Aby mówić jak Kanadyjczyk (Amerykanin, Anglik) – idiomy (4)

0

Odczarować angielski (i polski)

Kontynuuję przedstawianie wyrażeń idiomatycznych, które mają format:

przymiotnik + rzeczownik

4. free lunch

Określenie to oznacza coś wartościowego za darmo, coś za co nie trzeba płacić ani wysilać się by to uzyskać. Generalnie wy- rażenie to pochodzi od powie- dzenia:

There is no such thing as a free lunch.
Nie ma nic za darmo.

I stąd określenie “a free lunch”: If you expect a free lunch, you’ll be disappointed. You will need to work hard. Jeżeli spodziewasz się, że to przyjdzie bez wysiłku, rozczarujesz się. Będziesz musiał pracować ciężko.

5. laughing stock

Tym wyrażeniem określamy kogoś kto jest obiektem drwin, z którego wszyscy się śmieją, np.:

After that incident, Tim became a laughing stock at school.
Po tamtym incydencie Tim stał się obiektem drwin w szkole.

6. lion’s share

To idiomatyczne wyrażenie oznacza znaczną większość. W języku polskim występuje taki sam idiom: “lwia część”. Oto przykład:

She made a lot of money, but the lion’s share of that huge amount went to her debts.

Zarobiła dużo pieniędzy, ale lwia część tej ogromnej sumy poszła na jej długi.

7. white lie

Tym wyrażeniem określamy niewinne kłamstwo, na które ludzie decydują się aby nie sprawić komuś przykrości, np.:

She invited me to her son’s wedding but I really didn’t feel like going so I came up with a white lie that I had some visitors coming to my house.

Zaprosiła mnie na wesele syna ale ja naprawdę nie miałam ochoty iść więc wymyśliłam kłamstwo, że mam gości, którzy przyjeżdżają do mnie do domu.

8. blind alley

Ten idiom używany jest kiedy mówimy o jakiejś sytuacji czy jakimś przedsięwzięciu bez szans na powodzenie, czyli o działaniu prowadzącym do nikąd, np.:

The scientist realized after many years of doing research that the direction he had chosen was a blind alley.

Naukowiec zdał sobie sprawę po latach badań, że kierunek, który sobie obrał nie prowadzi do nikąd.

Za tydzień omówimy kolejną grupę przydatnych wyrażeń idiomatycznych, które słyszy się na co dzień w mówionym języku angielskim.

dr Małgorzata P. Bonikowska

Część 1 o idiomach

Część 2 o idiomach

Część 3 o idiomach

•••

Inne artykuły z cyklu “Odczarować angielski”

•••

Warto poprawić swój angielski – zapraszam do MENTOR Language Services

Zapraszam na sesje “language coaching” ze mną – wirtualne, przez Skype, czyli nieważne gdzie Państwo mieszkają. To daje ogromną elastyczność i swobodę czasową. Jest to praca nad Państwa konkretnymi problemami i błędami, jakie popełniają Państwo w języku angielskim.

Telefon 416-262-0610 lub e- mail: mbonikowska@gazetagazeta.com.

Poleć:

O Autorze:

Malgorzata P. Bonikowska

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.