Adam Mickiewicz

0

Z cyklu: Historia Salonu Muzyki i Poezji

Nasz torontoński Salon poprzez realizowane przedstawienia daje nam możliwość powrotów do źródeł. W moim pojęciu są nimi szkoła, historia, tradycja, literatura. Źródła te ciągle zachęcają nas, aby z nich czerpać. Jestem pewna, że jednym z nich jest twórczość Adama Mickiewicza. Powroty do strof poetyckich znanych z dzieciństwa i z wczesnej młodości przenoszą nas w inny świat – świat pięknego języka, wielkiej wyobraźni poety, a często zmuszają do poważnych przemyśleń. Poeci-emigranci, którzy żyli poza krajem są nam szczególnie bliscy. Paryskie salony emigracyjne po Powstaniu Listopadowym z udziałem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina dodawały zebranym sił, a jednocześnie były wspaniałą okazją do wymiany myśli, mądrych dyskusji i nostalgicznych rozmów. W Salonie w Toronto przyświecają nam podobne cele.

This slideshow requires JavaScript.

Wieczór wypełniony poezją Adama Mickiewicza był nawiązaniem do Salonów Paryża. Zebrani w Salonie goście wyrażają swoje postawy, korzystając ze słów poety. Poezja emigracyjna Mickiewicza to także jego wielka nostalgia za krajem dziecinnych i młodzieńczych lat, za Niemnem, Litwą i nawet piękno Stepów Akermańskich, po których poeta odbywał wędrówki, nie przysłoniło mu tęsknoty za Polską. Ogromnie ważna w salonach paryskich była muzyka i śpiew. Kinga Mitrowska, znakomita śpiewaczka i Janusz Wolny, wspaniały baryton rodem z Krakowa, mieszkający obecnie w Montrealu, wypełnili wieczór pieśniami romantycznymi.

Maria Nowotarska
Fragment książki Beaty Gołembiowskiej “Teatr bez granic”

Poleć:

O Autorze:

Beata Gołembiowska

Beata Gołembiowska – pisarka, autorka powieści Żółta sukienka, Malowanki na szkle, Lista Olafa, Droga do Wilenii oraz książek–albumów – W jednej walizce i Teatr bez granic. Kocha przyrodę, ceni ciszę, a w ludziach – tolerancję.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.