Rząd poróżnił Ontaryjczyków

0
Ontario Federation of Agriculture, organizacja reprezentująca ponad 37 tysięcy farmerów, wycofała swoje poparcie dla rządu McGuinty’ego w sprawie budowy wietrznych farm. Zarzuca ona premierowi, że swoim działaniem stworzył podziały i poróżnił Ontaryjczyków. Mieszkańcy prowincji dzielą się obecnie na tych, którzy z rządowych posunięć odnoszą korzyści, i krytyków tych projektów, wskazujących na ogrom związanych z tym kosztów ponoszonych przez podatników. OFA wzywa rząd do zaprzestania budowy wietrznych farm, zaś farmerów do skupienia się na tym, co jest podstawowym zadaniem ziemi – produkcji żywności.  Pochodzący z London minister Chris Bentley wyraził swoje niezadowolenie z powodu takiego stanowiska OFA, twierdząc, iż rząd McGuinty’ego stworzył dzięki farmom turbin tysiące stanowisk pracy, a jednocześnie przyczynił do ochrony naszej planety. Niezadowolenie wyraziła również  przewodnicząca organizacji farmerów popierających projekty rządowe i odnoszący korzyści z wydzierżawiania ziemi na ten cel.   OFA wskazuje na fakt, że przeforsowując swoje projekty, rząd spowodował niesnaski i animozje w wielu społecznościach. Ten, kto zarabia na turbinach dzierżawiąc ziemię rządowi, będzie bronił rządowych projektów nie bacząc na negatywne strony turbin. Inni będą się sprzeciwiać budowie turbin, akcentując ich negatywny wpływ na zwierzęta hodowlane. Zadaniem farmera jest produkowanie żywności, a tymczasem rząd spowodował, że część farmerów przestała ją produkować, woląc dochody z wiatraków. Płacą za to wszyscy w postaci wzrastających cen energii i wzrastających cen żywności, której produkuje się mniej.   Organizacja OFA twierdzi też, że rząd powinien  rozwiązać szereg problemów związanych z budową wiatraków zanim dążyć będzie do ich budowy.  Po pierwsze, ceny budzące wątpliwości co do korzyści z energii produkowanej w ten sposób.  Po drugie, magazynowanie nadwyżek wyprodukowanej energii, oraz sprzedawanie ich ze stratą. Konieczne jest także przeprowadzenie dokładnych badań wpływu turbin na zdrowie ludzi i zwierząt. Temat ten poruszany był wielokrotnie, lecz do dziś brak konkretynych odpowiedzi .   Biorąc pod uwagę wszystkie te sprawy, OFA wycofała się z popierania rządowego projektu, mimo iż początkowo wyraziła swe poparcie.    Minister Bentley broni poczynań rządu, obstając przy swoim:tysiące farmerów zarabia na projekcie i około 3 tysiące czeka na akceptację.  Projekt ten stanowi stały i bezpieczny rynek pracy – powiedział – nie mówiąc o tym, że Ontario posiadać będzie tzw. czystą energię.  Koszty tej energii wielokrotnie wytknięto rządowi, a na projekcie tym kilku ministrów poślizgnęło się i straciło stołek.  Rząd, choć mniejszościowy, realizuje jednak nadal ten projekt, zaś minister Bentley przesunięty został na swoje obecne stanowisko, by swoim autorytetem wesprzeć rządowe działania.
Poleć:

O Autorze:

Jerzy Szlachetka

Jerzy Szlachetka - Urodzony w Opolu Lubelskim, ukończył studia na KUL-u i mieszkał w Lublinie. Do Kanady przyjechał w 1984r. i wiele lat spędził w ontaryjskim London, obecnie mieszka w północnym Ontario. Związany z polskojęzyczną prasą od 1995r..

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.