Kościół, prawica, monolog

0

Nie ma drugiego czynnika, który by tak mocno definiował przekonania polityczne Polaków, jak stosunek do wiary. Serce zagorzałych katolików bije po prawej stronie. Prawicowe przekonania i religijność, to dwa oblicza tego samego tradycyjnego stosunku do świata

We współczesnej cywilizacji europejskiej funkcjonują dwa główne rodzaje umysłowości. Z jednej strony jest umysłowość tradycyjna. Fundamentem tej postawy jest przekonanie o uniwersalności prawdy. Prawda jest jedna niezmienna i uniwersalna – zazwyczaj dana od Boga. Umysł tradycyjny źle znosi zmianę. Relatywizm jest dla niego przerażający. Potrzeba bezpieczeństwa jest najważniejsza, a spójność oraz trwałość przekonań potrzebę tę zaspokajają.

W opozycji do tradycyjnej mentalności funkcjonuje postawa racjonalna, o korzeniach w renesansie. Postrzega ona świat, jako zdeterminowany przyczynowo-skutkowym ciągiem zdarzeń. Racjonalny umysł też próbuje zrozumieć rzeczywistość, ale dla niego oznacza to wyjaśnienie mechanizmu zjawisk. Zjawiska te nie muszą mieć sensu lub znaczenia. Muszą posiadać przyczyny i skutki.

Dominikanin Maciej Zięba, z którym niedawno rozmawiałem, nazywa ten mój racjonalizm „racjonalizmem zamkniętym” – zamkniętym na transcendencję, „na istnienie głębszych więzy międzyludzkich”. W oświeceniowym modelu racjonalizmu nie mieszczą się – twierdzi – fundamentalne pojęcia piękna, miłości i etyki. „Piękno bowiem nie da się zamknąć w ściśle rozumowych kategoriach, racjonalna miłość przestaje być miłością, a etyka w granicach czystego rozumu jest arbitralnym wyborem, a nie racjonalnym systemem”. Racjonalizm zamknięty jest fałszywy – dowodzi Zięba – gdyż „mnóstwo dokonań uznanych ongiś za ‚naukowe’ z czasem okazało się błędne”.

Więcej

Poleć:

O Autorze:

Redakcja

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.