O Synodzie

0

Zgromadziłem pokaźne dossier na temat minionego synodu. W „Gazecie Wyborczej” 24.10 ukazał się mój tekst podsumowujący („Powiało soborowym duchem”). W SO to już mój trzeci artykuł na temat tego wydarzania. Więc wykazałem „wielką aktywność publicystyczną”. Ale tak naprawdę to wszystkie te lektury i rozmowy związane z tym doświadczeniem prowadzą do jednego, dość oczywistego zresztą, wniosku – Kościół katolicki jest instytucją ociężałą i archaiczną. 

o_SynodzieNawet z chwilą gdy trafił mu się charyzmatyczny i chętny do reform przywódca, to jego najbliżsi współpracownicy robią wszystko, by nic z tego nie wyszło i by wszystko pozostało po staremu. Celnie zauważył to publicysta „The New Yorkera” w artykule z 16.10 Alexander Stille, „Pierwszy kryzys papieża Franciszka”. Swoje uwagi rozpoczął od stwierdzenia: „Miesiąc miodowy papież Franciszek ma za sobą – przynajmniej w Rzymie. Pierwsze dwa tygodnie Synodu poświęcone rodzinie cechował otwarty bunt, korytarzowe intrygi, przecieki dokumentów, oskarżenia o brak przejrzystości i ostre podziały pomiędzy biskupami i kardynałami. W pierwszym rzeczywistym kryzysie swego pontyfikatu, Franciszek cieszy się rzadką popularnością opinii publicznej, ale zderza się z niezwykłym stopniem sprzeciwu w instytucji tak zwykle pełnej szacunku dla hierarchii”.

Więcej

Poleć:

O Autorze:

Stanisław Obirek

Prof. Stanisław Obirek, autor zaprzyjaźnionego z nami portalu publicystów Studio Opinii (studioopinii.pl), jest teologiem, historykiem, antropologiem kultury. Jest autorem wielu książek i artykułów. Interesuje się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holocaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych. Jest zaangażowany w dialog z innymi religiami (m.in. z judaizmem) i z niewierzącymi. Jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego w Ośrodku Studiów Amerykańskich. W 1976 roku wstąpił do zakonu jezuitów. Jesienią 2005 ogłosił, że występuje z zakonu i rezygnuje z kapłaństwa. Przyczyny tej decyzji wyjaśnił w książce "Przed Bogiem".

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.