Dwa lata “dobrej zmiany”

0

Prezydent Andrzej Duda desygnował Beatę Szydło na premiera 13 listopada 2015 r., a powołanie jej rządu nastąpiło 16 listopada. W tym tygodniu politycy oceniali dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak zwykle nie brakowało ocen bardzo dobrych, dobrych i złych. Ale najlepiej te wypowiedzi ocenić samemu. Nie można też nie pamiętać, że w wyniku działań tego rządu Polska staje się jednym z najmniej praworządnych państw w Unii Europejskiej, o czym świadczy przyjęta w środę rezolucja Parlamentu Europejskiego wzywająca polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności. W dokumencie znalazł się też apel PE do polskiego rządu, by potępił “ksenofobiczny i faszystowski” Marsz Niepodległości.

RZĄD

Premier w samozachwycie Rodzina, rozwój i bezpieczeństwo, to trzy filary naszych rządów; potrzeba jeszcze kolejnych lat, by można było powiedzieć, że dzieło, którego podjął się rząd PiS zostało w pełni dokończone – podkreśliła we wtorek premier Beata Szydło podsumowując dwa lata rządów.

Praca PiS mogła być szybko realizowana ze względu na to, że “mieliśmy dobrą diagnozę i dobry program”. “Od razu, na początku, wielu ministrów miało ułatwione zadanie, w tym sensie, że mogli usiąść i od razu zacząć pisać projekty ustaw, a wiele takich ustaw już było wcześniej przygotowanych” – zaznaczyła szefowa rządu.

Prezes Jarosław Kaczyński gratuluje premier Beacie Szydło sukcesów polityki rządu PiS

Podkreśliła, że najważniejszym założeniem programu PiS było nastawienie na to, by wszyscy Polacy – bez względu na miejsce zamieszkania, czy wykonywaną pracę – mieli równe szanse. “Ten zrównoważony rozwój, to żeby każdy poczuł się w Polsce jak u siebie domu i mógł realizować swoje marzenia, to była podstawa wyjścia do napisania wielu projektów, wielu programów. Przywrócenie polskim rodzinom godnego życia. Przywrócenie polskiej gospodarce możliwości konkurowania, oddanie Polakom możliwości decydowania o własnych sprawach” – dodała premier. “Postanowiliśmy przygotować projekty ustaw i wprowadzić programy, które pomogą polskim rodzinom, które oddadzą polskim rodzinom poczucie godnego życia” – zaznaczyła. Podkreśliła, że takim “sztandarowym programem” jest program 500 plus. Jak zauważyła, jest to autorski program prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zrealizowany w perfekcyjny sposób przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską, przy zaangażowaniu Ministerstwa Finansów (MF), najpierw ministra Pawła Szałamachy teraz wicepremiera Mateusza Morawickiego.

“Dzięki temu, że są dobre zmiany, wprowadzone właśnie w MF, pieniądze na ten program są zabezpieczone i będą zabezpieczone w kolejnych latach” – zapewniła Szydło. Zaznaczyła, że program 500 plus z jednej strony wspiera rodziny materialnie, jest programem “afirmującym rodzinę”, ale z drugiej strony “stał się również kołem zamachowym polskiej gospodarki”.

Premier wskazała też na inne projekty prorodzinne, realizowane przez rząd, takie jak Mieszkanie plus. “Ten program zaczyna rzeczywiście ruszać i to jest wielkie wyzwanie na drugą część naszej kadencji (..), żeby polskie rodziny stać było na to, by swoje mieszkanie posiadać” – mówiła Szydło.

Wskazała też na program darmowych leków dla seniorów. “Będziemy też myśleć o kolejnych projektach i programach dla osób starszych” – zadeklarowała. Szydło podkreśliła też, że udało się zrealizować także zobowiązanie wyborcze, dotyczące przywrócenia wieku emerytalnego.

Odnosząc się do reformy edukacji zaznaczyła, że budziła ona wiele emocji, a krytycy mówili, że się nie powiedzie. “Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że się powiodła, że z sukcesem wprowadziliśmy ją w życie” – powiedziała Szydło.

