Tak wyglądał 2018 rok w Polsce (kwiecień – czerwiec)

0

KWIECIEŃ

– W kwietniu nauczyciele otrzymali pierwszą z trzech zaplanowanych podwyżek. Płace nauczycieli wzrosły o 5,38 proc. Zgodnie z rozporządzeniem minister edukacji o minimalnych stawkach wynagrodzenia nauczycieli płace zasadnicze nauczycieli wzrosły w zależności od stopnia awansu zawodowego od 123 do 168 zł brutto. Kolejną podwyżkę – o 5 proc. nauczyciele mają dostać w styczniu 2019 r., a następną – również o 5 proc. – w styczniu 2020 r. Wszystkie nauczycielskie związki zawodowe uważają, że to za mało. Zarówno ZNP, jak i Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” domagają się podwyżki o 1000 zł.

3.4.- Weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym przewidująca przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dotychczas ten wiek to 70 lat); w SN powstaną dwie nowe Izby z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Nowela zakłada możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów od 1997 r. Ustawę o SN – oraz nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa – Sejm uchwalił 8 grudnia ub. r. Obie ustawy były inicjatywą prezydenta Dudy, który w lipcu ub.r. zawetował poprzednie nowe przepisy o SN i KRS – ich projekty były autorstwa PiS – wytykając im m.in. częściową niekonstytucyjność.

5.4.- Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu przekażą swoje nagrody na cele społeczne. Zapowiedział, że w Sejmie zostanie złożony projekt obniżający o 20 proc. pensje poselskie oraz że zostaną wprowadzone “limity obniżające” dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i starostów, a także dla ich zastępców. Prezes PiS zapowiedział również, że mają zostać zniesione “wszelkie dodatkowe, poza pensją, świadczenia, jeśli chodzi o kierownictwa spółek Skarbu Państwa”.

9.4.- Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans spotkał się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim, szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską i I prezes Sądu Najwyższego – Małgorzatą Gersdorf. Wizyta była kontynuacją dialogu między polskimi władzami a KE dot. sytuacji wokół TK oraz ustaw dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

10.4.- W Warszawie podczas uroczystych obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej odsłonięto pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 między pl. Piłsudskiego a ul. Królewską.

11.4.- Podkomisja smoleńska, z b. ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem na czele, zaprezentowała raport technicznych podkomisji, w którym zawarto tezę, że przyczyną śmierci osób na pokładzie samolotu Tu-154 M była eksplozja w centropłacie, jednak nie zostało jeszcze ustalone czym eksplozja ta została spowodowana.

12.4.- Prezydenci Polski Andrzej Duda i Izraela Reuven Riwlin wzięli udział w Marszu Żywych w Oświęcimiu.

– Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS; zakłada ona wprowadzenie osobnego budżetu Izby Dyscyplinarnej SN. – Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie sekretarza generalnego i posła PO Stanisława Gawłowskiego. Z wnioskiem o taką zgodę wystąpiła do Sejmu Prokuratura Krajowa.

13.4.- CBA zatrzymało posła i sekretarza generalnego PO Stanisława Gawłowskiego. Postawiono mu zarzuty popełnienia pięciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym. Gawłowski nie przyznał się do żadnego.

14.4.- Liderzy PO i Nowoczesnej Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer ogłosili wspólny start partii w wyborach samorządowych pod nazwą Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

– Podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy premier Mateusz Morawiecki zapowiedział pięć nowych projektów i reform, w tym m.in. mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+, nowy fundusz dróg lokalnych.

15.4.- Sąd zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące posła Stanisława Gawłowskiego.

18.4.- W Sejmie początek protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy domagali się wprowadzenia m.in. dodatku rehabilitacyjnego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia; zwrócili się w tej sprawie do prezydenta, premiera oraz prezesa PiS. Będzie trwał do 27 maja.

20.4.- Prezydent Andrzej Duda spotkał się z protestującymi w Sejmie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie tzw. daniny solidarnościowej, z której miałby zostać utworzony fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych.

23.4.- Szef Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk został przesłuchany w warszawskim Sądzie Okręgowym w charakterze świadka w procesie b. szefa KPRM Tomasza Arabskiego ws. organizacji wizyty prezydenta L. Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 r.

28.4.- Beatyfikowana została Hanna Chrzanowska, pielęgniarka, prekursorka domowej opieki na chorymi, współpracowniczka abp. Karola Wojtyły. Nabożeństwu w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, podczas którego odbył się obrzęd beatyfikacji, przewodniczył prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato.

