Interpunkcja w polskim i angielskim (2)

0

Z cyklu: Odczarować angielski (i polski)

Dzisiaj o jeszcze jednym przypadku, w którym występuje różnica między polskim i angielskim jeżeli chodzi o użycie przecinków.

Dzisiaj przyjrzymy się zdaniom podrzędnie złożonym, w których zdanie podrzędne wprowadza dodatkowe informacje o o osobach/ rzeczach, o których jest mowa w zdaniu głównym. Po polsku nazywamy je podrzędnymi zdaniami przydawkowymi, a po angielsku “relative clauses”.

• PO POLSKU

Jak wiemy, w języku polskim stawiamy przecinek przed wyrazem “który”, np.:

Samochód, który kupiliśmy, okazał się wrakiem.

Rozmawiałam z kobietą, która dzwoniła do naszego biura.

Paryż, który odwiedziliśmy w ubiegłym roku, to niezwykłe miasto.

• PO ANGIELSKU

W języku angielskim zdania przydawkowe są nieco bardziej skomplikowane – rozróżniamy dwa ich rodzaje, które różnią się jeżeli chodzi o zasady używania przecinka przed zaimkiem względnym “which” lub “who” (po angielsku są dwa podstawowe – “which” w odniesieniu do rzeczowników nieożywionych tzw. “inanimate” oraz “who” w odniesieniu do rzeczowników ożywionych tzw. “animate”). Czasami przecinek jest używany, a czasami nie.

Przyjrzyjmy się tym dwom przypadkom.

1. BEZ PRZECINKA

Taka jest sytuacja w tzw. definingw polskim i angielskimrelative clauses czyli wtedy kiedy informacja zawarta w zdaniu podrzędnym jest niezbędna dla zidentyfikowania obiektu, do którego się odnosi. Bez tej informacji nie wiedzielibyśmy o kim lub czym mówimy, np.:

The car which we bought turned out to be a wreck.

Jeżeli nie opiszemy samochodu poprzez informację, że chodzi o ten, który kupiliśmy, nie wiadomo będzie który samochód okazał się wrakiem.

I’ve talked to the woman who called our office.

Tutaj jest taka sama sytuacja aby wiedzieć z jaką kobietą rozmawiałem, muszę dodać, że była to ta sama kobieta, która dzwoniła do biura.

2. Z PRZECINKIEM

W tym przypadku tzw. non-defining relative clauses, czyli zdań niedefiniujących, informacja zawarta w podrzędnym zdaniu względnym ma charakter uzupełnienia, zawiera dodatkowe informacje, które nie są niezbędne do zidentyfikowania omawianego obiektu, np.

Paris, which we visited last year, is an amazing city.

Paryż jest jeden i nikt nie ma problemów z jego zidentyfikowaniem, czy odwiedziliśmy go w zeszłym roku czy nie.

My mother, who lives in England, is coming next month.

Tu także informacja o miejscu zamieszkania matki jest dodatkowa. Wiemy, o kim mowa, bo matkę mamy tylko jedną.

W takich zdaniach względnym stosujemy przecinki, w ten sposób sygnalizując, że te informacje są dodatkowe.

Spójrzmy na tę parę zdań:

My sister, who is a doctor, is moving to Canada.

My sister who is a doctor is moving to Canada.

Tu widać znakomicie różnicę między tymi dwoma rodzajami zdań. W pierwszym osoba mówiąca ma jedną siostrę, więc informacja o tym, że jest ona lekarzem, jest dodatkowa. W drugim jednak fakt bycia lekarzem jest niezbędny do określenia tożsamości tej siostry, która przeprowadza się do Kanady. Osoba mówiąca ma inną siostrę lub inne siostry, więc żeby wiadomo było o którą chodzi trzeba podać, że chodzi o tę, która jest lekarzem, a nie żadną inną.

Tak więc użycie przecinka w takich zdaniach w języku angielskim jest bardziej skomplikowane niż w polskim. Pamiętajmy, że przecinek pojawia się rzadziej – dla zasygnalizowania, że informacja zawarta w zdaniu podrzędnym nie jest niezbędna, lecz ma charakter dodatkowy.

dr Małgorzata P. Bonikowska

mbonikowska@gazetagazeta.com

Interpunkcja w polskim i angielskim (1)

Inne artykuły z cyklu “Odczarować angielski”

Warto poprawić swój angielski – zapraszam do MENTOR Language Services

 

Poleć:

O Autorze:

Malgorzata P. Bonikowska

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.