Przypomniała, że rząd PiS wprowadził też zmianę, która pozwala rodzicom decydować czy poślą swoje dziecko do przedszkola w wieku sześciu, czy siedmiu lat. “To było kolejne nasze zobowiązanie” – dodała.

Szefowa rządu zauważyła, że dzięki zmianom w prawie wprowadzonym przez jej gabinet, dzieci nie mogą być już odbierane ze względu na złe warunki materialne ich rodziców lub opiekunów. “Myśmy wprowadzili tę zmianę i dzisiaj już takiego prawa nie ma. Rodziny dziś są bezpieczne nawet jeżeli mają gorszą sytuację materialną. Jeżeli są szczęśliwą i kochającą się rodziną, nikt im dzieci nie odbierze” – powiedziała premier.

Jak zauważyła rząd może i powinien się “chwalić” polityką gospodarczą. Wśród sukcesów w tym obszarze wymieniła Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz ustawy – przygotowane przez wicepremiera ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego – które mają pomagać w rozwijaniu działalności gospodarczej polskim przedsiębiorcom.

“To jest uwalnianie polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców z tych okowów niemożności, biurokracji, tego wszystkiego, co tę energię pozytywną polskiej gospodarki do tej pory blokowało” – oceniła szefowa rządu.

Podkreśliła, że PiS “odbudowuje” polski sektor bankowy, przemysł – m.in. stoczniowy – oraz “ratuje” górnictwo, któremu “pokazano, że może być nowoczesne”.

Przekonywała, że dziś mamy “doskonale realizowaną politykę dochodów podatkowych”, choć poprzednicy “pozwalali, by pieniądze były wyprowadzane z budżetu i by państwo polskie było okradane”.

Zmiana – jak dodała – zaszła “dzięki mądrej polityce ministerstwa finansów, zdeterminowaniu, zaangażowaniu”. “Dzięki tej determinacji, którą wykazuje pan premier Morawiecki, możemy dziś powiedzieć, że dochody są realizowane wzorowo i mamy nadzieję, że te kolejne zmiany, które będą wprowadzane, będą tę sytuację poprawiały. Dzięki temu stać nas na realizację programów prospołecznych, ale też na inwestowanie” – podkreśliła szefowa rządu.

Zadeklarowała, że rządowi zależy na inwestycjach. “Zależy nam na tym, by te inwestycje były różnego rodzaju, dawały dużą wartość dodaną, więc ogromny nacisk kładziemy chociażby z jednej strony na dofinansowanie i wspieranie tzw. start-upów, ale z drugiej strony na wspieranie, dofinansowanie, budowanie dużych polskich firm, które będą konkurencyjne na rynkach światowych” – wyliczała.

Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa, przypomniała ubiegłoroczny szczyt NATO w Warszawie, który określiła jako “przełomowy”, na którym zapadły decyzje “fundamentalne dla polskiego bezpieczeństwa”. “Dzisiaj możemy ze spokojem powiedzieć, że NATO jest w Polsce obecne, że wschodnia flanka jest zabezpieczana i że możemy pod tym względem mówić o sukcesie. Co nie oznacza oczywiście, że mamy i możemy pozwolić sobie na to, by dzisiaj już mówić o bezpieczeństwie, że to wszystko zostało zrobione, wręcz odwrotnie” – zaznaczyła Szydło.

Przeciwko demontażowi systemu demokracji w Polsce demonstrowały tysiące Polaków w całym kraju

“Te zmiany, które następują w polskiej armii, jej wzmocnienie, również i kładzenie nacisku na to, żeby polski przemysł zbrojeniowy produkował wyposażenie dla polskiej armii, to są przełomowe decyzje i to się również już dzieje” – dodała. Premier chwaliła szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka, który – jak mówiła – “doprowadził do tego, że dzisiaj możemy powiedzieć, iż polskie służby, polska policja jest modernizowana i jest jedną z najlepiej działających służb”. Jak zauważyła, w Polsce było w ubiegłym roku wiele wydarzeń “przełomowych i ważnych”, na których zawsze było bezpiecznie.