30.4.- Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała, że przedstawiła pierwsze zarzuty dla podejrzanych o popełnienie przestępstwa zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT o łącznej wartości ponad 446 mln zł i narażenia Skarbu Państwa na straty ponad 83 mln zł z tytułu podatku VAT.

– Posłowie PO złożyli w Sejmie wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło oraz szefowej MRPiPS Elżbiety Rafalskiej w związku z ich “polityczną odpowiedzialnością” za protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie.

MAJ

1.5.- Klub PiS złożył w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; zakładał on m.in. finansowanie przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.

– Rozpoczęło się miesięczne przewodnictwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska objęła dwuletnie, niestałe członkostwo w RB ONZ 1 stycznia 2.5.

– W całym kraju obchodzono Dzień Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków poza Granicą. Na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie uroczyście podniesiono flagę państwową. W ceremonii wziął udział prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser- Dudą. Odbyła się też uroczysta defilada wojskowa przy akompaniamencie orkiestry wojskowej. Po uroczystości prezydent wręczył odznaczenia państwowe oraz flagi państwowe m.in. organizacjom polonijnym.

– Świętowano też Dzień Polonii. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wygłosił orędzie, w którym podkreślił, że naród to wspólnota losu pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych; bycie cząstką tej sztafety pokoleń nadaje głęboki sens istnieniu każdego z nas. Wskazywał, że oba te święta spaja ze sobą w tym roku 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS, która zakładała m.in. wprowadzenie osobnego budżetu Izby Dyscyplinarnej SN. Nowel została uchwalona przez Sejm 12 kwietnia. Jej projekt został opublikowany 3 kwietnia na stronach Sejmu – tego samego dnia, gdy w życie weszła ustawa o SN uchwalona 8 grudnia 2017 roku. “Projektowana nowelizacja ma na celu przede wszystkim wprowadzenie w tej ustawie zmian o charakterze doprecyzowującym, zapewniających sprawną realizację przewidzianych w niej procedur” – uzasadniono potrzebę zmiany.

3.5.- Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji święta Konstytucji 3 Maja zapowiedział, że złoży w Senacie wniosek, aby referendum konsultacyjne ws. konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada. Prezydent zaapelował o obecność na referendum, w którym – jak podkreślił – wszyscy Polacy będą mogli wypowiedzieć się, co do swojej wizji przyszłego ustroju Polski.

– Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda spotkała się z przebywającymi od 18 kwietnia w gmachu Sejmu rodzicami i opiekunami osób z niepełnosprawnościami, którzy wcześniej zwrócili się w liście do niej o takie spotkanie w Sejmie. Protestujący w Sejmie domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Jeden to wprowadzenie dodatku “na życie” dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie.

– Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów dot. Trybunału Konstytucyjnego, która zakładała ogłoszenie trzech niepublikowanych “rozstrzygnięć” TK w ciągu siedmiu dni od wejścia w życie przepisów. Jak wskazano w uzasadnieniu noweli, “choć publikacja rozstrzygnięć TK z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r., co do zasady nie jest konieczna z punktu widzenia polskiego prawa, to istnieją powody, dla których może to być pod pewnymi warunkami pożądane”. “Rozwiązanie to powinno przyczynić się do zakończenia sporu o TK i wzmocnienia jego pozycji ustrojowej, a także poprawy sytuacji Polski w sporze z Komisją Europejską” – podkreślono.

– KPRP poinformowała też, że prezydent podpisał nowelizację ustaw sądowych dot. m.in. zwołania pierwszego posiedzenia KRS. nowela przewiduje m.in., że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady może zwołać najstarszy wiekiem członek KRS będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.

4.5.- Udostępniono treść projektu PiS nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który przewidywał, że skarga nadzwyczajna będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich, a asesorów sądowych będzie mianował prezydent.
Wcześniejszą ustawę o SN Sejm uchwalił 8 grudnia 2017 r.; przepisy weszły w życie 3 kwietnia. Ustawa wprowadziła możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat; mogło je składać osiem podmiotów m.in. RPO, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy i prezes UOKiK.

– Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że nie będzie śledztwa ws. podejrzenia składania fałszywych zeznań w śledztwie dotyczącym obrad Sejmu z 16 grudnia 2016 r, podczas którego uchwalono ustawę budżetową. Zawiadomienie w sprawie złożył w styczniu sędzia Igor Tuleya.

– Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia ws. podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych dyrektorów w KPRM. Zdaniem prokuratury pracownicy kancelarii premiera nie zataili posiadania udziałów w spółce “Solvere”. Chodzi o dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu Piotra Matczuka i dyrektora Departamentu Obsługi Medialnej Annę Plakwicz, którzy po odejściu z KPRM – według mediów – mieli jako właściciele spółki “Solvere” przygotowywać na zlecenie Polskiej Fundacji Narodowej kampanię billboardową “Sprawiedliwe sądy”. Według doniesień medialnych, spółkę “Solvere” mieli założyć jeszcze jako pracownicy kancelarii premiera.

7.5.- Sąd Okręgowy w Szczecinie utrzymał postanowienie sądu rejonowego o utrzymaniu aresztu dla posła PO Stanisława Gawłowskiego. Jego pełnomocnik Roman Giertych ocenił postanowienie jako “głęboko niesłuszne” i “głęboko niesprawiedliwe”.

9.5.- Sejm odrzucił wniosek o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego złożony przez PO, Nowoczesną i PSL-UED; jako powód podano sposób prowadzenia przez marszałka obrad w czasie głosowań nad zmianami w ustawach sądowych. Według nich Kuchciński prowadził wtedy obrady w sposób skandaliczny, uniemożliwił posłom zadawanie pytań i zgłaszanie wniosków formalnych.

– Posłanka Joanna Schmidt odeszła z Nowoczesnej. Podkreśliła, że nie może się zgodzić na sposób, w jaki traktowane są wartości Nowoczesnej i osoby, które na rzecz tych wartości pracują. “Nie godzę się na sekowanie w partii wartościowych ludzi” – mówiła.

10.5.- Oficjalna wizyta w Warszawie prezydenta Czech Milosza Zemana. Czeski przywódca spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkami: Sejmu Markiem Kuchcińskim i Senatu Stanisławem Karczewskim. Duda i Zeman podkreślili, że potrzebna jest jak największa spójność Grupy Wyszehradzkiej, bo tylko działając wspólnie będziemy liczyć się w gremiach takich jak UE i będziemy w stanie forsować wspólne interesy. – Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która zmienia przepisy dot. skargi nadzwyczajnej i mianowania asesorów.

– Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje obniżenie uposażenia parlamentarzystów o 20 proc. Uposażenie posła i senatora będzie odpowiadało 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu.

11.5.- Założyciel Nowoczesnej Ryszard Petru poinformował, że opuszcza partię. “Nowoczesna to moje własne dziecko, ale które dziś już podąża swoją własną drogą” – zaznaczył. – Minister zdrowia Łukasz Szumowski i dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Gałązkowski podpisali umowę przewidującą budowę i modernizację baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wartość projektu to ponad 22 mln zł. W jego ramach powstaną nowoczesne bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, tzw. HEMS (ang. Helicopter Emergency Medical Service) w Olsztynie i Lublinie, zmodernizowana zostanie baza w Płocku.

14.5.- Szef węgierskiego rządu Viktor Orban z wizytą w Warszawie; premier Mateusz Morawiecki podkreślił po spotkaniu z Orbanem, że współpraca Polski i Węgier rozwija się wzorowo; mamy jednoznaczne stanowisko ws. migracji; stanowiska ws. przyszłego budżetu UE są bardzo bliskie. Chcemy silnej Europy – zadeklarował Orban.

– Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Prezydent podpisał też nowelę ustawy podnoszącą rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna wzrosła z 865,03 zł do 1029,80 zł.

16.5.- Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Duda złożył kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim w Jersey City. Podczas uroczystości obecny był m.in. burmistrz Jersey City Steven Fulop. Władze Jersey City i społeczność polska osiągnęły porozumienie w sprawie Pomnika Katyńskiego. Nowe miejsce, w którym miałby stanąć monument, znajduje się na nadbrzeżu rzeki Hudson i jest oddalone o 60 metrów w kierunku południowym od jego dotychczasowej lokalizacji przy Exchange Place.

– Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę, skazanego prawomocnie w 2004 r. na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Komenda spędził w więzieniu 18 lat.

17.5.- W związku z objęciem przez Polskę 1 maja przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda prowadził debatę otwartą na wysokim szczeblu, poświęconą roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa na świecie. “Chcemy podkreślić, że nie ma pokoju bez prawa. Prawo międzynarodowe pozostaje najsilniejszym narzędziem dla cywilizowanych narodów, aby zapewnić długotrwały pokój – pokój oparty na zaufaniu i wzajemnie respektowanych normach i wartościach” – oświadczył Duda.

