INUICI I WYNARODOWIENIE, CZYLI KANADA PRZEPRASZA ZA PIEKŁO PRZESZŁOŚCI

0

Inuici przez ponad 5000 lat zamieszkiwali północne krańce Kanady. Kiedy w latach 50. XX wieku zimna wojna nabierała rozpędu, Kanada zaczęła przymusowo przesiedlać Inuitów w głąb Arktyki, gdzie we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi rozpoczęła budowę sieci stacji radarowych. Wtedy też rozpoczął się masowy proces wynaradawiania rdzennych mieszkańców, z których wielu nie wytrzymując takiej presji, odebrało sobie życie. Teraz rząd Kanady przeprasza za błędy przeszłości.

Wypędzeni w głąb Arktyki

Kiedy w latach 50. XX wieku Zimna Wojna nabierała rozpędu, Kanada we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi rozpoczęła w północnej Arktyce budowę sieci stacji radarowych.

Poszukiwano pracowników, więc siły roboczej upatrywano w Inuitach, zamieszkujących bujną tundrę północnych terenów Quebecu.

Obiecując hojną zapłatę i zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz opieki rząd przesiedlał całe inuickie rodziny w rejony głębokiej, północnej Arktyki.

Więcej

Poleć:

O Autorze:

Redakcja

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.