Szefowa rządu zwróciła uwagę, że pod “wpływem zdecydowanej i nieustępliwej postawy Polski” UE zmieniła swój sposób postrzegania kryzysu migracyjnego. “Na pewno zasługą i sukcesem polskiego rządu jest to, że dzisiaj tryb myślenia o polityce migracyjnej w UE jest zupełnie inny” – powiedziała. “Wygraliśmy ten spór z UE” – podkreśliła Szydło.

Premier zaznaczyła, że przed rządem są kolejne dwa lata, w których musi dokończyć realizację wszystkich obietnic i deklaracji złożonych wobec Polaków, w tym dotyczących wprowadzenia reformy sądownictwa. “Ja liczę bardzo głęboko na to, i wierzę w to głęboko, że my ten proces dokończymy. Ale nie ma sensu reforma sądownictwa, jeżeli ona nie będzie dogłębna, jeżeli ona rzeczywiście nie da Polakom poczucia, że sądy zostały im przywrócone” – powiedziała szefowa rządu.

“Bo taki jest sens i taka jest idea tej reformy, że sądy mają być przywrócone obywatelom i obywatele muszą mieć poczucie tego, że są sprawiedliwie traktowani” – dodała.

Na lotnisku, aby powitać premier Beatę Szydło po głosowaniu w Brukseli w sprawie Donalda
Tuska (27 do 1), pojawił się cały rząd z bukietami by pogratulować jej “sukcesu”

Szefowa rządu podziękowała też prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu za zaufanie, jakie otrzymała dwa lata temu, oraz członkom rządu PiS, Zjednoczonej Prawicy. Jak podkreśliła, to przede wszystkim ich ciężka praca w tych 24 miesiącach pozwoliła na to, że “dziś możemy na półmetku mówić o wielu zrealizowanych już deklaracjach wyborczych, które złożyliśmy Polakom i tych pozostałych, które praktycznie w większości zostały już rozpoczęte”.

Jak zapewniła wszyscy ministrowie w jej rządzie pracowali przez ostatnie 24 miesiące bardzo intensywnie i ciężko. Jak dodała będzie jeszcze potrzeba kolejnych lat, by można było powiedzieć, że dzieło, którego podjął się rząd PiS, zostało w pełni dokończone, że Polska jest bezpieczna, rozwija się, a wszystkie polskie rodziny mogą mieć poczucie tego, że są gospodarzami w swojej ojczyźnie.

“Ale wierzę w to głęboko i mogę powiedzieć, że my słowa dotrzymujemy i dotrzymamy” – podkreśliła Beata Szydło.

Laurka prezesa
Polska sytuacja polityczna wymagała zdecydowania, premier Beata Szydło, mimo różnych nacisków, nie zawiodła – powiedział we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński na wspólnej konferencji z premier, której podziękował za dotychczasowe dokonania rządu na jego dwulecie.

Prezes PiS podkreślił, że dwa lata temu przedstawiciele partii uznali, że “w Polsce mamy do czynienia z wielkim zakresem różnego rodzaju nadużyć”.

Slynny wybuch prezesa J. Kaczyńskiego w Sejmie, kiedy pod adresem opozycji padły
słowa “kanalie”, “mordy zdradzieckie” i oskarżenia o zabicie jego brata

“Uznaliśmy, że choćby częściowe okiełznanie tego mechanizmu patologicznego, pozwoli na to, by podjąć skuteczną politykę społeczną, politykę, która będzie służyła tym grupom, które dotychczas ze zmian w Polsce skorzystały w niewielkim stopniu a niekiedy nie skorzystały w ogóle i ta diagnoza okazała się diagnozą prawdziwą” – powiedział Kaczyński.

“To dzisiaj jest łatwe do pokazania przy pomocy liczb, jest jeszcze tylko kwestia odpowiedzialności politycznej a być może także i odpowiedzialności karnej za doprowadzenie do takiej sytuacji, natomiast są pieniądze i wbrew różnego rodzaju zapowiedziom, że będzie jakiś wielki upadek, jesteśmy w stanie prowadzić politykę, która służy wielkiej części polskich rodzin, tych które przedtem ze zmian w Polsce, z rozwoju gospodarczego nie korzystały” – dodał prezes PiS.

