Kłamstwa w sprawach imigracyjnych

0

Czy kłamstwo jest traktowane poważnie w prawie imigracyjnym? Takie pytanie zadawane mi jest bardzo często. Kłamstwo w prawodawstwie imigracyjnym nazywa się po angielsku misrepresentation. Może ono być bardzo poważnym przestępstwem, albo przewinieniem, z bardzo poważnymi konsekwencjami, a może być mniej poważnym, z niewielkimi lub nawet żadnymi konskwencjami. Zanim bliżej wyjaśnię ten temat, proszę pamiętać, że wprawdzie użyłam pojęcia “przestępstwo”, ale nie mam tu na myśli przestępstwa kryminalnego, czyli osoba, która popełniła przestępstwo czy przewinienie w świetle prawa imigracyjnego nie jest “kryminalistą” czy “przestępcą”, ponieważ te określenia są używane wobec osób, które popełniły przestępswo z kodeksu karnego (przestępstwo kryminalne).

Ale taka osoba, pomimo że nie jest kryminalistą (prawo kryminalne), może mieć problemy jeśli chodzi o prawo imigracyjne Kanady. Załóżmy, że osoba składa podanie o eTA (ale dotyczy to również każdej innej aplikacji imigracyjnej – od przedłużenia wizy turystycznej do aplikacji o pobyt stały w Kanadzie).

Podanie o eTA, składane elektronicznie, jest jedną z najmniej skomplikowanych aplikacji jeśli chodzi o prawo imigracyjne Kanady i sprawy z tym związane. Powinno zająć może 30 minut, a na pewno nie więcej niż godzinę. Pytania są proste. Jednakże niedokładne lub błędne na nie odpowiedzenie może spowodować nie tylko odmowę, ale i karę w postaci zakazu składania jakiejkolwiek aplikacji do Kanady przez wiele lat. Odpowiedź na każde pytanie powinna być udzielona jak najdokładniej. Np.: jaki jest Twój adres zamieszkania. Czy jest to podchwytliwe pytanie? Na pewno. Osoba przebywa w Kanadzie, np. na wizie pracowniczej. Czy podać adres zamieszkania w kraju (ten na stałe), czy tymczasowy w Kanadzie?

Czy dostałeś/dostałaś kiedykolwiek odmowę wizy, wjazdu, przedłużenia pobytu, prawa pobytu w Kanadzie czy w jakimkolwiek innym kraju?

Lepiej zastanowić się nad każdą wersją odpowiedzi i o co tak naprawdę chodzi w tytm pytaniu, aby nie popełnić błędu i nie zataić niepotrzebnie jednej z odmów, którą się miało wiele lat wcześniej. Immigration trzyma dane danej osoby przez wiele lat, i tak naprawdę bardzo trudno jest wprowadzić w błąd. Natomiast konsekwencje takiego “wprowadzenia w błąd”, czy zatajenia, mogą być bardzo poważne, w zależności od tego, jak takie zatajenie będzie zaklasyfikowane. Klasyfikacja misrepresentation będzie zależała od tego, czy poprzez błędne odpowiedzenie na pytanie zostanie podjęta niewłaściwa decyzja w sprawie imigracyjnej (np. w aplikacji o eTA lub o cokolwiek innego).

I tu jeśli ktoś źle podał adres swojego zamieszkania (przebywa w Kanadzie, a napisał adres z Polski), lub zapomniał, że kiedyś dostał odmowę przedłużenia wizy i wyjechał z Kanady, to takie błędy, które i tak zostaną wychwycone przez Immigration, będzie można wytłumaczyć (np. tymczasowym zanikiem pamięci czy niezrozumieniem o co tak naprawdę w pytaniu chodziło), to jeśli zatajone zostanie np. dawne przestępstwo popełnione nawet wiele lat temu, czyli taki błąd w odpowiedzi, który spowodowałby wydanie pozytywnej decyzji i przyznanie eTA tam, gdzie pozytywna decyzja się nie należy (albo nie powinna być wydana decyzja pozytywna bez otrzymania dodatkowej dokumentacji i wyjaśnień), takiego rodzaju misrepresentation, czyli kłamstwo, może mieć bardzo poważne konsekwencje (np. wspomniany wcześniej zakaz składania aplikacji do Kanady – łącznie z niemożnością przyjazdu nawet z wizytą aż do śledztwa i wydalenia z Kanady, łącznie z odebraniem pobytu stałego czy obywatelstwa w najbardziej drastycznych, czyli poważnych, przypadkach.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Poleć:

O Autorze:

Isabella Kowalewski

IZABELA KOWALEWSKA JEST CZŁONKIEM IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL (ICCRC) CANADIAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL IMMIGRATION CONSULTANTS (CAPIC). Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-604-3325, lub przesłać e-mail: e-immigration@bellnet.ca 

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.