Jak wymawiamy wyrazy kończące się na -ATE?

0

 Z cyklu: Odczarować angielski (i polski)

Sporo problemów sprawia użytkownikom języka angielskiego prawidłowa wymowa wyrazów, które kończą się na <-ATE>. Wynika to z tego, że ich wymowa jest uzależniona od tego, jaką są częścią mowy.

• Jeżeli są to czasowniki, w wymowie występuje dyftong /ejt/, np:

eliminate, frustrate, anticipate, vaccinate, communicate

• Jeżeli natomiast są to gramatycznie przymiotniki lub rzeczowniki, zamiast dyftongu występuje krótka samogłoska przed spółgłoską /t/, a więc końcowkę <-ATE> wymawiamy jako /yt/, np.

accurate, literate, fortunate, appropriate, fortunate, certificate

Bywają jednak wyrazy, które wyglądają tak samo, ale mogą być i przymiotnikami/rzeczownikami i czasownikami. Wówczas wymawiamy je zgodnie z powyższymi zasadami w zależności od tego, jaką są częścią mowy w danym kontekście. Oto kilka przykładów

Adjectives/nouns                                                 Verb

separate                                                               separate

delegate                                                               delegate

estimate                                                               estimate

graduate                                                              graduate

duplicate                                                              duplicate

Przyjrzyjmy się tym wyrazom i ustalmy jakimi są częściami mowy i w jaki sposób są w związku z tym wymawiane:

eliminate, accurate, moderate, unfortunate, anticipate, estimate, illiterate, enumerate, illegitimate, animate, articulate.

Oto odpowiedzi:

eliminate – verb

accurate – adjective

moderate – verb i adjective

unfortunate – adjective anticipate – verb

estimate – verb i adjective

illiterate – adjective enumerate – verb

illegitimate – adjective

animate – verb i adjective

articulate – verb i adjective.

dr Małgorzata P. Bonikowska

Interpunkcja w polskim i angielskim (1)

Inne artykuły z cyklu “Odczarować angielski”

Warto poprawić swój angielski – zapraszam do MENTOR Language Services

Poleć:

O Autorze:

Malgorzata P. Bonikowska

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.