Wszystko o niedzielnych wyborach

0

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7-21; wybieranych będzie blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Szef PKW Wojciech Hermeliński zaapelował, by wyborcy na karcie do głosowania stawiali znak X w kratce, a ewentualne dopiski robili na obrzeżu tak, by nie przedłużać pracy komisji wyborczych, co mogłoby odbić się na terminie podania wyników wyborów.

Przewodniczący PKW powiedział PAP, iż “nie ma wątpliwości, że wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z planem”. “Wszystko do wyborów jest już przygotowane, wszystkie terminy minęły, kalendarz wyborczy został praktycznie zakończony, czeka nas tylko rozpoczęcie ciszy wyborczej” powiedział Hermeliński.

Szef PKW zapewnił, że wszystkie obwodowe komisje wyborcze, w których odbywa się głosowanie, zostały już powołane, choć jak mówił w wielu udało się zebrać tylko minimalne 5-osobowe zespoły. Na początku października, mimo upływu ustawowego terminu, w wielu miejscach nie udało się powołać minimalnej liczby członków komisji i uzupełniano ich składy.

O największy ból głowy przyprawia PKW kwestia sposobu zaznaczania wyboru na karcie do głosowania. Styczniowa nowelizacja Kodeksu wyborczego wprowadziła nową definicję stawianego na karcie do głosowania znaku X. Teraz są to “co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki”. Ponadto, nowela wprowadziła przepis, na mocy którego dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw albo dopisków, w tym w kratce lub poza nią, nie wpłynie na ważność oddanego głosu. Dotychczas w kratkach przy nazwiskach kandydatów nie można było dokonywać żadnych korekt.

“Apelujemy, by wyborcy nie puszczali wodzy fantazji, nie malowali na kartach wyborczych różnych rzeczy, tylko ograniczyli się do postawienia znaku X w kratce” podkreślił szef PKW. “Jeśli ktoś koniecznie chce coś tam napisać, to niech to robi poza kratką, na obrzeżu karty” – dodał.

Hermeliński wskazywał, że PKW obawia się, że jeśli wyborca dokona dopisków w kratce, to komisja wyborcza nie będzie mogła dostrzec w niej przecięcia znaku X. “To będzie problem, bo będzie to przedłużało postępowanie komisji, a to odbije się na terminie podania ostatecznych wyników wyborów” zaznaczył.

Wcześniej, w swoim stanowisku PKW wyjaśniła, że dopisek lub znak, który ma formę nieprzecinających się linii, nie ma wpływu na ważność głosu. Jeśli jednak w jednej kratce jest już przez wyborcę postawiony znak X, a wyborca dokonując dopisku w innej kratce, zawrze w niej taki znak, który będzie zawierał przecinające się linie, to automatycznie wypełni definicję znaku X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki), co oznaczać będzie, że wyborca postawił kolejny znak X, a to skutkuje nieważnością głosu.

Komisja podkreśliła też, że tzw. zamazanie kratki w sposób, w rezultacie którego da się wyróżnić przecinające się linie, także wypełnia definicję znaku X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki).

Z kolei jednolite zamazanie kratki jak wskazano w stanowisku może powodować niepewność, czy pod nim znajduje się znak X, co stwarza ryzyko uznania głosu za nieważny.

Szef PKW zachęcał do udziału w wyborach. “Miejmy nadzieję, że frekwencja w wyborach będzie wyższa, niż dotychczas. Mam nadzieję, że przekroczy w sposób znaczący 50 proc., tak bym chciał. Gdyby frekwencja przekroczyła 60 proc. to byłoby naprawdę dobrze” powiedział Hermeliński.

“Czasem słyszy się: »od mojego głosu nic nie zależy«. To głupie jest, nierozsądne, od każdego głosu zależy” podkreślił szef PKW. “Później można mieć tylko do siebie pretensje, że nie poszło się głosować, nie poparło się pewnej zmiany, czy nie zaprzeczyło się tej zmianie, która się obecnie dzieje” dodał. Hermeliński podkreślił, że “głosowanie to prawo konstytucyjne, więc powinno się je wykorzystywać”. “Dlaczego ona ma być pustym prawem?” dodał.

