Co się dzieje? Szybkie newsy – wtorek, 17 maja

0
Imieniny obchodzą: Paschalis, Sławomir oraz Weronika.
  • 526 lat temu w Ansbach we Frankonii urodził się Albrecht Hohenzollern, wielki mistrz krzyżacki (1511-1525), który przeprowadził sekularyzację państwa zakonnego i przeszedł na luteranizm; pierwszy książę pruski (1525-1568).
  • 61 lat temu w Kołczygłowach w okolicach Bytowa urodził się Czesław Lang, kolarz, wicemistrz olimpijski z Moskwy (1980), srebrny i brązowy medalista mistrzostw świata w jeździe drużynowej na czas; organizator Tour de Pologne.
  • 52 lata temu w Warszawie urodził się Grzegorz Przemyk, syn opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego; 12 maja 1983 r. zatrzymany przez funkcjonariuszy MO na pl. Zamkowym w Warszawie i bestialsko pobity w komisariacie przy ul. Jezuickiej; przewieziony do szpitala, zmarł 14 maja w wyniku ciężkich urazów jamy brzusznej.
  • 44 lata temu Bundestag zatwierdził “Układ między PRL a RFN o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków”, podpisany 7 grudnia 1970 r. w Warszawie przez Józefa Cyrankiewicza i Willy’ego Brandta; zawierał m.in. uznanie przez stronę zachodnioniemiecką polskiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.
  • 27 lat temu Sejm uchwalił ustawy “O gwarancji wolności sumienia i wyznania” i “O stosunku Państwa do Kościoła katolickiego”.
  • 2 lata temu sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Polak został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski.

