Nadwyżka federalna

0

Wstępna analiza ksiąg federalnych wykazała, że przez ponad dziewięć pierwszych miesięcy roku budżetowego uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 300 milionów dolarów.

Nadwyżka stanowi poprawę w stosunku do okresu od kwietnia do grudnia 2017-18, kiedy to Ottawa odnotowała deficyt w wysokości 8,9 miliarda dolarów.

Ostatnia analiza fiskalna Departamentu Finansów podaje, że całkowite przychody wzrosły o 19,3 miliarda dol., czyli o 8,7 procent, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, głównie z powodu wyższych wpływów z podatków i składek na ubezpieczenie na wypadek utraty zatrudnienia.

Raport mówi, że wydatki na programy rządowe wzrosły o 8,4 miliarda dolarów, czyli o 3,9 procent, w porównaniu z tym samym dziewięciomiesięcznym okresem w zeszłym roku, ze względu na wzrost liczby transferów dla osób fizycznych, dla innych szczebli rządów i ze względu na wzrost bezpośrednich wydatków na programy.

Koszty obsługi długu publicznego wzrosły o 1,7 miliarda dol., czyli o 10,3 procent, głównie z powodu wyższej stopy procentowej.

W listopadzie ubiegłego roku liberałowie przewidywali, że ​​rząd jest na dobrej drodze do corocznych deficytów w wysokości 18,1 miliarda dolarów w latach 2018-19, 19,6 miliarda dolarów w latach 2019-20 i 18,1 miliarda dolarów w 2020-21.

Poleć:

O Autorze:

Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże.

skomentuj

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.