Rozpad Związku Sowieckiego

0

Rocznice, o których warto wiedzieć i pamiętać

8 grudnia Borys Jelcyn, Łeonid Krawczuk (reprezentujący Ukrainę) oraz Stanisłau Szuszkiewicz (reprezentujący Białoruś) podpisali układ białowieski, który umożliwił likwidację ZSRS oraz powołanie na jej miejscu Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP).

Dwa tygodnie później w Ałma- Acie do paktu dołączyły się kolejne republiki. WNP oficjalnie powstało 21 grudnia 1991 roku – w jej skład znalazło się 11 republik: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan. Zdecydowano się na podział państwa według granic dotychczasowych republik związkowych, zaś republice rosyjskiej przyznano następstwo prawne po byłym ZSRS.

Proces likwidacji Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich zapoczątkowany ogłoszeniem suwerenności Estońskiej SRR przez Radę Najwyższą tejże republiki 16 listopada 1988 i zakończony deklaracją o rozwiązaniu ZSRS uchwaloną przez Radę Republik Najwyższej Rady ZSRS 26 grudnia 1991. W okresie tym wszystkich 15 sowieckich republik związkowych, ogłosiwszy uprzednio suwerenność, wystąpiło z ZSRS i stało się niepodległymi państwami.

10 marca 1985 roku zmarł Konstantin Czernienko. Dzień później władzę w ZSRR objął Michaił Gorbaczow. Gospodarka Związku Sowieckiego była w bardzo złym stanie. Nierentowne górnictwo, zacofanie techniczne, głód mieszkań, koszty wyścigu zbrojeń i wojny w Afganistanie oraz niewykonywalne plany gospodarcze doprowadziły do sytuacji, w której Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego (KPZS) musiała zaakceptować istnienie wolnego rynku wbrew ideologii.

W marcu 1986 roku rozpoczął się program reform gospodarczych i społecznych nazwany pierestrojką. Reformy Gorbaczowa spotkały się ze sprzeciwem zarówno konserwatywnych członków KPZS, jak i radykałów domagających się przyspieszenia zmian. Na czele radykałów stanął Borys Jelcyn. Polityka jawności głasnost spowodowała wzrost żądań secesji ze strony bałtyckich i zakaukaskich republik.

W czerwcu 1988 roku na specjalnej Wszechzwiązkowej Konferencji Partyjnej zaaprobowano poprawki do konstytucji. Na mocy nowej konstytucji w 1990 roku Gorbaczow został prezydentem Związku Sowieckiego. Wkrótce po wyborze na prezydenta Gorbaczow zaakceptował niekomunistyczne rządy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Reformy Gorbaczowa wywołały wzrost napięć narodowościowych i niezadowolenie społeczne wynikające z klęski pierestrojki. W kwietniu 1989 roku wojska sowieckie wysłano na Zakaukazie, by stłumić demonstracje w Tbilisi, zaś w styczniu 1990 roku armię wysłano do Armenii i Azerbejdżanu w celu stłumienia wojny domowej o Górski Karabach.

W grudniu 1989 roku Michaił Gorbaczow oraz George H.W. Bush ogłosili zakończenie zimnej wojny. W listopadzie 1990 roku w Paryżu odbyła się Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w której uczestniczył Gorbaczow.

Przez cały 1990 rok sytuacja polityczna i ekonomiczna w Związku Sowieckim pogarszała się. W republikach pojawiły się nowe rządy, które domagały się uzyskania niepodległości. Z upływem roku rozgorzała “wojna prawna” pomiędzy Rosją, a pozostałymi republikami, które nie wpłacały funduszy do kasy związkowej (przez co wzrósł federalny deficyt). Niepokoje pracownicze oraz wzrost przestępczości przyczyniły się do spadku produkcji i wzrostu deficytu budżetowego. Zimą 1990/1991 Związek Sowiecki był zmuszony do skorzystania z międzynarodowej pomocy żywnościowej.

