Czy trzeba się zwolnić w dniu składania wniosku, czy w dniu przyznania emerytury?

0

Przy składaniu wniosku o emeryturę trzeba udokumentować że się nie jest zatrudnionym, czyli trzeba się zwolnic z pracy przed  złożeniem wniosku o emeryturę.

Wniosek to żądanie przyznania świadczenia zgłoszone na piśmie lub ustnie do protokołu przez osobę zainteresowaną lub jej pełnomocnika. We wniosku powinno być zawarte imię i nazwisko ubiegającego się, jego data urodzenia, adres, rodzaj świadczenia o jakie się ubiega oraz podpis.

ZUS logoNa potrzeby postępowania w sprawie przyznania świadczeń emerytalno-rentowych należy złożyć wypełniony przez pracodawcę lub osobiście drukowanymi literami formularz ZUS Rp-1 oraz Zus Rp-6. Ponadto do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty i zaznaczyć ich ilość.

ZUS zobowiązany jest również do przyjęcia i załatwienia wniosku złożonego za pośrednictwem płatnika składek – pracodawcy.

W razie problemów z wypełnieniem wniosku pracownicy ZUS chętnie udzielą pomocy.
Dokładne informacje na temat wniosku znajdują się tutaj.

Ważne zagadnienia dotyczące dokumentacji wniosku o przyznanie świadczenia emerytalno-rentowego to:
– udowodnienie okresów zatrudnienia,
– udokumentowanie okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
– dokumentowanie wysokości wynagrodzeń,
– dokumentowanie wynagrodzeń na podstawie

WZORY FORMULARZY WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ KLIENTÓW ZUS PRZY STOSOWANIU UMOWY Z KANADĄ
są opublikowane przez ZUS pod adresem: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=2749#p2777


 

Zapraszamy do czytania pozostałych odpowiedzi ZUS-u na  pytania naszych Czytelników w dziale ZUS odpowiada

Poleć:

O Autorze:

Redakcja

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.