Polish Heritage Days – Dni Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie

0

Rok 2018 wiąże się Jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W związku z tym Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto zaprasza organizacje polonijne, polskie szkoły i parafie, działające w okręgu konsularnym placówki tj. Ontario, Manitoba, Saskatchewan i Nunavut do zorganizowania wydarzeń w ramach pierwszej edycji Polish Heritage Days.

Temu wydarzeniu była poświęcona w całości konferencja prasowa, która miała miejsce 31 stycznia w Konsulacie Generalnym RP w Toronto.

Projekt “Polish Heritage Days” (PHD) w założeniu ma być realizowany w Kanadzie każdego roku w maju i czerwcu, co związane jest zarówno z obchodami polskich świąt majowych (Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Dzień Flagi RP, Święto Konstytucji 3 Maja), jak i z organizowanymi w czerwcu dotychczasowymi “polskimi” wydarzeniami.

W tym roku Konsulat RP w Toronto zaprasza polską społeczność do organizowania inicjatyw, których motywem przewodnim będzie stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem projektu jest świętowanie przez zamieszkałych w Kanadzie Polaków dziedzictwa przeszłych pokoleń, wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Kanady, ale także podkreślenie ważnego miejsca i roli, jaką Polacy pełnią w Kanadzie jako ponad jednomilionowa społeczność.

Poprzez organizacje PHD, Konsulat pragnie zmobilizować lokalną społeczność, organizacje polonijne, polskie szkoły i parafie do współpracy, zjednoczenia się i wspólnego świętowania polskości.

Organizacje zainteresowane współpracą, mogą przesyłać swoje propozycje do dnia 28 lutego 2018 roku. Po zgłoszeniu otrzymają od Konsulatu pakiet informacyjno- promocyjny. Więcej informacji będzie dostępnych na stronie Konsulatu w Toronto: www.toronto.msz.gov.pl Z tej okazji Konsul Generalny RP w Toronto Krzysztof Grzelczyk skierował apel do Polonii.

Szanowni Państwo,
Konsulat Generalny RP w Toronto zwraca się do Państwa z propozycją współpracy w realizacji projektu pod nazwą “Polish Heritage Days”. Projekt ma w założeniu koordynować wydarzenia prowadzone przez polskie organizacje, szkoły sobotnie, parafie i różne grupy nieformalne na początek na terenie torontońskiego okręgu konsularnego, a docelowo w całej Kanadzie, w ramach obchodów historycznie ważnych dla Polski świąt majowych, a także przypadającego w tym roku 100-lecia odzyskania niepodległości.

Konferencja prasowa w Konsulacie Generalnym RP w Toronto, 31 stycznia, br. Od lewej Jołanta Grzelczyk, prowadząca projekt “Polish Heritage Days”, Konsul Generalny RP w Toronto Krzysztof Grzelczyk, konsul do spraw polonijnych Andrzej Szydło

Wiele z Państwa organizacji/ szkół/parafii planuje wydarzenia o takowym profilu w różnych terminach wiosenno-letnich. Nasza zachęta mogłaby być również impulsem do tego, by zmobilizować lokalną społeczność w takim przedsięwzięciu. Chcielibyśmy wspólnie z Państwem zrealizować bezprecedensowy projekt polegający na połączeniu sił w ich organizacji, by jednocześnie świętować polskość wszędzie, gdzie jesteśmy, w tym samym czasie i pod wspólnym hasłem!

Projekt “Polish Heritage Days” w założeniu miałby być realizowany w Kanadzie każdego roku w maju i czerwcu, co związane jest zarówno z obchodami polskich świąt majowych (Święto Konstytucji Trzeciego Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą), jak i z dotychczasową tradycją organizowania w różnych miastach wydarzeń “polskich” również w czerwcu.

Celem projektu jest świętowanie przez zamieszkałych w Kanadzie Polaków dziedzictwa przeszłych pokoleń, naszego wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Kanady, ale także podkreślenie ważnego miejsca i roli jakie pełnimy w Kanadzie jako jednomilionowa społeczność. Pokażmy, że potrafimy się jednoczyć we wspólnym celu, a także jak aktywną postawą i wartościowym wkładem możemy się pochwalić wobec naszych sąsiadów.

Po zgłoszeniu Państwa propozycji realizacji wydarzenia za pomocą załączonego formularza, uzyskaliby Państwo od nas pakiet informacyjno-promocyjny: logo oraz plakaty akcji w wersji do wydruku lub zamieszczenia na materiałach/stronach internetowych w wersji elektronicznej oraz inne materiały promocyjne – m.in. press release, czyli projekt komunikatu o wydarzeniu dla mediów. Zapraszamy do przyłączenia się do tej inicjatywy.

Zachęcamy również do współpracy między organizacjami, parafiami i szkołami w tej samej miejscowości. Im więcej lokalnych podmiotów i działaczy połączy swoje siły, tym większa szansa na sukces całego projektu! Prosimy o dzielenie się tym pomysłem ze wszystkimi, którzy mogą być zainteresowani jego wsparciem.

Zachęcamy również Państwa do nawiązania kontaktów z władzami lokalnymi, a także bezpośrednio ze swoim radnym, deputowanym do parlamentu prowincji i do parlamentu federalnego, w celu włączenia ich w działania. Gestem dobrej woli z ich strony, na który liczymy, mogłoby być wywieszenie polskiej flagi na miejscowym ratuszu. Wesprzemy Państwa w tym procesie poprzez wystosowanie pisma do władz lokalnych.

Czekamy na Państwa deklaracje współpracy poprzez wysłanie odpowiedzi i załączonego formularza do 28 lutego 2018 roku.

Prosimy o kierowanie Państwa korespondencji pod adresem e-mail: phd.toronto@msz.gov.pl oraz zatytułowanie odpowiedzi z formularzem w następujący sposób: “Polish Heritage Days 2018 w … (np. Barrie, Mississauga, Saskatoon, itp.) – formularz”.

Z poważaniem,
Krzysztof Grzelczyk
Konsul Generalny RP
w Toronto

Według danych z powszechnego spisu społecznego przeprowadzonego w 2016 roku, w całej Kanadzie, polskie pochodzenie deklaruje 1 106 585 osób.

W okręgu konsularnym zamieszkuje 671 675 osób deklarujących polskie pochodzenie, z tego 523 490 osób w prowincji Ontario, 88 090 osób w Manitobie, 59 950 osób w Saskatchewam, a 145 osób na terenie Nunavut. Największym skupiskiem osób polskiego pochodzenia jest miasto Toronto, gdzie zamieszkuje 114 530 Polaków.

Najgęściej zaludnionym przez Polaków i Polonię ośrodkiem miejskim jest Mississauga, gdzie mieszka 43 350 osób pochodzących z Polski. Język polski znajduje się obecnie na miejscu 10, wśród najpopularniejszych języków używanych w prowincji Ontario.

Na podstawie materiałów prasowych przygotował
Zbigniew Bełz

Poleć:

O Autorze:

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.