W 1990 roku rozpoczął się rozpad KPZS. Partia podzieliła się na kilka grup: konserwatystów (dwie grupy: Komuniści dla Rosji oraz Sojuz), liberałów (Komuniści dla Demokracji) oraz radykałów (Platforma Demokratyczna). Podział sformalizowano podczas XXVIII Zjazdu KPZS w kwietniu 1990 roku.

Pod presją Sojuszu, KGB i kół wojskowych kierunek polityki przesunął się na prawo. W lipcu 1991 roku stanowisko premiera mianowano Walentina Pawłowa, a ministrem spraw wewnętrznych został Boriss Pugo. Wcześniej Eduard Szewardnadze zrezygnował z funkcji ministra spraw zagranicznych, ostrzegając, że kraj zmierza w stronę dyktatury. W styczniu 1991 roku do Wilna wysłano wojsko w celu zdobycia budynków rządowych i środków przekazu. Zaostrzono cenzurę prasową i telewizyjną.

Od wiosny 1991 roku Gorbaczow próbował zrekonstruować centrolewicy sojusz na rzecz reform. W sojuszu mieli znaleźć się partyjni liberałowie oraz radykałowie. W kwietniu 1991 roku 9 republik związkowych (Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan) podpisały układ mający na celu osiągnięcie stabilnych relacji między rządem federalnym a rządami republik oraz wprowadzenie reform gospodarczych (prywatyzacji i uwolnienia cen). W lipcu 1991 roku Gorbaczow uczestniczył na spotkaniu państw G7. Od czerwca 1991 roku Borys Jelcyn nawoływał do przyspieszenia reform gospodarczych. W lipcu 1991 roku powstał Ruch Reform Demokratycznych. Inicjatywy liberalno-radykalne budziły niepokój wśród konserwatystów. W czerwcu 1991 roku Pawłow próbował nakłonić parlament do udzielenia mu nadzwyczajnych uprawnień.

19 sierpnia 1991 roku wybuchł pucz moskiewski. We wczesnych godzinach porannych ogłoszono, że Gorbaczow jest chory i że władze prezydencką przejął Giennadij Janajew, lider ośmioosobowego Komitetu Stanu Wyjątkowego (KSW). W skład KSW oprócz Janajewa wchodzili m.in. Walentin Pawłow, Boriss Pugo, szef KGB Władimir Kriuczkow oraz minister obrony Dmitrij Jazow. KSW objęło kontrolą radio i telewizję, zakazania wydawania większości gazet i organizowania demonstracji, ogłosiła godzinę policyjną i wysłała czołgi do Moskwy.

Rebeliantom nie udało się aresztować Jelcyna, który zaapelował o strajk generalny i przywrócenie Gorbaczowa na stanowisko prezydenta. Ze względu na brak poparcia od Rosjan oraz krytykę ze strony innych państw pucz upadł. 22 sierpnia Gorbaczow wrócił do Moskwy. Podczas puczu zginęło 15 osób.

Po puczu Gorbaczow początkowo głosił, że należy przeprowadzić tylko minimalne zmiany w państwie. Pod presją opinii publicznej oraz Jelcyna prezydent ZSRS został zmuszony do przeprowadzenia zdecydowanych zmian w rządzie. 24 sierpnia 1991 roku Gorbaczow ogłosił rezygnację z pełnienia funkcji sekretarza generalnego ZSRS (zastąpił go Jelcyn), a Komitetowi Centralnemu nakazał samorozwiązanie.

Nieudany pucz przyspieszył rozpad Związku Sowieckiego. Podczas puczu Litwa, Łotwa i Estonia ogłosiły niepodległość. Po puczu niepodległość ogłosiły także Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Ukraina, Mołdawia, Uzbekistan. 25 grudnia 1991 roku Michaił Gorbaczow podał się do dymisji. Formalne rozwiązanie ZSRS nastąpiło 26 grudnia 1991 roku.

Poleć:

O Autorze:

PAP

PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.