Jak zaznaczył, jest to polityka nastawiona nie tylko na wsparcie, takie jak program 500 plus, ale także nastawiona na mechanizm podnoszenia płac oraz rent i emerytur oraz redukcję bezrobocia. Prezes PiS podkreślił, że obecnie jest realizowany Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Mateusz Morawieckiego i “Polakom żyje się lepiej”.

“Chcemy jeszcze, i ten program jest dzisiaj u początku realizacji, ale to już są początki zaawansowane, by Polacy mogli zdobywać to dobro, które jest potrzebne każdemu, czyli mieszkanie – dużo łatwiej i taniej niż dotychczas – to jest program »Mieszkanie plus«” – powiedział Kaczyński.

“To wszystko służy także jeszcze jednemu – mianowicie temu, by możliwie wielką ilość Polaków wyrwać z tej specyficznej niewoli, jaką jest niewola kredytowa” – dodał prezes PiS.

Kaczyński stwierdził również, że polityka międzynarodowa rządu Beaty Szydło – w przeciwieństwie do jego “totalnych przeciwników” – jest polityką podmiotową, zmierzającą do tego, by polska pozycja w świecie była silniejsza. Jak zaznaczył, obecnie rozpoczęło się tworzenie osi Północ- Południe. Prezes PiS podkreślił, że chodzi m.in. o budowę konstrukcji politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, które będą wzmacniać pozycję Polski na zasadzie synergii.

“To po staremu jest Grupa Wyszehradzka, ale to jest przede wszystkim Międzymorze” – powiedział Kaczyński. Zaznaczył, że Międzymorze to wielkie przedsięwzięcie, mające wsparcie Stanów Zjednoczonych. “Chodzi o to, żeby tu, w środku Europy powstał system powiązań gospodarczych, infrastrukturalnych i żeby powstał także pewien podmiot polityczny, który będzie równoważył układ w Europie i będzie prowadził do tego, że ci, którzy w tym układzie będą, będą silniejsi. Oczywiście silniejsza będzie także Polska, największy kraj spośród krajów, które mają w tym uczestniczyć” – podkreślił Kaczyński.

Prezes PiS ocenił, że wszystkie przedsięwzięcia były prowadzone przez rząd Szydło z sukcesem. Podziękował premier Szydło za dotychczasową działalność jej rządu.

“Za to Beato, że się tego podjęłaś i że w trudnych warunkach to prowadziłaś, bo to jest sytuacja taka, że plany były wydawałoby się proste, opierały się o dobre diagnozy rzeczywistości i gdyby nie pewna specyfika sytuacji politycznej, to powinno to iść łatwo” – powiedział Kaczyński.

“Ta specyfika polskiej sytuacji politycznej, to jest totalna opozycja, która rzucała kłody pod nogi i która wymagała z naszej strony zarówno wielkiego opanowania, spokoju, ale także wymagała zdecydowania i zdecydowania także w różnego rodzaju trudnych momentach i tutaj chcę jeszcze raz podziękować, że pani premier pod różnymi naciskami będąca, nigdy w tych sytuacjach trudnych, zarówno z początku kadencji jak i tych późniejszych, nie zawiodła” – mówił Kaczyński.

Prezes PiS zaznaczył, że trzeba kontynuować proces zmian. “On jest dzisiaj trudniejszy niż był przedtem. Dlaczego jest trudniejszy? Jak wszyscy państwo wiecie nieco zmieniły się okoliczności polityczne od 24 lipca tego roku, ale w dalszym ciągu jesteśmy całkowicie zdeterminowani, żeby go zrealizować do końca i chcę jasno powiedzieć – to wymaga więcej, niż jednej kadencji i dlatego nasza polityka jest nastawiona na to, by nasza władza trwała dłużej, by Polskę można było do końca zmienić” – podkreślił Kaczyński.