W Polsce

Dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów zostanie przedstawione sprawozdanie z pierwszego półrocza działalności rządu. Ta część posiedzenia rządu będzie otwarta dla mediów. Następnie rząd zajmie się przedłożonym przez resort rolnictwa projektem ustanawiającym program pomocy dla producentów mleka. Zgodnie z propozycją minister rolnictwa będzie mógł umorzyć w całości lub w części spłaty pozostałych do zapłacenia opłat należnych od producentów mleka za przekroczenie kwot w roku kwotowym 2014/2015. Ministrowie omówią również projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, którego celem są prostsze i bardziej przejrzyste zasady udzielania zamówień w drodze umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Inwestor będzie mógł zmienić koncesjonariusza bez konieczności rozpisania nowego przetargu. Przyszła ustawa ma być stosowana dla umów, których wartość jest równa lub przekracza 30 tys. euro – tak samo jak w przypadku zamówień publicznych. Ministrowie omówią także projekt zmian w ustawie o Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Nowela ma na celu umożliwienie organizowania przez Szkołę szkoleń dla pracowników administracji publicznej. W porządku obrad znalazł się również projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. mce/ dol/ awy/ # # # Trybunał Konstytucyjny w składzie pięciu sędziów ma ogłosić dziś wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej przepisu Kodeksu postępowania cywilnego umożliwiającego zwolnienie strony przegrywającej proces z kosztów sprawy cywilnej, bez zapewnienia stronie wygrywającej rekompensaty tych kosztów. Zgodnie z zaskarżonym przepisem “w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami”. Według autora skargi skutkiem takiej regulacji jest fakt, iż strona wygrywająca pozbawiona zostaje zwrotu poniesionych nakładów finansowych, niezbędnych do dochodzenia swych praw. Składowi sędziów TK przewodniczyć będzie wiceprezes Trybunału Stanisław Biernat, sprawozdawcą sprawy będzie sędzia Andrzej Wróbel. Od kilku miesięcy trwa kryzys wokół TK, który nie wyznaczał terminów rozpraw, chcąc najpierw zbadać grudniową nowelę ustawy o TK autorstwa PiS. 9 marca 12-osobowy skład TK orzekł, że cała nowela narusza konstytucję. Według rządu nie był to wyrok i dlatego nie będzie publikowany, podobnie jak kolejne – wydawane z pominięciem grudniowej noweli. mja/ # # # Sąd Okręgowy w Warszawie ma dziś rozpocząć proces biznesmena Marka Falenty, jego współpracownika Krzysztofa R. oraz dwóch kelnerów oskarżonych w sprawie nielegalnych nagrań m.in. polityków PO w warszawskich restauracjach w latach 2013-14. Podsądnym grozi do dwóch lat więzienia. Na początek sąd będzie miał do rozpoznania wniosek jednego z kelnerów o skierowanie sprawy do mediacji. Jest też wniosek Krzysztofa R. o umorzenie jego sprawy. We wrześniu 2015 r. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wysłała akt oskarżenia w tej sprawie. Jak podawała rzeczniczka prokuratury Renata Mazur, ustalono, że motywy działania oskarżonych miały charakter biznesowo-finansowy. Media twierdzą, że nagrania miały być zemstą Falenty za śledztwo w sprawie firmy Składy Węgla, w której miał udziały, a także próbą zdobycia ważnych informacji dla działalności gospodarczej. Według prokuratury Falenta miał zlecić wykonanie nagrań dwóm pracownikom restauracji – Łukaszowi N. i Konradowi L. Za takie przestępstwo grozi im i współpracującemu z nimi Krzysztofowi R. do dwóch lat więzienia. Akt oskarżenia obejmuje 81 zarzutów. 66 z nich dotyczy nielegalnego nagrywania gości dwóch warszawskich restauracji Sowa i Przyjaciele (38 zarzutów) oraz Amber Room (28 zarzutów). Śledztwo trwało 15 miesięcy i dotyczyło podsłuchiwania od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. osób z kręgów polityki, biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych. Nagrano m.in. ówczesnych szefów MSW – Bartłomieja Sienkiewicza, MSZ – Radosława Sikorskiego, infrastruktury – Elżbietę Bieńkowską, prezesa NBP Marka Belkę, prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, szefa CBA Pawła Wojtunika. W sumie, podczas 66 nielegalnie nagranych spotkań, utrwalono rozmowy ponad stu osób; prokuraturze udało się ustalić tożsamość 97. Nie wszystkie złożyły wniosek o ściganie. Przesłuchanych zostało w sumie ok. 300 osób. Nagrani mogą w procesie zostać oskarżycielami posiłkowymi – mogliby wtedy zadawać pytania oskarżonym i świadkom, składać wnioski dowodowe oraz środki odwoławcze. wkt/ mhr/ # # # W olsztyńskim szpitalu klinicznym zaplanowano na dziś pionierskie operacje wszczepienia osobom w stanie śpiączki stymulatorów, które mają pobudzać pracę ich mózgu. To z kolei może przyczynić się do wybudzenia tych osób ze śpiączki. Podobne zabiegi przeprowadzano dotąd tylko w Japonii. W Olsztynie pionierskie zabiegi przeprowadzi prof. Wojciech Maksymowicz i jego zespół, któremu radą i pomocą będzie służył autor metody prof. Isao Morita oraz jego współpracownicy: Yoichi Hiramatsu i Takakazu Noda. We wtorek mają być zoperowane dwie osoby, kolejne dwie – w środę. Wszyscy, którzy będą mieli wszczepione stymulatory, są w tzw. stanie minimalnej świadomości, co znaczy, że ich mózgi reagują na niektóre bodźce (np. głosy, obrazy). Kandydaci do zabiegu przeszli wcześniej w olsztyńskim szpitalu uniwersyteckim serię specjalistycznych badań, które m.in. diagnozowały stan ich mózgu. Jedną z operowanych w Olsztynie osób ma być 22-letnia córka Ewy Błaszczyk – Aleksandra, która w śpiączce jest od 16 lat, a także mieszkaniec Giżycka, który zapadł w śpiączkę po wypadku oraz dziecko, które dotąd przebywało w “Budziku” w Warszawie. Efekty operacji nie będą natychmiastowe. W Japonii zespół prof. Mority uzyskuje po wszczepieniu stymulatorów 60-proc. skuteczność w wybudzaniu ze śpiączki. jwo/ mhr/ # # # Maturzyści dziś rano przystąpią do pisemnego egzaminu z historii. Po południu odbędzie się egzamin z informatyki. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. Chęć zdawania egzaminu z historii zadeklarowało 21,3 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 8,4 proc. z nich, a z informatyki – 6,7 tys., czyli 2,4 proc. Egzaminy z historii i informatyki zdawać będą także abiturienci z wcześniejszych roczników. Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Tegoroczni absolwenci, którzy zdają maturę według nowych zasad, muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni będą mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów. Egzaminy te zdawane są tylko na jednym rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym, w tym języki obce. Abiturienci z wcześniejszych roczników, zdający maturę według starych zasad, mogą, ale nie muszą, zdawać egzaminów z przedmiotów do wyboru, mogą też wybrać poziom, na którym je zdają. Maturzyści – niezależnie czy zdają według starych, czy według nowych zasad – muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. dsr/ pz/ # # # Koncert „Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności” zainauguruje dziś wieczorem 35. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej “Hajnówka 2016”, uznawany za jedną z najważniejszych na świecie imprez, prezentujących i popularyzujących muzykę cerkiewną. W przesłuchaniach konkursowych weźmie udział ponad trzydzieści chórów z kraju i zagranicy, rywalizujących w kilku kategoriach, m.in. chórów parafialnych, akademickich i zawodowych. Laureaci będą znani w niedzielę, odbędzie się też wówczas koncert galowy. W maju w województwie podlaskim, uważanym za centrum prawosławia w Polsce, to drugi festiwal muzyki cerkiewnej. W sobotę zakończyły się Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

