Jak wspierać? O istocie wsparcia społecznego

0
Badania nad wsparciem społecznym sięgają lat 60. XX wieku. Celem dociekań naukowców stało się ustalenie czy wsparcie społeczne rzeczywiście pełni przypisywane mu korzystne funkcje: sprzyja dobru jednostki, pomaga zmienić zachowania zdrowotne, ułatwia radzenie sobie ze stresem itp. Kiedy chce się podsumować badania w tym obszarze, wychodzi, że wsparcie społeczne jest pojęciem wieloznacznym i jest cały czas obiektem badań naukowych. Nie każda pomoc, nie w każdej sytuacji jest korzystna. Warto przyjrzeć się temu jakich rodzajów wsparcia możemy doświadczać, jakich możemy udzielać innym potrzebującym osobom. Wsparcie społeczne strukturalne możemy opisać jako istniejące i dostępne sieci społeczne, które pełnią funkcję pomocną wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Podawane zasoby wsparcia, sieci społeczne, możemy podzielić na rodzinne, przyjacielskie i towarzyskie oraz sąsiedzkie. Wyróżnia się również współpracowników lub przełożonych, grupy wyznaniowe, towarzystwa i instytucje oraz osoby profesjonalnie przygotowane do udzielania pomocy. Wsparcie społeczne funkcjonalne to rodzaj interakcji społecznej, która zostaje podjęta przez uczestników w sytuacji problemowej, trudnej, stresowej lub krytycznej; może to być przekazanie informacji, emocji, instrumentów działania i dóbr materialnych. Za cel stawia sobie podtrzymanie, zmniejszenie stresu, opanowanie kryzysu, tworzenie poczucia przynależności, bezpieczeństwa i nadziei oraz zbliżenie się do rozwiązania problemu i przezwyciężenia trudności. Możemy ukonkretnić rodzaje wsparcia, mówi się wtedy w nauce o następujących typach: • Wsparcie emocjonalne jako interakcja emocjonalna podtrzymująca, uspokajająca, odzwierciedlająca troskę, pozytywne ustosunkowania do osoby wspieranej. Zachowania także dają poczucie przynależności, opieki i podwyższają samoocenę. • Wsparcie informacyjne (poznawcze) to przekazywanie informacji, które sprzyjają lepszemu zrozumieniu sytuacji, położenia życiowego i problemu. Można również podzielić się własnym doświadczeniem w grupie osób dzielących podobne trudności. Też udzielanie informacji zwrotnych o skuteczności podejmowania działań przez osobę wspieraną . • Wsparcie instrumentalne to instruktaż o konkretnych sposobach postępowania. Pomoc może przyjąć formę wymiany sposobów postępowania, zdobywania informacji i dóbr materialnych, może to być także forma modelowania (uczenia poprzez obserwację) skutecznych zachowań zaradczych. • Wsparcie rzeczowe (materialne) to pomoc materialna, rzeczowa, finansowa, ale także bezpośrednie działanie na rzecz osób potrzebujących: przekazywanie środków do życia, dożywianie, udostępnianie schronienia, mieszkania, zaopatrzenie w lekarstwa. Oprócz powyższych wskazuje się też na istnienie wsparcia duchowego. Pomoc odnosi się do radzenia sobie z sensem życia i śmierci, pytań egzystencjalnych. Najważniejsze jest dopasowanie wsparcia do sytuacji i preferencji doświadczajacej go jednostki. Liczy się też jej przekonanie o tym, że może skorzystać ze wsparcia, tj. postrzega wsparcie społeczne jako dostępne. Często postępujemy zgodnie z przekonaniem, że jeśli u nas to zadziałało, to pomoże i drugiej osobie. Trzeba mieć się na baczności przed tego rodzaju generalizacją. Nie ma jednego szablonu, do którego dopasujemy na siłę każdego człowieka. Adresat ma własne oczekiwania, osobowość, temperament, całą historię doświadczeń. Trzeba uważać na to, czego tak naprawdę on potrzebuje.

Eliza Witkowska

Poleć:

O Autorze:

Dr. Ewa J. Antczak

Dr. Ewa J. Antczak jest licencjonowanym psychologiem zarejestrowanym w College of Psychologists of Ontario. Jest założycielką Centrum Pomocy Psychologicznej oferującego psychoterapię, badania psychologiczne, konsultacje i warsztaty psychologiczne. Od ponad 10 lat współpracuje z agencjami rządowymi i uczestniczy w kreowaniu i implementacji programów nastawionych na pomoc dzieciom i młodzieży z zaburzeniami uwagi, pamięci, zachowania oraz problemami w uczeniu się. Jest też członkiem Ontario Psychological Association, gdzie współtworzy programy mające na celu usprawnianie systemu edukacyjnego. Dr Antczak jest współpracownikiem ośrodków akademickich oraz autorką licznych publikacji z zakresu zmiany postaw. Swoje osiągnięcia zawodowe prezentowała podczas konferencji naukowych zorganizowanych przez krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia psychologiczne. W swojej praktyce zawodowej dr Antczak prowadzi sesje treningowe dla rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i specjalistów innych dziedzin, a także jest konsultantem i promotorem doktorantów studiów psychologicznych. www.helpyourchild.ca bezpośredni kontakt z dr Antczak: act@helpyourchild.ca (647) 515-4357

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.