Co się dzieje? Szybkie newsy – środa, 14 czerwca

0
Imieniny obchodzą: Bazyli, Eliza oraz Walerian.
  • 210 lat temu armia Imperium Rosyjskiego przegrała bitwę pod Frydlandem niedaleko Królewca; zwycięzcami były oddziały francuskie dowodzone przez Napoleona; po bitwie car Aleksander I podpisał traktat pokojowy w Tylży, którego skutkiem było utworzenie Księstwa Warszawskiego.
  • 205 lat temu w Piaskach na Lubelszczyźnie urodził się Antoni Patek, uczestnik powstania listopadowego, zegarmistrz; wspólnie z Adrienem Philippe’em założył istniejącą do dziś firmę produkującą ekskluzywne zegarki (zmarł 1 marca 1877 roku).
  • 172 lata temu otwarto pierwszy odcinek Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej pomiędzy Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim.
  • 72 lata temu w Bytomiu rozpoczęła działalność Opera Śląska.
  • 58 lat temu w Łodzi urodził się Władysław Pasikowski, reżyser, scenarzysta, autor filmów “Kroll”, “Psy”, “Psy 2. Ostatnia krew”, “Demony wojny wg Goi”, “Operacja Samum”, “Pokłosie”, “Jack Strong”, a także serialu “Glina”.
  • 51 lat temu watykańska Kongregacja Doktryny Wiary z upoważnienia papieża Pawła VI ogłosiła zniesienie “Indeksu ksiąg zakazanych”.
  • 48 lat temu w Wiesbaden zmarł Marek Hłasko, pisarz, scenarzysta filmowy; autor powieści “Sonata marymoncka”, “Następny do raju”, “Sowa, córka piekarza”, opowiadań “Pierwszy krok w chmurach”, “Ósmy dzień tygodnia”, “Pętla”, a także książki “Piękni dwudziestoletni”.
  • 30 lat temu w Essen w Niemczech zmarł Stanisław Bareja, reżyser filmowy, autor komedii “Miś”, “Co mi zrobisz jak mnie złapiesz”, “Poszukiwana, poszukiwany” oraz serialu “Alternatywy 4”.

