Polski dzień w Windsor

0

Dwa lata temu uroczyście obchodziliśmy 150-lecie Kanady, w ubiegłym roku 100-lecie odrodzenia Polski, a w tym roku celebrujemy 30-lecie pierwszych po wojnie wolnych wyborów w Polsce. Wielomilionowy ruch solidarnościowy narodu polskiego zmusił prosowieckie rządy do zmian politycznych w Polsce. W 1989 odbyły się częściowo wolne wybory do Sejmu RP, wynikające z umowy Okrągłego Stołu oraz wolne wybory do Senatu RP.  To był początek największej bezkrwawej rewolucji w Europie wschodniej XX wieku. To ludowe “tsunami” umożliwiło powstanie demokracji w państwach byłego bloku sowieckiego, a w rezultacie poszerzenie NATO i ponowne zjednoczenie Europy. Polska ma historyczny udział w tworzeniu silnej Europy – w tym roku obchodzimy 450-lecie utworzenia Unii Polsko-Litewskiej, która stanowiła potęgę ówczesnej Europy.

Zaproszenie – ulotka

Temat zmagania Polaków i Polonii o wolność Polski przewija się w dziewięciu wystawach Kanada 150/Polska 100, która to wystawa została otwarta, w piątek 15 marca bm. w Leddy Library na Uniwersytecie w Windsor. Słowo wstępne wygosiła Julia Zalewski, prezes Polsko-Kanadyjskiego Stowarzyszenia Studentów w Windsor, współorganizatora imprezy wspólnie z biblioteką uniwersytecką. Pani Julia przedstawiała gości i krótko wprowadziła w tematykę wystaw. W imieniu biblioteki gości przywitał Pascal Calarco, jej kierownik. Podkreśił on znaczenie partnerstwa uczelni ze środowiskiem polskim w Windsor, czego przykładem są od ponad 20 lat coroczne dotacje w wysokości 3000 dol. przekazywane przez Polonię Centre (Windsor) Inc. Z funduszy tych kupowane są książki polskie w języku angielskim, wzbogacające zbiory biblioteki. Innnym istotnym elementem współpracy jest dotychczasowa partnerska pomoc w tworzeniu wystaw, takich jak: Sir. C.S. Gzowski, A.E. Kierzkowski, posłowie kanadyjscy polskiego pochodzenia, Obóz “Kościuszko” WP w Niagara on the Lake (I wojna światowa), Stacja Rekrutacyjna WP w Windsor (II wojna światowa) czy F. Chopin.

Uczestnicy

Następnie wszystkich zgromadzonych powitał w imieniu Uniwersytetu w Windsor dr Douglas Kneale, Interim President and Vice-Chancellor. Wspomniał on, że na uniwersytecie uczą się studenci pochodzący ze 100 różnych państw, dlatego współpraca z Polonią w Windsor jest dobrym przykładem rozwoju wielokulturowości naszego miasta.  

W dalszej części programu pani Julia krótko opisała poszczególne wystawy. Wspomnieć trzeba, że była ona główną współautorką wystawy o posłach parlamentu kanadyjskiego o polskich korzeniach. Kolejne wystawy prezentują sylwetki powstańców listopadowych takich jak Sir. C.S. Gzowski czy A.E. Kierzkowski, późniejszych wybitnych Kanadyjczyków tworzących fundamenty dobrobytu Kanady. Inne wystawy pokazują wdzięczność Polonii dla Kanady za wspieranie Polski w trudnych czasch I wojny światowej, np. Obóz rekrutacyjny “Kościuszko” WP w Niagara on the Lake w Ontario, skąd ponad 22000 żołnierzy WP weszło w skład Armii Hallera we Francji. Wystawa o Stacji Rekrutacyjnej WP w Windsor w czasie II wojny światowej, skąd po przeszkoleniu w Owen Sand żołnierze wyruszyli do Europy by walczyć “Za Naszą i Waszą Wolność”. Na pokazie znalazły się też wystawy o wybitnych Polakach – obywatelach świata, przedstawiające sylwetki papieża Jana Pawła II, Marii Skłodowskiej-Curie czy Fryderyka Chopina. Wszyscy oni w różnym stopniu pomagali w dążeniach narodu polskiego do odzyskania niepodległości Polski.

VIPs od lewej: Julia Zalewska, Darlene Dunn Mahler, Brian Masse, dr Douglas Kneale, Corinne Allsop, Pascal Calarco oraz Jerzy Barycki

Kolejny mówca, Brian Masse, MP z okręgu Windsor-West, wieloletni poseł federalny, przypomniał, że widywał niektóre z prezentowanych wystaw w Palamencie Kanady, że Polonia nasza jest widoczna daleko poza Windsor.  W imieniu dobrze znanego Polonii posła ontaryjskiego, Percy’ego Hatfielda, MPP z okręgu Windsor-Tecumseh, życzenia przekazała pani Corinne Allsop, Constituency and Outreach Assistant. Można nadmienić, że w przeszłości przy różnych okazjach, wystawy pokazywane były też w Parlamencie Ontaryjskim. Prezentacja tych wystaw w bibliotece potrwa jeszcze tydzień, będzie więc okazja dla przewijających się przez bibliotekę studentów do zapoznania się z nimi.

Panorama wystaw

Na zakończenie, pani Julia podziękowała wszystkim, którzy włączeni byli w przygotowanie niniejszej imprezy oraz twórcom wystaw, z podkreśleniem inicjatora – Polsko-Kanadyjskiego Stowarzyszenia Biznesmenów i Profesjonalistów w Windsor (PCBPAW) oraz wieloletniego sponsora Polonia Centre (Windsor) Inc. Dla uzupełnienia można dodać, że istnieje elektroniczna wersja tych wystaw w językach polskim, angielskim i francuskim. Wystawy były też prezentowane na ekranie w czasie V Zjazdu Polonii Świata i Polaków z Zagranicy w 2018 w Warszawie, a pendrajwy z nimi były rozdawane delegatom Polonii z ponad 40 krajów.

Wspólne zdjęcie uczestników

Świętując 30-lecie wolnych wyborów w Polsce, wypada podkreślić, że po trzech dekadach Polska jest jednym z najlepiej rozwijających się Państw w Europie i jznaczącym partnerem gospodarczym i politycznym na świecie. Podpisanie umowy UE z Kanadą stwarza większe możliwości współpracy gospodarczej, w tym samym także dla Polski. Ciekawostką jest to, że kolejną inicjatywą naszego Stowarzyszenia PCBPAW wspólnie z Windsor-Essex Economic Development Corp. jest “Poland Business Development Mission 2019”. Utworzona 15-osobowa grupa, składająca się z przedstawicieli biznesu, edukacji i administracji odwiedzi Polskę w dniach 11-18 maja 2019. Uczestnicy odwiedzą Warszawę, Lublin i Chełm, ale więcej szczegółów o tej misji przekażemy po powrocie z Polski.

Jerzy Barycki,

Prezes PCBPAW

 

Poleć:

O Autorze:

Contributor

Materiał nadesłany do redakcji.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.