Na świecie

RZYM – Drugi dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy z małżonką we Włoszech. Rano para prezydencka złoży kwiaty na grobie Jana Pawła II w bazylice Św. Piotra. Następnie Andrzej Duda spotka się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą, a o godz. 16.30 wygłosi przemówienie w Akademii Obrony NATO (NATO Defence College). BRUKSELA – Spotkanie ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej. Polska ma wystąpić z wnioskiem o podjęcie dalszych prac nad dyrektywą o krajowych pułapach emisji (NEC) w celu przeanalizowania jej wpływu na rolnictwo. Tematami obrad będą też stan realizacji porozumienia klimatycznego, przyjętego w Paryżu w ub. roku i jego wpływ na rolnictwo, aktualna sytuacja na rynkach rolnych i mechanizmy pomocowe dla rolnictwa. Polskiej delegacji przewodniczy minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. BRUKSELA – Spotkanie Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej na szczeblu szefów sztabów generalnych. Wśród tematów obrad będą prowadzone przez UE operacje i misje wojskowe, zdolności wojskowe UE i współpraca między UE a NATO w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony. WIEDEŃ – Spotkanie ministerialne Międzynarodowej Grupy Wsparcia Syrii (godz. 9). W jej skład wchodzą przedstawiciele USA, Rosji, Iranu, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Unii Europejskiej i Ligi Arabskiej. ATENY, ANKARA – Sytuacja w krajach najbardziej dotkniętych napływem migrantów. WIEDEŃ – Spotkanie przywództwa Socjaldemokratycznej Partii Austrii (SPOe), na którym ma być formalnie zatwierdzona kandydatura obecnego prezesa austriackich kolei państwowych OeBB Christiana Kerna na kanclerza federalnego (godz. 17). Kern będzie też szefem SPOe. LONDYN – Wizyta lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru w Londynie. ANKARA – W parlamencie Turcji na sesji plenarnej dyskusja na temat kontrowersyjnego projektu zmian w konstytucji, wspieranych przez rząd, a polegających na zniesienie immunitetu parlamentarzystów (godz. 14). SALONIKI – Premier Grecji Aleksis Cipras zainauguruje budowę Gazociągu Transadriatyckiego (TAP), który ma dostarczać gaz azerski z Turcji do Włoch przez Grecję i Albanię (godz. 14). WASZYNGTON – Prawybory prezydenckie w kolejnych dwóch stanach USA. W Kentucky głosować będą tylko wyborcy Demokratów, natomiast w Oregonie – także Republikanów. Ostatnie sondaże pokazują, że republikański faworyt w wyścigu do Białego Domu Donald Trump niemal zrównał się pod względem poparcia z Demokratką Clinton. Clinton może liczyć na poparcie 41 proc. prawdopodobnych wyborców, a Trump – na 40 proc.(PAP) MOSKWA – Wizyta premiera Kambodży Hun Sena w Rosji.
Poleć:

O Autorze:

PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.