“Potrzebna jest przebudowa państwa, myśmy tę przebudowę w pewnych elementach, jak np. powołanie Krajowej Administracji Skarbowej, nowej administracji skarbowej, już dokonali, ale w innych miejscach napotykamy na trudności. Tutaj ogromne znaczenie ma reforma sądownictwa” – dodał prezes PiS.

24 lipca prezydent Andrzej Duda zawetował rządową nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz przygotowaną przez PiS nową ustawę o Sądzie Najwyższym. Pod koniec września prezydent zaproponował własne projekty ustaw dotyczących KRS i SN.

OPOZYCJA

Heroiczna postawa premier Premier
Beatę Szydło pochwaliłbym za to, że wytrzymała dwa lata z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim – w ten sposób szef PO Grzegorz Schetyna odniósł się do dwulecia rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Wiele dni Polacy manifestowali w całej Polsce

Lider PO zapytany we wtorek w programie “Kropka na i” w TVN24, czy jest coś, za co mógłby pochwalić obecną premier, odparł: “za to, że wytrzymała z Kaczyńskim dwa lata”.

Ocenił przy tym, że przez minione dwa lata zmieniło się w Polsce “bardzo dużo”. “Zostały zrujnowane sądy – zajmował się tym minister sprawiedliwości i prezydent, przyzwalała na to pani premier. Zniszczona została konstrukcja emerytalna, czyli ZUS, zwiększa się zadłużenie” – wyliczał Schetyna.

Przyznał, że spada bezrobocie, jednak – według niego – jest to proces, który trwa od czasu rządów PO-PSL. Odnosząc się do programu Rodzina 500 Plus powiedział, że jest finansowane “z pożyczonych pieniędzy”. “Wicepremier (minister finansów Mateusz Morawiecki) wydaje pożyczone pieniądze, zadłuża państwo” – zaznaczył lider Platformy.

Przekonywał, że zdecydowana większość państw europejskich, mając nadwyżkę budżetową, redukuje zadłużenie, przygotowując się na trudniejsze czasy. “Przecież w ekonomii raz jest sytuacja lepsza, raz jest hossa, raz jest bessa” – zauważył lider PO.

Propaganda sukcesu
To wystąpienie było w dużym stopniu oderwane od rzeczywistości, a to co mówiła premier, to była jedna wielka propaganda sukcesu – skomentował lider Nowoczesnej Ryszard Petru wtorkowe wystąpienie na dwulecie rządu premier Beaty Szydło i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

“Wszyscy oczekiwaliśmy w końcu, że Beata Szydło przekaże formalnie władzę Jarosławowi Kaczyńskiemu, to się nie odbyło. Reszta z tego była taką propagandą gierkowską” – skomentował Petru na wtorkowej konferencji prasowej.

Według niego, “w dużym stopniu w ogóle to wystąpienie było oderwane od rzeczywistości”. “To co mówiła pani premier, to była jedna wielka propaganda sukcesu” – dodał szef Nowoczesnej.

Strajk głodowy lekarzy rezydentów

Zapytany, czy według niego realny jest jeszcze scenariusz, że przejęcia funkcji premiera przez Kaczyńskiego, Petru odpowiedział, że gdyby taki scenariusz miał nastąpić, to spodziewałby się, że “nastąpi dzisiaj”. “Kaczyński dawno powinien objąć rządy, bo powinien wziąć odpowiedzialność za wszystkie decyzje, łącznie z tymi decyzjami, gdzie łamie konstytucję, łamie prawo z ryzykiem stanięcia przed Trybunałem Stanu” – powiedział szef Nowoczesnej.

Petru ocenił, że prezesowi PiS “formuła konferencji odpowiada, bo on się chwali sukcesami rządu, a resztę zostawia Beacie Szydło, która tak naprawdę musi wykonywać jego polecenia z tylnego siedzenia”. “Czy będzie ta zmiana czy nie, trudno mi powiedzieć. Jak widać raczej Kaczyński należy do tchórzy i nie chce brać odpowiedzialności za kraj” – powiedział.

Szef Nowoczesnej nawiązał do słów prezesa PiS, który we wtorek powiedział m.in., że “są pieniądze i wbrew różnego rodzaju zapowiedziom, że będzie jakiś wielki upadek, jesteśmy w stanie prowadzić politykę, która służy wielkiej części polskich rodzin”.

