Podobne, ale inne: “adopt” i “adapt”

0

Z cyklu: Odczarować angielski (i polski)

Wśród wyrazów angielskich używanych nieprawidłowo i często mylonych znajduje się para “adopt” i “adapt”.

Podobne błędy popełniane są w języku polskim w użyciu czasowników “adoptować” i “adaptować”.

ADOPT

Ten czasownik oznacza w obu językach adoptować dziecko:

She adopted a little girl.

Adoptowała małą dziewczynkę.

Angielski czasownik “adopt” oznacza jednak więcej – także przyjęcie czegoś, np. zasad robienia czegoś, nowego systemu, np:

The organization adopted a new membership system.

Organizacja przyjęła nowy system członkostwa.

ADAPT

Czasownik “adapt” ma inne znaczenie – oznacza przystosowywać się do czegoś, albo przystosowywać coś do jakiejś funkcji czy celu, np.:

It was hard to adapt to the hot climate.
Trudno było przystosować się do gorącego klimatu.

We can adapt the shed to serve as a bar.
Możemy przystosować/zaadaptować składzik żeby służył jako bar.

dr Małgorzata P. Bonikowska

mbonikowska@gazetagazeta.com

POPRZEDNIE ARTYKUŁY Z TEGO CYKLU

Poleć:

O Autorze:

Malgorzata P. Bonikowska

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.