Normalność nie istnieje

0

Nie ma wyraźnej granicy pomiędzy normą a zaburzeniem. Każde zachowanie człowieka cechuje się dużą zmiennością międzyosobniczą i może posiadać swoje dobre i złe strony, w zależności od okoliczności – czytamy na łamach “Trends in Cognitive Sciences”.

Zdaniem naukowców z Uniwersytetu Yale (USA) nie musimy obawiać się własnej odmienności. Zamiast skupiać się na byciu “normalnym”, czy wręcz “idealnym” – jakkolwiek rozumiemy te pojęcia – powinniśmy dążyć do zaakceptowania cech, które różnią nas od innych, bo w przyrodzie nie obowiązują ścisłe ramy funkcjonowania.

Co więcej, niektóre aspekty osobowości, które na co dzień mogą wydawać nam się niewłaściwe lub nieadaptacyjne, w określonych sytuacjach okazują się bardziej przydatne, niż cechy powszechnie uznawane za wzorcowe. Weźmy pod uwagę impulsywną skłonność do poszukiwania wrażeń. Ta gotowość do podejmowania ryzyka w celu zdobycia nowych i ekscytujących doświadczeń jest często negatywnie postrzegana przez społeczeństwo, gdyż nierzadko wiąże się z tendencją do nadużywania substancji psychoaktywnych, łamania prawa lub angażowania się w działania zagrażające życiu lub zdrowiu.

“Ale gdy spojrzymy na to z zupełnie innej strony i poszukamy potencjalnych pozytywów, okaże się, że te same osoby (z impulsywną skłonnością do poszukiwania wrażeń – przyp. PAP) potrafią świetnie radzić sobie w złożonym i szybko zmieniającym się środowisku, gdzie skłonność do podejmowania ryzyka i poszukiwania doznań jest czymś adekwatnym” – argumentuje Avram Holmes, jeden z badaczy. Ponadto takie osoby są często bardzo otwarte, towarzyskie i aktywne fizycznie.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku osób z wysokim natężeniem lęku. Badacz sugeruje, że gdyby ewolucja faworyzowała jeden określony model funkcjonowania, już dawno zanikłyby wszelkie różnice indywidualne i mielibyśmy do dyspozycji tylko bardzo ograniczony zasób cech i zachowań. Odmienność jest zatem zjawiskiem zupełnie naturalnym.

Niestety, duża tolerancja dla odmienności i brak jasnych granic pomiędzy tym, co jest normą, a co patologią, nastręcza wiele trudności w procesie diagnozowania zaburzeń psychicznych. Zdarza się przecież, że określone cechy lub zachowania znacznie upośledzają codzienne funkcjonowanie i powodują cierpienie zarówno u pacjentów, jak i ich bliskich. Jak więc odróżnić niegroźne dziwactwa od niebezpiecznych anomalii? Avram Holmes proponuje, by zamiast skupiać się na pojedynczych aspektach funkcjonowania, wziąć pod uwagę jego całość.

Poleć:

O Autorze:

PAP

PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.