“Przypomnę, że na rezydentów pieniędzy nie było i to wszyscy widzieli bardzo wyraźnie jak (minister zdrowia, Konstanty) Radziwiłł nie mógł podwyższyć rezydentom wynagrodzeń. Dlaczego? Bo to nie jest elektorat PiS-u” – mówił Petru.

Według niego, “Kaczyński nie mówił o problemach, jakie nękają polską gospodarkę”. Ocenił też, że za rządów PiS “zniszczone są sojusze unijne”, a określenia “urojenia” użył w odniesieniu do koncepcji Międzymorza i do Grupy Wyszehradzkiej, o których mówił też we wtorek prezes PiS.

Stwierdził też, że “jeżeli ktoś mówi o wielkim porcie lotniczym, który ma być budowany po tym, jak PiS odda władzę, to tak naprawdę nie ma nic konkretnego Polakom w tym momencie do zaoferowania”. W ubiegłym tygodniu rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność-Centralny Port Komunikacyjny. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a port ma być budowany przez kolejnych osiem lat.

Petru został też zapytany w kontekście planowanej zmiany dotyczącej zakazu handlu w niedzielę, o słowa premier Szydło, że “Polacy mają możliwość decydowania o sobie”. “Dziwię się, że mówi się o totalnej opozycji, ale oni w ogóle nas nie słuchają. Jako Nowoczesna zgłosiliśmy propozycję: dwie niedziele wolne dla pracowników (w miesiącu), a handlujemy kiedy chcemy. To jak grochem o ścianę. Oni w ogóle nie słuchają propozycji. W związku z tym, jeśli nie słuchają konstruktywnej propozycji opozycji, to potem brną w ślepą uliczkę zabijając polski handel, ograniczając polską wolność” – powiedział.

Propozycja Nowoczesnej umożliwia placówkom handlowym prowadzenie działalności handlowej we wszystkie dni tygodnia, zobowiązuje jednak do zapewnienia pracownikom możliwości wypoczynku w przynajmniej dwie niedziele miesiąca.

Petru dodał, że uważa, że premier i prezes PiS we wtorek “powinni się odnieść do tego, co się działo 11 listopada”. “Do tych faszystowskich haseł, do tak naprawdę rodzącego się na naszych oczach faszyzmu w Polsce, na który – jak rozumiem – jest przyzwolenie de facto PiS-u i jakby niezauważenie tego problemu świadczy o tym, że rząd PiS tego typu działania popiera” – powiedział Petru.

Podziały w Polsce i choroba nienawiści
Głównym “dokonaniem” dwuletnich rządów PiS jest podzielenie Polski na lepszy i gorszy sort; w naszym kraju panuje choroba nienawiści, wrogość i zawiść – ocenił we wtorek na konferencji prezes PSL Władysław Kosiniak- Kamysz. Nie wykluczył, że misja premier Beaty Szydło dobiega końca.

Jeden z Czarnych Marszów – kobiety i wspierający je licznie mężczyźni wylegli na ulice protestując przeciwko kolejnym zaostrzeniom ustawy antyaborcyjnej

Według ludowców rządy PiS spowodowały, że Polska jest krajem “niezwykle podzielonym”. “Podział na lepszy i gorszy sort, podziały w rodzinach – nie tylko w Sejmie, pomiędzy politykami. Nie jesteśmy w stanie usiąść wspólnie do stołu, nie jesteśmy w stanie wspólnie świętować, często – rozmawiać” – mówił szef Stronnictwa.

Według Kosiniaka-Kamysza PiS powinien się “uderzyć we własne piersi i powiedzieć: »ta atmosfera, która panuje w Polsce – wrogości, nienawiści, zawiści, ta choroba nienawiści, która niestety od dwóch lat rozprzestrzenia się w tempie ekspresowym – jest wielką bolączką«”.

Oświadczył również, że “misją” jego partii jest “przywracanie Polsce braterstwa, zszywanie Polski rozdartej na pół”.