•••


Blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybieranych będzie 21 października w wyborach samorządowych. Prawo głosu ma ponad 30 mln wyborców.

Jak wynika z danych PKW, najwięcej mandatów radnych 37 815 jest do obsadzenia w gminach.

W gminach do 20 tys. mieszańców wybieranych będzie 32 175 radnych; w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców 5 640 radnych. W miastach na prawach powiatu jest do obsadzenia 1 711 mandatów radnych. W wyborach do rad powiatów wybierzemy 6 244 radnych. Natomiast do sejmików wojewódzkich 552 radnych. Mieszkańcy Warszawy wybiorą 425 radnych dzielnic.

Ponadto do obsadzenia jest 2 477 stanowisk organów wykonawczych gmin: 1 547 wójtów, 823 burmistrzów i 107 prezydentów miast.

Średnia wieku blisko 185 tys. zarejestrowanych kandydatów na radnych to 48 lat; liczebną przewagę stanowią mężczyźni. Z kolei średnia wieku prawie 7 tys. zarejestrowanych kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast to 49 lat; także w tym przypadku liczebną przewagę stanowią mężczyźni to ponad 80 proc. kandydatów.

Na jeden mandat radnego gminy do 20 tys. mieszańców przypada niespełna 3 kandydatów. W całej Polsce, w gminach do 20 tys. mieszańców wybierzemy 32 175 radnych; łącznie o to stanowisko powalczy 86 506 zarejestrowanych kandydatów. Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców odbywają się w okręgach jednomandatowych.

W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców o 5 640 mandatów ubiega się 32 393 kandydatów. Na jedno miejsce przypada blisko 6 osób.

Średnio 8 kandydatów ubiega się o mandat radnego miasta na prawach powiatu. W całym kraju o to stanowisko ubiega się 14 418 osób, a do obsadzenia jest 1 711 mandatów.

Na jeden mandat radnego powiatu przypada blisko 7 kandydatów. W całej Polsce o to stanowisko ubiega się 41 125 kandydatów, a do obsadzenia jest 6 244 mandatów.

O mandat radnego sejmiku wojewódzkiego powalczy 7 057 kandydatów na 552 miejsc. Oznacza to, że na jeden mandat przypada średnio 13 osób.

Mieszkańcy Warszawy wybiorą 425 radnych dzielnic. O to stanowisko powalczy 3 261 kandydatów. Na jeden mandat przypada średnio 8 osób.

Średni wiek kandydata na radnego w wyborach samorządowych to 48 lat. W wyborach do sejmików województw kandydat ma średnio 47 lat, w wyborach do rad powiatu 50 lat, do rad miasta -47lat,doradgminy-48lat,ado rad dzielnic Warszawy 46 lat.

O 2 477 stanowisk wójta, burmistrza i prezydenta miasta powalczy w całej Polsce 6 960 kandydatów.

W wyborach na wójta zarejestrowano 3 891 kandydatów, a do obsadzenia jest 1 547 miejsc.

O jeden mandat burmistrza średnio powalczy 3 kandydatów. W całej Polsce wybierzemy 823 burmistrzów, a zgłoszono 2 526 kandydatów.

Z kolei na 107 wybieranych prezydentów miast, zarejestrowano 543 kandydatów. Oznacza to, że na jeden mandat przypada 5 osób.

W tych wyborach średni wiek kandydata to 49 lat; w wyborach na wójta kandydat ma średnio 49 lat, na burmistrza 50 lat, a na prezydenta miasta 49 lat.

Druga tura wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta odbędzie się dwa tygodnie później 4 listopada w gminach, w których w pierwszej turze żaden z kandydatów nie otrzyma ponad połowy ważnie oddanych głosów. Przechodzi do niej dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem, a wygrywa ten, który zdobędzie więcej głosów.

Do głosowania w wyborach samorządowych jest uprawnionych ponad 30,24 mln osób; wybory odbędą się w 26 983 obwodach głosowania.