W Polsce

Z udziałem premier Beaty Szydło odbędą się dziś w Oświęcimiu obchody 77. rocznicy pierwszej deportacji polskich więźniów politycznych do niemieckiego obozu Auschwitz. 14 czerwca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. Główna uroczystość rocznicowa rozpocznie się w południe przy budynku zwanym Lagerhaus, w pobliżu byłego obozu Auschwitz. W jej trakcie przedstawiciele resortu kultury i oświęcimskiego starostwa podpiszą list intencyjny w sprawie powołania Muzeum „Sprawiedliwi spod Auschwitz”. Placówka ma upamiętnić mieszkańców Oświęcimia i okolicy, w tym żołnierzy AK z oddziału Sosienki, którzy nieśli pomoc więźniom obozu. Główną ceremonię poprzedzi złożenie kwiatów przed Ścianą Straceń w byłym obozie Auschwitz, a także przed tablicą wmurowaną w ścianę budynku dawnego Monopolu Tytoniowego, położonego nieopodal byłego obozu. To w jego podziemiach Niemcy osadzili przywiezionych polskich więźniów, gdyż obóz nie był jeszcze gotowy. Po południu we franciszkańskim Centrum św. Maksymiliana w podoświęcimskich Harmężach odprawiona zostanie msza św. Uczestnicy uroczystości zwiedzą też znajdującą się w podziemiach świątyni monumentalną ekspozycję „Klisze Pamięci. Labirynty”, poświęconą obozowym doświadczeniom jej autora – nieżyjącego już byłego więźnia Auschwitz z pierwszego transportu Mariana Kołodzieja, artysty plastyka, scenografa teatralnego i filmowego. W pierwszym transporcie deportowanych zostało 728 polskich więźniów. Ich przybycie uważane jest za początek istnienia obozu. Wojnę przeżyło 239. Obecnie żyje kilku z nich. Niemcy deportowali do obozu ok. 150 tys. Polaków. Połowa z nich zginęła. W czasie działania Auschwitz, do stycznia 1945 r., Niemcy uwięzili w nim co najmniej 1,3 mln osób. Zgładzili 1,1 mln osób. Ponad 90 proc. ofiar stanowili Żydzi. # # # Dziś z wizytą w Warszawie będzie przebywał minister spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej Włoch Angelino Alfano, który spotka się z szefem polskiej dyplomacji Witoldem Waszczykowskim. Głównym celem wizyty jest intensyfikacja polsko-włoskich relacji politycznych. Tematem rozmów będą też aktualne sprawy z agendy europejskiej i międzynarodowej. Po rozmowach, które mają się odbyć w Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach Królewskich, zaplanowano konferencję prasową z udziałem obu szefów dyplomacji. Alfano ma się w Warszawie spotkać także z przedstawicielami włoskiego biznesu prowadzącymi działalność w Polsce. # # # Instytut Pamięci Narodowej podsumuje dziś działania przy opracowywaniu dokumentacji z tzw. zbioru zastrzeżonego. To materiały wytworzone przez aparat bezpieczeństwa PRL i zachowane w tajnym zbiorze ze względu na aktualne bezpieczeństwo polskiego państwa. Zgodnie z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o IPN termin ujawnienia tych archiwaliów ma nastąpić 16 czerwca br. Podczas briefingu prezesa IPN Jarosława Szarka, który odbędzie się w siedzibie Archiwum IPN przy ul. Kłobuckiej w Warszawie, przedstawione zostaną m.in. wyniki współpracy IPN z cywilnymi i wojskowymi służbami specjalnymi: Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego i Strażą Graniczną. Z ustawy o IPN wynika, że do 15 czerwca br. służby mają czas, by dokonać przeglądu dokumentów. Po tej analizie część dokumentacji – po decyzjach prezesa IPN – otrzyma klauzulę tajności na zasadach ustawy o ochronie informacji niejawnych, a część stanie się dokumentami jawnymi, do których dostęp będą mieli m.in. naukowcy oraz dziennikarze. Mimo terminu 15 czerwca br. jesienią 2016 r. kierownictwo IPN, a także Kolegium IPN, uzgodniły m.in. z szefami służb, a także szefem MON Antonim Macierewiczem oraz ministrem koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim, że przegląd materiałów z tzw. zetki zakończy się wcześniej – najpierw do 31 marca, a po przedłużeniu tego terminu – do 20 maja. Przegląd ten miał zakończyć się przesłaniem do prezesa IPN ewentualnych rekomendacji co do utajniania części dokumentów, ponieważ to prezes Instytutu będzie podejmował w tej sprawie ostateczne decyzje. Z deklaracji służb wywiązały się do tej pory Straż Graniczna oraz – co wynika z nieoficjalnych informacji PAP – Agencja Wywiadu. # # # Wielonarodowy Korpus Północno Wschodni zakończy dziś ćwiczenia „Saber Strike 2017” i zostanie certyfikowany jako dowództwo sił wysokiej gotowości bojowej. Oznacza to, że szczecińska jednostka przejmie pełną odpowiedzialność za prowadzenie operacji lądowych na północno-wschodniej flance NATO. Ze strony Korpusu „Saber Strike 2017” to ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo. W Szczecinie i niemieckim Grafenwoehr łącznie bierze w nim udział 1300 żołnierzy z ponad 30 jednostek wojskowych. Dla szczecińskiego Korpusu ćwiczenie to jest ostatnią fazą ponad dwuipółletniego procesu podnoszenia jego gotowości bojowej. Takie zadanie jednostka otrzymała w 2014 r. na szczycie NATO w Newport. Po zakończeniu ćwiczenia Korpus otrzyma certyfikat dowództwa sił wysokiej gotowości (ang. High Readiness Force Headquarters). Uzyskując go szczecińska jednostka potwierdzi swoją gotowość do planowania, organizacji i koordynacji działań lądowych ze współudziałem komponentów powietrznego, morskiego i sił specjalnych. Będzie mogła także dowodzić 5 dywizjami oraz 20 jednostkami wsparcia i zabezpieczenia, które NATO może podporządkować szczecińskiemu Korpusowi. Jednostka ma odpowiadać na zagrożenia, jeśli takie pojawią się na północno-wchodniej flance NATO, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, krajów bałtyckich, Słowacji i Węgier. Szczeciński Korpus jest jedyną jednostką w strukturach Sojuszu odpowiedzialną za ściśle określone terytorium – Litwę, Łotwę, Estonię, Polskę, Słowację i Węgry. Rozpoczęcie przekształcenia Korpusu w kwaterę wysokiej gotowości wymagało zmiany struktury organizacyjnej jednostki i podwojenia liczby personelu do 400 żołnierzy, głównie specjalistów wojsk lądowych, ale także sił powietrznych, marynarki wojennej oraz sił specjalnych. Po serii ćwiczeń w ub. r. szczeciński Korpusu jest gotowy m. in. do przyjęcia sił tzw. szpicy i dowodzenia nią, a także do kontroli operacyjnej nad sześcioma Jednostkami Integracyjnymi Sojuszu (ang. NFIU) w Estonii, na Litwie, Łotwie, w Polsce oraz na Słowacji i Węgrzech. Jednostki integracyjne usprawniają szybkie rozmieszczenie sił Sojuszu w regionie, wspierają planowanie kolektywnej obrony oraz wspomagają koordynację ćwiczeń we współpracy z krajami gospodarzami. Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni powstał w 1999 r., list intencyjny o jego utworzeniu został podpisany między Polską, Niemcami i Danią w 1998 r. – jeszcze przed wejściem Polski do NATO. Oficerowie z tych trzech państw najliczniej reprezentowanych w Korpusie rotacyjnie zajmują najwyższe stanowiska dowódcze i sztabowe. Obecnie w Korpusie reprezentowanych jest 25 państw, w tym Finlandia i Szwecja, niebędące członkami NATO.