– Premier Mateusz Morawiecki w Sofii uczestniczył w szczycie Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. UE jest podzielona ws. rozszerzenia Bałkanów Zachodnich; Polska jest wśród krajów, które przekonują, że lepiej wyciągnąć dłoń do tych niewielkich państw, a plusy z ich przyjęcia do Unii zdecydowanie przewyższają ryzyka – powiedział Morawiecki.

22.5.- Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o Sądzie Najwyższym i ustroju sądów, które zakładają zmiany w przepisach dotyczących skargi nadzwyczajnej oraz mianowania asesorów w sądach powszechnych. – Weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących TK, która zakłada ogłoszenie trzech niepublikowanych “rozstrzygnięć” Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. w ciągu siedmiu dni.

– Prezydent podpisał ustawę o ochronie danych osobowych, zakładała ona m.in. kary za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, powołanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych w miejsce Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz skrócenie postępowań dotyczących naruszeń danych osobowych.

23.5.- Prezydent Słowenii Borut Pahor z wizytą w Polsce; spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą; obaj politycy na cmentarzu wojennym w Gorlicach wzięli udział w ceremonii odsłonięcia pomnika upamiętniającego żołnierzy słoweńskich poległych w latach 1914-1918.

25.05 – Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zakładającą upaństwowienie ratownictwa medycznego. Istniejące umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego mają obowiązywać na okres, na jaki zostały zawarte, nie dłużej niż do 31 marca 2019 r.

– W Warszawie odbyły się polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że polska wspiera ambicje Rumunii w zakresie przystąpienia do strefy Schengen. Premier Rumunii Viorica Dancila zadeklarowała, że chciałaby pogłębienia współpracy gospodarczej z Polską.

27.5.- Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych zdecydowali o zawieszeniu trwającego od 40 dni protestu w Sejmie. Prezydent komentując dla PAP tę decyzję powiedział, że jest ona “dobra i odpowiedzialna” oraz otwiera pole do dalszych spokojnych rozmów na temat sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Dodał, że cały czas jest gotowy wspierać rząd w pracach nad kolejnymi rozwiązaniami służącymi osobom niepełnosprawnym.

28.5.- W Sejmie odbyło się posiedzenie plenarne Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Wystąpienia wygłosili m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oraz marszałkowie Sejmu i Senatu. Prezydent podkreślił, że stabilna, bezpieczna Europa to najlepsza w historii amerykańska inwestycja na świecie. Wskazał, że transatlantycka jedność jest ważna szczególnie teraz, gdy niektóre podmioty, w tym Rosja, testują i podważają system bezpieczeństwa tworzony przez Sojusz. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapewnił, że mimo rozbieżności między krajami członkowskimi, Sojusz Północnoatlantycki pozostaje gotowy do wspólnej obrony i zmienia się stosownie do wyzwań.

29.5.- Ambasador Rosji Siergiej Andriejew został wezwany do MSZ w związku z niewpuszczeniem do Rosji szefa PISM Sławomira Dębskiego; wiceszef MSZ Andrzej Papierz wręczył ambasadorowi notę, w której strona polska domaga się wyjaśnienia tego incydentu.

CZERWIEC

1.6.- Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie ws. wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka. Pieniądze mają być wypłacane w ramach programu “Dobry start”.

4.6.- Premier Mateusz Morawiecki został przyjęty w Stolicy Apostolskiej na audiencji prywatnej u papieża Franciszka. – Poseł Stanisław Pięta został zawieszony w prawach członka partii i klubu PiS; został też wycofany z prac komisji śledczej ds. Amber Gold oraz komisji ds. służb specjalnych. To pokłosie publikacji dziennika “Fakt”, który napisał, że Pięta miał romans i według gazety obiecywał swojej kochance m.in. załatwienie pracy w PKN Orlen.

5.6.- Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier i jego małżonka Elke Buedenbender z dwudniową wizytą w Polsce. “Gdy spoglądamy dziś i patrzymy wstecz, to pamiętamy o straszliwych zbrodniach, jakie Niemcy popełnili na Polakach i w Polsce. wówczas dzisiejsza przyjaźń i partnerstwo polsko-niemieckie jest niemal cudem” – powiedział prezydent Niemiec.

– W Dzienniku Ustaw opublikowano trzy wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. wraz z zaznaczeniem, iż rozstrzygnięcia te wydano z naruszeniem przepisów. Publikacja jest wynikiem kwietniowej nowelizacji przepisów o Trybunale.