•••


3052 kandydatów do rad gmin nie potrzebuje głosów wyborców, by zdobyć mandat w wyborach samorządowych. W okręgach wyborczych, w których startują, Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ, 16 bm. gdzie mieszkańcy składają wnioski na dopisanie się do lokalnego rejestru wyborców. Przez dwa miesiące do warszawskiego rejestru dopisało się 15 785 osób. 

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców odbywają się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Gminy zostały podzielone na tyle okręgów, ile osób liczy rada; w każdym okręgu mandat zdobywa tylko jeden kandydat z największą liczbą głosów.

Jak przekazał PAP rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Wojciech Dąbrówka, głosowanie nie odbędzie się w 3052 okręgach jednomandatowych w 887 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, czyli tylu radnych uzyska mandaty bez głosowania. Jak dodał, 14 rad zostanie w całości wybranych bez głosowania.

Dąbrówka poinformował też, że w 2 okręgach jednomandatowych wybory się nie odbędą jest to związane z rezygnacją kandydatów. Pozostaną wakaty, a w przyszłym roku zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające.

W całej Polsce, w gminach do 20 tys. mieszańców wybierzemy 32 175 radnych; łącznie o to stanowisko powalczy 86 506 zarejestrowanych kandydatów.

W 328 gminach zarejestrowano tylko jednego kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wynika z danych PKW. Tutaj sytuacja jest inna, niż w przypadku wyborów do rad gmin. Wybory się odbywają nawet, jeśli startuje tylko jeden kandydat. Wówczas wyborcy, podobnie jak podczas referendum, opowiadają się za lub przeciwko kandydatowi.

Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zmiana definicji znaku “x” na karcie do głosowania, głosowanie korespondencyjne tylko dla osób niepełnosprawnych to najważniejsze zmiany związane z wyborami samorządowymi, które wprowadziły tegoroczne nowelizacje Kodeksu wyborczego.

Kodeks wyborczy w tym roku był nowelizowany dwukrotnie: w styczniu i czerwcu. Trzecia nowelizacja prawa wyborczego dot. ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego została w sierpniu zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Styczniowa nowela Kodeksu wyborczego wprowadziła dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która będzie liczona od wyborów samorządowych w 2018 roku.

Zgodnie z nowelizacją, rozpoczęta po tegorocznych wyborach samorządowych kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich trwać będzie pięć lat dotychczas kadencja samorządów trwała cztery lata. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) obowiązują tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców. Poprzednio ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją nową definicją, znak “x”, stawiany przez wyborcę w kratce na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata, to “co najmniej dwie linie”, które przecinają się w obrębie kratki. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw albo dopisków, w tym w kratce lub poza nią, nie wpłynie na ważność oddanego głosu.

Wprowadzona została też zasada, że z głosowania korespondencyjnego mogą skorzystać tylko osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Możliwość ta jest dostępna dla osób starszych i Polaków mieszkających za granicą.

Nowelizacja wprowadziła dwa rodzaje komisji obwodowych: jedną ds. przeprowadzenia głosowania i drugą ds. ustalenia wyników głosowania. Pierwsza będzie przekazywać drugiej m.in. urnę wyborczą, spis wyborców oraz niewykorzystane karty do głosowania. Druga komisja będzie zaczynać pracę po zakończeniu głosowania w lokalu wyborczym. Dotychczas była tylko jedna komisja obwodowa, która zajmowała się zarówno przeprowadzaniem głosowania, jak i liczeniem głosów.

Po przeliczeniu głosów komisja ds. ustalenia wyników sporządzi w dwóch egzemplarzach protokół z głosowania. Dane wpisane do protokołu będą następnie wprowadzone do systemu informatycznego. Kopia protokołu będzie wywieszana niezwłocznie po jego sporządzeniu w lokalu wyborczym tak, aby wyborcy mogli zapoznać się z wynikami.

Nowe prawo wyborcze zobligowało PKW do powołania 100 komisarzy wyborczych w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy na 5-letnią kadencję spośród osób mających wykształcenie wyższe prawnicze oraz dających rękojmię należytego pełnienia tej funkcji. Kandydatów na komisarzy przedstawił PKW szef MSWiA.

Poleć:

O Autorze:

PAP

PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy.

skomentuj

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.