O kobiecości 

0

 

W tym tygodniu – 8 marca – Międzynarodowy dzień Kobiet. Jakże sprzeczne uczucia budził ten dzień wiele lat temu w PRL! Myślę, że dziś także może budzić różne emocje – i to w sercach obu płci; może nawet bardziej w sercach kobiet. Niektórym z nas nie podoba się to, że ktoś celebruje kobietę raz w roku, inne nie lubią tego jak to się robi, są i takie, które uważają, że w ogóle nie ma to sensu – z wielu powodów. Ja zawsze lubiłam ten dzień i uważałam, że jeśli nawet kobieta podpisze, że otrzymała goździk z rąk szefa – mężczyzny, a jest to jedyny goździk, jaki dostaje w ciągu roku, to warto ten dzień obchodzić. A mnie samą także cieszyło to, że tego dnia dostaję życzenia, uśmiech i kwiaty i nie zastanawiałam się nad powodami.

Dziś myślę o tym dniu inaczej – w kategoriach nie tyle kobiety – jako reprezentantki płci (obojętnie jak definiowanej), ile w kategoriach „kobiecości’ rozumianej jako rys mentalności, pewien sposób myślenia o rzeczywistości charakterystyczny dla każdego (bez względu na płeć) kto ma dojrzały stosunek do świata i naszej ludzkiej roli w jego  budowaniu. 8 marca jestem gotowa złożyć życzenia wielu mężczyznom, którzy mają odwagę pokazywać swoją kobiecą część natury – podziękować i życzyć, aby myśleli i postępowali dalej w taki sposób.  

Kobiecość jako rys mentalności to część intuicyjna ludzkiego funkcjonowania, to koncentracja nie tylko na działaniu, ale także na byciu, a co się z tym łączy – na skupieniu, na słuchaniu i słyszeniu, na otwarciu i przyjmowaniu, na empatii. Kobiecość to służenie. Kobiecość to podtrzymywanie życia, to pielęgnowanie i troska. Kobiecość to duchowość, skierowanie do wnętrza, to akceptacja tego, co nieokreślone i niezrozumiałe. Ale kobiecość to także słuszne oburzenie i gotowość obrony zasługujących na to wartości. Kobiecość to miłość w akcji. Miłość – to słowo najbardziej łączy się z kobiecością, miłość jako pryncypium czyli jako zasada działania w życiu. To kobiecy pierwiastek wnosi do świata miłość bezwarunkową, taką, na którą nie trzeba zasługiwać, którą wszelkie stworzenie na ziemi ma niejako a priori, tylko dlatego, że jest efektem kreatywnego Źródła. „Jak postąpiłaby w tym momencie miłość?” – pyta ktoś, kto rozumie potrzebę feministycznego pierwiastka w świecie, nawet gdy nie do końca to czuje. Zwykle dostaje się wtedy dobrą odpowiedź i łatwą do wcielenia. 

Miłość warunkowa, taka „za coś”, dla tych, co zasługują, to raczej element męskości. To ten wymiar miłości, jaką dziś obserwujemy przede wszystkim,  ludzie kochają właśnie tak… nawet, kiedy mówią, że jest inaczej. W całym obrazie miłości obie te formy są właściwe, jednak ważne, aby nie zabrakło tej o kobiecym wymiarze – bezwarunkowej. A jej często brakuje.  Miłość to to największa potrzeba naszych czasów – potrzebujemy miłości w szkołach, biznesach i domach. Potrzebujemy jej w światowych organizacjach, w polityce. Niektórzy mówią, że tylko ona może uratować nasze istnienie na Ziemi. 

O miłości mówi się wstydliwie, może właśnie dlatego, że nie łączy się ona z męskim -określającym od tysiącleci sposób działania na ziemi – podejściem do życia. Pora już jednak na głośne mówienie również językiem kobiecości, na pełny dwugłos we wszelkim działaniu. 

Trzeba włączyć serce do pracy, duchowość do nauki, miłość do polityki. Trzeba do wszystkiego co robimy dokładać uważność, troskę i służenie tym, co w nas najlepsze światu. Wiele jest dzisiaj  takich nawoływań ze wszystkich stron. Mówią o tym mądrzy mężczyźni i mądre kobiety. 

Jeśli tak się rozumie kobiecość, to widać, że cechy te obecne są w obu płciach, często słabo je widać u kobiet, lepiej u niektórych mężczyzn. Dlatego nie dzień kobiet chcę obchodzić, ale dzień takiej kobiecości.

Poleć:

O Autorze:

Iwona Majewska-Opiełka

Iwona Majewska-Opiełka. Psycholog, trener, coach. Stworzyła własny model rozwoju osobistego. Napisała 25 książek, a każda z nich to pasjonująca rozprawka na temat istotnego wymiaru ludzkiego życia. Najnowsza książka to „Najważniejszy związek czyli mądra miłość do siebie”.

skomentuj

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.