Author Anna Ronij

Kanada
0 Promocja Polski w Kanadzie
W spotkaniu uczestniczyli naukowcy, biznesmeni, przedstawiciele organizacji polonijnych, artyści oraz inni zaproszeni goście. Wszystkich przybyłych powitał Radca Handlowy WPHI Rafał…
1 2