Na świecie

ZAGRZEB – Prezydent Andrzej Duda kończy wizytę w Chorwacji. Przed południem weźmie udział w polsko-chorwackim Forum Biznesowym oraz spotka się z Polonią. LONDYN, PARYŻ – Po wyborach w Wielkiej Brytanii, w których torysi stracili bezwzględną większość w Izbie Gmin. Premier Theresa May ma nadzieję zakończyć negocjacje w sprawie porozumienia z północnoirlandzką Demokratyczną Partią Unionistyczną (DUP), której wsparcia potrzebuje do uzyskania większości rządzącej. BRUKSELA – Komisja Europejska przedstawi comiesięczny pakiet informacji na temat naruszeń prawa unijnego przez kraje członkowskie, w tym wezwanie, by Polska, Czechy i Węgry usunęły uchybienia ws. relokacji uchodźców; wezwanie to jest pierwszym etapem procedury o naruszenie prawa UE. STRASBURG – Parlament Europejski będzie debatować o wycofaniu się USA z porozumienia klimatycznego. Odbędzie się głosowanie nad przepisami dotyczącymi redukcji emisji CO2 do 2030 roku. Przedstawiciele Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej spotkają się z prezydent Wysp Marshalla, Hildą Heine. W PE wystąpi też prezydent Wybrzeża Kości Słoniowej Alassane Ouattara, który przed głosowaniem będzie mówił o zmianach klimatycznych. WATYKAN – Audiencja generalna papieża Franciszka. KIJÓW – Ministrowie spraw zagranicznych Szwecji i Litwy, Margot Wallstroem i Linas Linkeviczius, składają wizytę na Ukrainie. DUBLIN – Parlament Irlandii ma zatwierdzić formalnie nowego lidera rządzącej Partii Jedności Irlandzkiej (Fine Gael) Leo Varadkara na premiera. Zastąpi on na stanowisku szefa rządu Endę Kenny’ego, który we wtorek podał się do dymisji. MESEBERG – Kanclerz Niemiec Angela Merkel i szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel spotkają się z przedstawicielami gospodarki i związków zawodowych na “dyskusji o przyszłości”; konferencja prasowa o godz. 18.30. RIJAD – Premier Iraku Hajder al-Abadi udaje się z wizytą do Arabii Saudyjskiej na rozmowy z królem i szefem saudyjskiego rządu Salmanem ibn Abd al-Azizem as-Saudem. RABAT – Prezydent Francji Emmanuel Macron z wizytą w Maroku, WASZYNGTON – Prezydent USA Donald Trump obchodzi 71. urodziny. WIEDEŃ – Posiedzenie Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (do 16 czerwca).
Poleć:

O Autorze:

PAP

PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.