Naukowcy chcą mówić do ludzi

0

Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy (LAO)

Realizować marzenia, realizować pomysły – taki cel przyświecał dwóm pasjonatom – profesorowi Jackowi Jassemowi i Markowi Hilgierowi.

Prof. Jacek Jassem jest kierownikiem Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Marek Hilgier – historyk, dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny gazety “Forum farmacji i medycyny”, to prezes Fundacji im. dr. Macieja Hilgiera.

Brat Marka Hilgiera, dr Maciej Hilgier był wybitnym anestezjologiem, lekarzem medycyny paliatywnej, specjalizował się w leczeniu bólu. Był jednym z prekursorów tej dziedziny medycyny w Polsce, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

Rodzice Marka, drugi brat, a nawet bratowa – wszyscy byli absolwentami Warszawskiej Akademii Medycznej.

Marek Hilgier razem z bratem Maciejem napisali książkę “O bólu do bólu – niedokończona rozmowa…”, w przekazie dostępnym dla każdego czytelnika. W 2007 roku umarł na zawał dr Maciej Hilgier, który był propagatorem edukacji zdrowotnej. Marek postanowił kontynuować tę drogę. Rok później założył rodzinną Fundację im. dr Macieja Hilgiera. Pierwotna nazwa tej Fundacji była “Rak nie musi boleć”, ale później okazało się, że nazwa kojarzy się zbyt “onkologicznie”. Natomiast celem Fundacji jest propagowanie wiedzy o wszystkich dziedzinach medycyny.

Prof. J. Jassem, Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, i M. Hilgier

Marek Hilgier:
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera jest organizacją non profit i ma wyłącznie charakter edukacyjny. Zajmuje się organizowaniem konferencji i warsztatów, które są skierowane głównie do dziennikarzy i pacjentów. Bywa, że odbywa się nawet 30 konferencji rocznie. Wiele z nich jest organizowanych we współpracy i pod patronatem merytorycznym odpowiednich towarzystw naukowych.

Praca dziennikarzy w tematyce medycznej polega na ciągłym uczeniu się i umiejętnym przekazywaniu społeczeństwu wiedzy, którą nabyli od lekarzy i naukowców. Nie jest to łatwe, bo język medyczny bywa bardzo trudny, a pacjenci oczekują prostych i konkretnych informacji o swojej chorobie, profilaktyce oraz możliwości jej leczenia.

Dlatego na nasze konferencje zapraszamy prelegentów, którzy posiadają umiejętność przekazywania swej wiedzy w sposób zrozumiały również dla nieprofesjonalistów. Są to nie tylko lekarze, ale i psychologowie, fizjoterapeuci, prawnicy, eksperci systemu ochrony zdrowia. W ten sposób mamy możliwość przedstawić temat z różnych stron, w sposób atrakcyjny dla dziennikarzy.

Dziewięć lat temu Fundacja organizowała kampanię dotyczącą spersonalizowanych terapii raka płuca. Jednym z jej elementów było nakręcenie filmu edukacyjnego. Do udzielenia wypowiedzi zaprosiliśmy najwybitniejszych polskich specjalistów w tej dziedzinie. Pojechaliśmy m. in. do Gdańska, aby nagrać wypowiedź prof. Jacka Jassema, ówczesnego prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Podczas luźnej rozmowy prof. Jassem powiedział, że marzą mu się cykliczne warsztaty dotyczące onkologii z udziałem dziennikarzy. Ten pomysł bardzo mi się spodobał. Był to strzał w dziesiątkę. Tak jak ich letni termin. Wówczas nie ma konferencji, kongresów naukowych, a zatem jest najłatwiej o udział najlepszych specjalistów.

Tak powstała Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy, która szybko przyjęła się w środowisku medialnym i medycznym jako LAO.

Konferencja trwa trzy dni. Pierwszy poświęcony jest pacjentom. Podczas drugiego, “medycznego”, omawianych jest kilkadziesiąt różnorodnych tematów, podzielonych na interdyscyplinarne bloki odpowiadające poszczególnym grupom terapeutycznym. Natomiast ostatni dzień jest poświęcony na zagadnienia systemowe.

Wszystkie wykłady rejestrujemy kamerą cyfrową i są one dostępne na stronach internetowych fundacji i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Zajęcia traktujemy w sposób seminaryjny, z aktywnym udziałem słuchaczy, dając tym samym okazję do dyskusji nad nowymi trendami w leczeniu chorób nowotworowych oraz ich dostępności dla polskiego pacjenta oraz konieczności podejmowania działań profilaktycznych na poziomie pierwotnym i wtórnym. LAO jest również doskonałą okazją do nawiązania bliższych kontaktów i wymiany poglądów środowiska lekarskiego, dziennikarskiego, pacjentów, decydentów oraz producentów leków. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w niej podnosi poziom wiedzy medycznej dziennikarzy, co się przekłada na jakość jej przekazu w mediach.

