Autor „Granic wzrostu”: Nic już nie poradzimy

0

„Zmiany, których będziemy świadkami w ciągu najbliższych kilkunastu lat będą większe niż te, które zaszły w całym wieku XX.”

Autor cytowanej wypowiedzi Dennis Meadows jest profesorem emeritusem zarządzania systemowego i byłym dyrektorem Instytutu Badawczego Nauk Strategicznych i Społecznych przy Uniwersytecie New Hampshire, ponadto ukończył studia chemiczne w Minnesocie i ekonomiczne w legendarnym Instytucie Techniki w Massachusetts [MIT]. Stał na czele zespołu MIT, który w 1972 roku opracował na zlecenie międzynarodowego zespołu eksperckiego Klub Rzymski najważniejszą pracę badawczą lat 70-tych pt. „Granice wzrostu”. Analitycy wykorzystali komputery do budowy modeli prognozujących możliwe scenariusze przyszłości cywilizacji przemysłowej w oparciu o aktualne trendy wzrostu populacji i konsumpcji surowców. Uwzględnili też różne poziomy produktywności rolniczej, kontroli urodzin oraz wysiłków w ramach ochrony środowiska. Wydrukowano 12 milionów kopii raportu i rozpowszechniono w 37 językach. Przekaz był jednoznaczny: przy zachowaniu status quo, czyli konsumpcji wykraczającej poza pojemność środowiskową planety, przed rokiem 2030 można spodziewać się gospodarczego upadku i rozpoczęcia gwałtownej redukcji populacji.

Profesor Meadows dokonał rewizji głównego modelu World3 z „Granic wzrostu” uzupełniając go o nowe dane w 1994, 2004 i 2012 roku. Uzyskane wyniki nie tylko potwierdziły zdumiewającą trafność konkluzji wyjściowej analizy, ale pokazały, że prognoza była zbyt optymistyczna i cywilizacja przemysłowa zmierza do katastrofy szybciej niż się spodziewano.

Oto fragmenty wywiadów z Dennisem Meadowsem z 2012 roku. Opracowanie wieńcząwypowiedzi profesora z konferencji „Era ograniczeń”, która odbyła się w maju 2014, oraz wyniki powtórnej analizy ustaleń „Granic wzrostu” przeprowadzonej przez badaczy Uniwersytetu w Melbourne i opublikowanej we wrześniu 2014.

Przeczytajmy wywiad

Poleć:

O Autorze:

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.