6.6.- Sejm odrzucił wnioski PO o wotum nieufności wobec wicepremier, szefowej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Oba były związane z protestem niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie. Jak ocenili we wniosku posłowie PO, protestujący w Sejmie rodzice osób niepełnosprawnych przedstawili słuszne postulaty i mieli prawo oczekiwać wsparcia.

– Polski wymiar sprawiedliwości stał się przedmiotem raportu sporządzonego przez sprawozdawcę ONZ Diego Garcię-Sayana. Krytykuje on podjętą w Polsce reformę, twierdząc, że poprzez umożliwianie ingerencji władz ustawodawczych i wykonawczych ograniczana jest niezależność sądownictwa.

8.6.- W Warszawie spotkali się przywódcy państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. W trakcie obrad, w których uczestniczyli prezydenci Polski, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, Węgier, Bułgarii oraz przewodniczący parlamentu Czech, przyjęta została wspólna deklaracja dziewięciu państw; głosi ona, że lipcowy szczyt NATO powinien wzmocnić jedność Sojuszu oraz wypracować kompleksową odpowiedź na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, w tym zagrożenia hybrydowe.

12.6.- Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha przedstawił propozycję 15 pytań, które mogą znaleźć się w referendum konsultacyjnym ws. zmian w konstytucji. Wśród propozycji znalazły się pytania m.in. o uchwalenie nowej konstytucji, zagwarantowanie wprowadzenia nienaruszalności praw nabytych, takich jak 500 Plus oraz zagwarantowanie członkostwa Polski w UE.

13.06. – Pod hasłem “Pacjent i system – zasady działania opieki medycznej” odbyła się pierwsza z cyklu konferencji, planowanych w ramach debaty “Wspólnie dla Zdrowia”. Debata ma pokazać, jakie powinny być kierunki zmian w systemie, jakie cele i priorytety. W jej ramach zaplanowano serię konferencji, które mają odbywać się od czerwca br. do czerwca 2019 r.

14.6.- Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w głośnej sprawie drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT. W mocy pozostaje wyrok, w którym Adama J. uznano za winnego wykroczenia, choć odstąpiono od kary. Ziobro złożył kasację na korzyść drukarza.

15.6.- Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego, która uchyla obowiązek transmisji z lokali wyborczych i upraszcza procedurę odwoławczą ws. podziału na okręgi wyborcze. – Sejm przyjął nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zakładającą m.in. obniżanie uposażenia lub diety parlamentarzysty za zachowanie nielicujące z pełnioną funkcją na sali posiedzeń oraz innych miejscach, w których przebywają parlamentarzyści.

– Weszła w życie nowelizacja ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym, która wprowadziła zmiany w instytucji skargi nadzwyczajnej oraz mianowania asesorów w sądach powszechnych.

– Liberalno-Społeczni – to nazwa nowego koła, które powołali byli posłowie Nowoczesnej: Ryszard Petru, Joanna Scheuring-Wielgus oraz Joanna Schmidt. Jak mówił Petru, nowe koło jest zalążkiem przyszłej partii politycznej, która będzie powołana tuż po wyborach samorządowych.

– Funkcjonariusze CBA zatrzymali b. prezesa spółki GetBack S.A. ” Konrada K. w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w działaniach grupy kapitałowej GetBack SA. Następnie usłyszał on zarzut usiłowania wyłudzenia 250 mln zł z Polskiego Funduszu Rozwoju; prokuratura zarzuca mu też wyprowadzenie 23 mln zł, w tym przywłaszczenie ok. 15 mln zł.

18.6.- Wizytę w Warszawie złożył wiceszef KE Frans Timmermans; wyraził on nadzieję na kontynuowanie konstruktywnego dialogu z polskim rządem.

– Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

19.6.- Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) będzie nowym ministrem rolnictwa.

– Premier Mateusz Morawiecki wziął w Berlinie udział w sesji politycznej IX Petersburskiego Dialogu Klimatycznego.

– Sąd zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu wobec b. prezesa spółki GetBack Konrada K.

21.6.- Szefowie resortów spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii Jacek Czaputowicz i Boris Johnson oraz obrony Mariusz Błaszczak i Gavin Williamson spotkali się na konsultacjach w formule tzw. kwadrygi. Polskę i Wielką Brytanię łączą historia i teraźniejszość oraz wartości ” wolność, demokracja i prawa jednostki; żołnierze obu krajów na wschodniej flance NATO bronią bezpieczeństwa Europy ” mówili.