“Wierzymy, że tylko naród zjednoczony, wspólnota narodowa współpracująca ze sobą, to jest gwarant naszego bezpieczeństwa, które daje szansę na dobre funkcjonowanie, nie tylko przez jedną kadencję, ale przez wiele pokoleń” – powiedział Kosiniak- Kamysz. Jak wskazał to jest właśnie “odpowiedzialność rządzących”.

Szef PSL ocenił zarazem, że w programie partii rządzącej są też ustawy dobre, które warto podtrzymać. Jego zdaniem każda partia powinna zadeklarować np. utrzymanie programu “Rodzina 500 plus”.

Kosiniak-Kamysz wymienił również ustawy przygotowane przez PiS, które – w jego ocenie – są “złe”. Wskazał m.in. na projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym oraz zmiany w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego.

Prezes ludowców zapytany, czy – w kontekście wtorkowej konferencji – uważa, że premier Szydło ustąpi ze stanowiska, odparł: “Było to swoiste święto dziękczynienia – tym podziękowaniom nie było końca. Powiedzenie »dziękuję« jest wyrazem oczywiście wdzięczności, ale może też być wyrazem zakończenia jakiegoś etapu”. “Nie wykluczyłbym, że to jest piękne zakończenie misji pani premier Beaty Szydło” – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

PiS nie spełnił swoich obietnic
PiS nie zrealizował obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku, nie pomógł frankowiczom i doprowadził do zapaści w służbie zdrowia – ocenił Stanisław Tyszka (Kukiz’15) podsumowując dwa lata funkcjonowania obecnego rządu.

Jeden z wielu PiS-owskich Misiewiczów – ten, od którego wzięła się ta nazwa, czyli pupil
ministra Antoniego Macierewicza Bartłomiej Misiewicz odznaczany przez opiekuna

Na zorganizowanej po ich wystąpieniu konferencji prasowej Tyszka powiedział, że jako “jedyna, merytoryczna i konstruktywna opozycja w Sejmie” jego ugrupowanie musi wytknąć rządowi kilka zaniechań.

Jak mówił, pierwszym zaniechaniem rządu PiS jest niezrealizowanie obietnicy podniesienia najniższej w Europie kwoty wolnej od podatku. “Posłowie co prawda cieszą się kwotą 30 tys. złotych, a obywatele nadal taką jak przed rządami PiS” – podkreślił.

W jego ocenie polityka podatkowa PiS jest “pełną kontynuacją polityki PO”. “Czyli nieustanne podwyżki podatku VAT-u, PIT-u, cen energii, elektryczności, gazu itd. To jest polityka wypychająca młodych ludzi z Polski” – stwierdził wicemarszałek Sejmu.

Jego zdaniem kolejnym zaniechaniem jest nieudzielenie pomocy rodzinom, które zaciągnęły kredyty we frankach. “PiS obiecywało pomóc tym ludziom, a właściwie oddać im sprawiedliwość – nic w tym zakresie nie zrobiło” – stwierdził Tyszka.

Następną kwestią, którą poruszył, jest “zapaść” systemu opieki zdrowotnej. “PiS szumnie obiecywało likwidacje NFZ-u, nic się nie zmieniło. Ludzie cały czas czekają miesiącami, nawet latami na operacje” – powiedział Tyszka.

Ponadto polityk Kukiz’15 zarzucił rządowi realizowanie od dwóch lat – jak to określił – programu “Ukraina plus”. “Program ten, jak ogłosił minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki polega na uzupełnianiu braków na rynku pracy pracownikami z Ukrainy” – stwierdził Tyszka. “Chcielibyśmy przy okazji zapytać, czy rząd ma jakąkolwiek strategię, jeżeli chodzi o polską politykę imigracyjną. Bo jedyne co zauważamy to to, że na gruncie umowy z 2012 r. Polacy mają płacić Ukraińcom emerytury minimalne, nawet jeżeli pracowali tylko pół roku” – dodał.

Opracował Zbigniew Belz
na podstawie depesz PAP
Zdjęcia PAP

Poleć:

O Autorze:

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.