników; w grupie tej pracują Weronika Ryba, Karol Kania, Marcin Chojecki, Dominik Sciborek, Szymon Szostak
Bartek Wierzchowiak – lider grupy elektryków; w grupie tej pracują Stasiek Król, Damian Redwan, Mateusz Kapica i Patryk Skrzyński
Magda Wieczorek – lider grupy redaktorów i Karolina Kepa i Kamil Spryszak – członkowie tej grupy. Zachęcam do odwiedzenia stron internetowej.

Zachęcam też do wsparcia finansowego drużyny FRC 5883 “Spice Gears” z Kraśnika Lubelskiego.

Na zawodach w Kanadzie będą reprezentowali nie tylko swoje szkoły i swoje miasto, ale też będą reprezentantami Polski.

Trzeba im pomóc.
Ryszard A. Kuśmierczyk
FRC5883 Team International Representative
Windsor, Ont., 17 luty, 2016

Poleć:

O Autorze:

Contributor

Materiał nadesłany do redakcji.

2 Comments

  1. Witam. Nazywam się Marek Solecki i jestem nauczycielem biologii w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, skąd wywodzi się drużyna Spice Gears – kilku chłopaków z tej drużyny to moi uczniowie. Cieszę się, że uczniowie z naszej szkoły (jako jedyni z Polski, a nawet z Europy Środkow-Wschodniej) wezmą udział w tak prestiżowym przedsięwzięciu, wierzę, że sobie poradzą – to zdolne “bestie”. Prosze miejscową Polonię o opiekę nad nimi w trakcie ich pobytu w Kanadzie. Przy okazji pochwalę się, że w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku 20 lat temu założyłem unikatowa w skali Polski szkolną Izbę Historyczno-Etnograficzną, w której co jakiś czas organizuję olbrzymie wystawy skierowane do lokalnego społeczeństwa. Jestem również prezesem Kraśnickiego Klubu Kolekcjonerów istniejącego od 1985 roku. Polecam link do relacji z mojej wystawy z 2014 i pozdrawiam: http://www.zs3krasnik.pl/index.php/336-wystawa-pt-stare-przedmioty-to-rowniez-zabytki-ze-zbiorow-marka-soleckiego Jestem również na fb: https://www.facebook.com/marek.solecki.3

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.