22.6.- Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Tartu z prezydent Estonii Kersti Kaljulaid. Wraz z kilkoma przywódcami państw regionu Duda wziął udział w obchodach 100-lecia niepodległości Estonii.

24.6.- W Brukseli odbyło się spotkanie 16 przywódców krajów UE dotyczące problemu migracji. Liderzy nie przyjęli deklaracji końcowej. Włochy przedstawiły swój plan m.in. w sprawie podziału migrantów; Niemcy chcą porozumień w mniejszych grupach. Polska nie uczestniczyła w spotkaniu. Według szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka spotkanie w Brukseli to “nie był żaden nieformalny szczyt”, tylko spotkanie kilkunastu państw, które miało na celu “odgrzanie starego tematu, tematu, który został odrzucony przez kraje unijne, czyli przymusowej relokacji”. Nie biorąc udziału w nieformalnym spotkaniu kilkunastu państw UE ws. migracji rząd polski pokazał, że stoi na straży zasad, które powinny w UE funkcjonować – mówił szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin

25.6.- Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie musi przepraszać b. szefa MSZ Radosława Sikorskiego za swe wypowiedzi przypisujące mu “zdradę dyplomatyczną” w związku z działaniami po katastrofie smoleńskiej. Warszawski sąd oddalił nieprawomocnie powództwo b. szefa MSZ.

– Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Władysławowi Frasyniukowi ws. naruszenia nietykalności cielesnej dwóch umundurowanych policjantów na służbie.

– Prokurator Generalny wystąpił do marszałka Sejmu z kolejnym wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu.; mają mu zostać postawione zarzuty popełnienia kolejnych dwóch przestępstw – o charakterze korupcyjnym i prania brudnych pieniędzy. Żona Gawłowskiego usłyszała zarzut prania brudnych pieniędzy; prokuratura zdecydowała też o 100 tys. zł poręczenia majątkowego oraz dozorze policyjnym.

27.6.- Sejm przyjął zmiany w noweli ustawy o IPN, zakładające odejście od przepisów karnych. Zmiany uchylają art. 55a, który grozi m.in. więzieniem za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. Z wnioskiem do marszałka Sejmu o uzupełnienie porządku obrad Sejmu o punkt dotyczący nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej zwrócił się wcześniej tego dnia premier Morawiecki. Tego samego dnia Senat przyjął nowelizację bez poprawek a prezydent ją podpisał.

Wieczorem premierzy Mateusz Morawiecki w Warszawie i Benjamin Netanjahu w Tel Awiwie ogłosili wspólną, sześciopunktową, deklarację. Podkreślili w niej “brak zgody na przypisywanie Polsce lub całemu narodowi polskiemu winy za okrucieństwa nazistów i ich kolaborantów, potępienie przez oba rządy wszelkich form antysemityzmu i odrzucenie antypolonizmu oraz innych negatywnych stereotypów narodowych”.

“Rządy Polski i Izraela bardzo ostro potępiają wszelkie formy antysemityzmu i wyrażają swoje zaangażowanie, aby przeciwstawiać się wszelkim jego formom; wyrażają także odrzucenie antypolonizmu” – głosi deklaracja, którą odczytał premier Morawiecki. Premier Netanjahu oświadczył, że jego kraj z zadowoleniem przyjął nowelizację polskiej ustawy o IPN. W czasie przemówienia odczytał po angielsku treść wspólnej z premierem Morawieckim deklaracji.
W oświadczeniach zadowolenie z przyjęcia nowelizacji wyraził Departament Stanu USA, a także m.in:. Liga Przeciwko Zniesławieniu (ADL), Komitet Żydów Amerykańskich (AJC).

– Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Rydze z prezydentem Łotwy Raimondsem Vejonisem. “Uważamy, że sankcje wobec Rosji powinny być utrzymane; będziemy przeciwni wszelkim działaniom, które miałyby prowadzić do jakiegoś resetu w stosunkach z nią – powiedział Duda po rozmowach z Vejonisem. Duda zaznaczył, że obaj opowiadają się za pozostawaniem w dialogu z Rosją. “Chcemy, by za decyzjami o rozlokowaniu sił sojuszniczych na wschodniej flance NATO poszły odpowiednie decyzje dotyczące lokalizacji dowództw oraz procedur na wypadek ataku” – oświadczył Duda.

28.6.- Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przyjęło uchwałę, która głosi, że sędzia Małgorzata Gersdorf pozostaje zgodnie z Konstytucją RP I prezesem Sądu Najwyższego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Poleć:

O Autorze:

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.