3-letni plan imigracyjny Kanady

1

Imigracja do Kanady “Ask Isabella

W środę 1 listopada 2017 rząd opublikował jesienne uaktualnienie sytuacji ekonomicznej kraju, częścią którego są również plany związane z imigracją. Tym razem plan określa ilu nowych imigrantów zostanie przyjętych do Kanady nie tylko jak to zwykle było w następnym, czyli 2018 roku, ale tym razem jest plan 3-letni. Przewiduje on przyjęcie do Kanady na stałe w tym czasie prawie milion osób: 310 tysięcy w 2018 roku, 340 tysięcy w 2019 roku oraz 330 tysięcy 2020 roku.

Jest to największa liczba nowych imigrantów od dziesiątek lat, aczkolwiek komisja do spraw imigracji proponowała o wiele więcej: ponad 400 tysięcy rocznie. Dla porównania, w poprzednich latach do Kanady przyjeżdżało nie więcej niż 260 tysięcy imigrantów rocznie, a w bieżącym roku do końca grudnia liczba ta ma wynosić 300 tysięcy. Czyli przewidywany jest ok. 20-30-procentowy wzrost imigracji.

Jak wiadomo, imigracja jest jednym z czynników poprawy ekonomii. Jeśli chodzi o Kanadę, gdzie wzrost populacji nie jest wystarczający mówi się, że ludność Kanady starzeje się i nie wzrasta wystarczająco imigracja może być jedynym ratunkiem, dlatego właśnie plan jest, aby przyjąć więcej imigrantów.

Co to znaczy? Myślę, że może zostać przyśpieszone rozpatrywanie podań imigracyjnych, które już są w toku oraz które zostaną złożone. Jeżeli to nie pomoże w stu procentach obniżona może zostać poprzeczka, czyli złagodzone mogą zostać warunki imigracji do Kanady.

Mogą także zostać wprowadzone nowe programy. Oczywiście są to moje przypuszczenia wysunięte na podstawie planów, jakie ogłosił rząd. Jak będzie zobaczymy. Powiem szczerze uważam, że zdecydowanie powinno coś zostać zrobione, aby ułatwić drogę do Kanady na stałe dla studentów zagranicznych.

Co roku do Kanady na studia przyjeżdżają młodzi ludzie, płacą podwójne i potrójne (i więcej) stawki za czesne i wprawdzie mogą później, po ukończeniu studiów, uzyskać doświadczenie zawodowe pracując do 3 lat w Kanadzie, ale wieku z nich i tak ma trudności w uzyskaniu pobytu stałego. Z mojego doświadczenia z własnej praktyki zawodowej wynika, że najczęściej tacy studenci “prawie” się kwalifikują: w wieku przypadkach brakuje im naprawdę niewiele punktów.

Moja opinia jest taka, że rząd powinien bliżej przyjrzeć się tym właśnie ludziom, którzy są młodzi, wykszałceni w Kanadzie, gotowi, aby wejść na rynek pracy i nie tylko zasymilować się tutaj, ale naprawdę poważnie przyczyniać się do rozwoju Kanady.

Jak bardzo ważny jest wzrost liczby ludności w Kanadzie? Bardzo. Minister Imigracji Ahmed Hussen nie ma co do tego wątpliwości. Przypomniał on, że do roku 2035 na emeryturę przejdzie 5 milionów ludzi. I podczas gdy w roku 1971 na każdego seniora przypadało 6,6 pracujących, to do 2012 roku proporcja ta spadła do 4,2, a do 2035 roku będzie ona tylko… 2 do 1, a wzrost ludności w tym czasie będzie spowodowany tylko dzięki imigracji (w 100 procentach). Dla porównania dzisiaj przyrost ludności jest podzielony: 25% to skutek przyrostu naturalnego (urodziny nowych obywateli), a 75% imigracji.

A co Państwo sądzą na temat wzrostu imigracji w Kanadzie? Powinniśmy przyjmować więcej, czy też nie? Opinie w tej kwestii są podzielone.

Izabela Kowalewska

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tym cyklu nie są poradami prawnymi są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-604-3325, lub przesłaće-mail: e-immigration@bellnet.ca. 

IZABELA KOWALEWSKA JEST CZŁONKIEM IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL (ICCRC) CANADIAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL IMMIGRATION CONSULTANTS (CAPIC).

Poleć:

O Autorze:

Isabella Kowalewski

IZABELA KOWALEWSKA JEST CZŁONKIEM IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL (ICCRC) CANADIAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL IMMIGRATION CONSULTANTS (CAPIC). Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-604-3325, lub przesłać e-mail: e-immigration@bellnet.ca 

1 Comment

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.