Ludność Kanady – najnowsze dane

0
W tym tygodniu została opublikowana nowa partia danych ze spisu powszechnego. Spisy powszechne odbywają się co 5 lat. Pierwszy został przeprowadzony w 1666 roku przez Jeana Talona, który chodził od domu do domu w Nowej Francji. Naliczył wtedy 3.215 osób. Spis obecnie nie tylko dostarcza danych liczbowych, ale także informacji o warunkach mieszkaniowych, pochodzeniu, religii, przyzwyczajeniach, pracy i jakości życia. Sprawa jest tak ważna dla Kanadyjczyków, że kiedy latem 2010 roku gruchnęła wieść, że premier Stephen Harper chce wyeliminować długi formularz, pojawiły się protesty i oburzenie organizacji, agencji charytatywnych, na-ukowców, gmin i wielu innych. Dane ze spisu są potrzebne do podejmowania wszelkich decyzji. Ted Hildebrandt, dyrektor planowania Community Development Halton, opierał się na danych ze spisu w roku 2006 przy opracowywaniu projektów lepszego przystosowania miasta Burlington dla seniorów. Dane dostarczyły wielu infor-macji o ich wieku, miejscu za-mieszkania, usługach, jakie są im potrzebne -mieszkaniach dotowanych, imigrantach, poziomach dochodów. Dane mają 5 lat, więc Hildebrandt czekał na najbardziej aktualne. Powoli zaczną napływać inne dane z ostatniego spisu -w maju poznamy dane dotyczące wieku i płci, a potem struktury rodziny, gospodarstw domowych i języków. Zwykle dane ujawniane w drugim roku oparte były na danych z pytań w długiej formie ankiety. Teraz kiedy została ona zlikwidowana i zastąpiona dobrowolną ankietą, dane są mniej pewne. Co ujawniono teraz? Ogólnie ludność Kanady wzrosła o 5,9 proc. w ciągu ostatnich 5 lat, od ostatnego spisu ludności. W 2011 roku wynosiła 33,5 mln dol. Jest to najszybsze tem-po wzrostu wśród wszystkich państw G8. Statistics Canada, która przeprowadza spis powszechny, wyjaśnia, że to imigracja jest odpowiedzialna za 2/3 wzrostu ludności w Kanadzie w ostatnim dziesięcioleciu. Jest to inaczej niż w USA, gdzie ostatnio zanotowany wzrost ludności to wynik natu-ralnego wzrostu -różnic między narodzinami a zgonami. Ludność Kanaday wzrosła z 31,6 mln w 2006 roku, a w chwili obecnej jest dwukrotnie większa niż w 1961 roku, kiedy w Kanadzie był wyż demograficzny, tzw. baby boom. We wszystkich prowincjach zanotowano wzrost ludności -wysoki, o 6,7 proc. w Saskatchewan. W każdym z poprzednich lat w okresie pięcioletnim dochodziło tam do spadku ludności o 1,1 proc., spowodowanego od-pływem ludzi z farm i małych miasteczek. Obecny wzrost zaś spowodowany jest boomem w wydobyciu bogactw naturalnych. W sąsiedniej Albercie, posiadającej bogate złoża ropy, wzrost ludności był największy -o 10,8 proc. Ludność zachodniej Kanady przekroczyła ludność regionów położonych po drugiej stronie Ontario, czyli w Quebecu i prowincjach atlantyckich. Jest to trend, który zapoczątkowany został dawno, ale został dopełniony wskutek ostatniej recesji. W Ontario mieszka najwięcej ludzi -38,4 proc. kanadyjskiej populacji. Na Zachodzie Kanady miesz-ka 30,7 proc. Kanadyjczyków, a na wschód od Ontario -30,6 proc. Imigracja spowodowała, że prowincje wschodnie nie tracą już mieszkańców, ale i tak przy-rost ludności w tamtych rejonach jest poniżej średniej krajowej i dużo wolniejszy w porównaniu z rejonami zachodnimi. Jak podaje Statistics Canada zachód jest atrakcyjny dla nowo osiedlającvych się, a poza tym zanotowano tam wyższy przyrost naturalny niż gdzie indziej. Z metropolii największy wzrost zantowano w miastach w Albercie -w Calgary i Edmonton, a spadek ludności tyko w miastach ontaryjskich: Windsor, dawnym ośrodku motoryzacyjnym, i Thunder Bay, polegającym na przemyśle drzewnym. Zachód to także atrakcyjny region dla celów handlowych w czasach, kiedy serce ekonomii światowej przeniosło się z Europy i USA do Azji. Teraz ważniejsze są trasy handlowe Pacyfiku niż Atlantyku, stąd wzrost znaczenia zachodniego wybrzeża Kanady w stosunku do dawniej dominującego wybrzeża wschodniego. Zachód przyciąga też więcej młodych prężnych ludzi, którzy z kolei zakładają rodziny i mają dzieci. 70 proc. Kanadyjczyków mieszka w wielkich metropoliach, coraz więcej z każdym spisem ludności. W trzech największych miastach i ich okolicach -Toronto, Montrealu i Vancouver -mieszka obecnie 35 proc. ludności Kanady. Jeżeli chodzi o miasta, Toron-to nadal przoduje pod względem wzrostu ludności -przyciąga najwięcej imigrantów, a ludność wzrosła tam o 9,2 proc., do 5,6 milionów.
Poleć:

O Autorze:

Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.