W tym roku dostaliśmy honorową nagrodę “Zloty OTIS”, która nagradza najlepsze osoby i fundacje za całokształt działalności. Kapituła Nagrody Zaufania Złoty OTIS uznała działania LAO dla Dziennikarzy za ewenement w środowisku dziennikarskim. Dla nas to wielka satysfakcja, że przydaje się komuś to, co my robimy. LAO stale się rozwija. Z każdym rokiem staramy się wprowadzać w programie nowe elementy zarówno merytoryczne, jak i formy ich przekazu. Rola prof. Jacka Jassema w LAO jest nie do przecenienia. Od pomysłu po realizację cały czas z nami współpracuje w tworzeniu programu, w pozyskiwaniu jak najlepszych wykładowców, jest też wspaniałym gospodarzem i prowadzącym konferencję. Bez niego zapewne LAO by nie było.

Aleksandra Rudnicka, rzecznik prasowy Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, prof. Jacek Jassem, Marek Hilgier i Krystyna Wechman, prezes Stowarzyszenia Amazonek

Prof. Jacek Jassem:
Moje zainteresowania naukowe dotyczą głównie raka płuca i raka piersi. Kiedy Marek Hilgier przyjechał do mnie, aby nakręcić film o raku pluca, przedstawiłem mu m.in. pomysł, który chodził mi po głowie od kilku lat – podniesienie wiedzy onkologicznej dziennikarzy. Jako naukowcy i nauczyciele akademiccy mamy ograniczony krąg odbiorców – są to głównie studenci i lekarze. Jeśli więc chcemy dotrzeć do społeczeństwa i wyedukować je medycznie, potrzebujemy pomocy dziennikarzy. Postanowiliśmy więc połączyć siły. Zaczęliśmy pomału tworzyć z Markiem Hilgierem zręby tego pomysłu i tak w 2011 roku odbyła się pierwsza LAO. Od początku był to sukces – przyjechało zaskakująco dużo dziennikarzy. Formuła spodobała się i LAO zaczęła rosnąć jak kula śniegowa. Udało nam się zaangażować najlepszych wykładowców – dziennikarze mają okazję poznać “śmietankę” polskiej onkologii, ale także osoby kreujące politykę zdrowotną państwa – przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przez lata wypracowaliśmy pewien schemat spotkań. Pierwszy dzień skierowany jest do pacjentów, w drugim przedstawiamy wiedzę medyczną, a w trzecim zagadnienia dotyczące systemu opieki onkologicznej w Polsce. Uczestnicy przychodzą na sesje, które są dla nich interesujące – jedni są z nami przez cały czas, inni się zmieniają. W tym roku było w sumie około 150 osób. LAO ma swobodny, luźny charakter, nikt nie przyjeżdża w garniturze i krawacie. Staramy się, aby atmosfera była bezpośrednia i koleżeńska, czasem z odrobiną humoru. Oprócz wykładów i paneli dyskusyjnych, które trwają od rana do wieczora, spotykamy się w kuluarach, wychodzimy wieczorem do ogrodu i przy lampce wina prowadzimy nieformalne rozmowy z dziennikarzami, odpowiadamy na ich dodatkowe pytania lub po prostu opowiadamy sobie dowcipy.

To jest fantastyczna sytuacja – my staramy się mówić dziennikarzom o onkologii, a z kolei dzięki kontaktom z nimi łatwiej nam, np. w formie konferencji prasowej czy zainspirowania do podjęcia ciekawego tematu, upowszechnić wiedzę na ten temat.

Współorganizatorem LAO jest powstała z mojej inicjatywy Polska Liga Walki z Rakiem – pozarządowa organizacja zajmująca się działalnością w zakresie szeroko pojętej onkologii, w tym bogatą działalnością oświatową. Ludzie interesują się profilaktyką, pytają np. czy telefony komórkowe powodują raka, chcą wiedzieć więcej o nowych metodach rozpoznawania i leczenia nowotworów. Nasza współpraca z dziennikarzami ma charakter ciągły. Poprzez serwisy internetowe Ligi i cykliczne konferencje prasowe czy coroczną LAO przekazujemy społeczeństwu w przystępnej formie to, co dzieje się w onkologii. Jednym z pomysłów, które udało nam się zrealizować, jest opracowana w ramach współpracy z amerykańskim Narodowym Instytutem Raka (NCI), strona internetowa dotycząca zagrożeń związanych z tzw. “alternatywnymi” metodami leczenia onkologicznego (http://ligawalkizrakiem.pl/rak-niekonwencjonalnie). Co miesiąc wysyłamy dziennikarzom biuletyn przedstawiający w przystępnej formie ważne doniesienia naukowe w dziedzinie onkologii http://ligawalkizrakiem.pl/projekty/serwisonkologiczny-dla-dziennikarzy. Jesteśmy otwarci na wszystkie formy współpracy – traktujemy to jako naszą społeczną misję.

Dr M. Kosowicz, Barbara Jobda, dr Hanna Tchórzewska, dr Barbara Radecka, prof. J. Jassem, prof. P. Rutkowski

Tekst i zdjęcia
Anna Ronij

Poleć:

O Autorze:

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.