Pierwszy budżet konserwatywnego rządu Ontario

0

Minister finansów Ontario Vic Fedeli przedstawił w czwartek po południu pierwszy budżet swego rądu.

Oto cztery priorytety budżetu:

Zbilansowanie budżetu

Pierwszym priorytetem jest nakreślenie konkretnego planu przywrócenia prowincji do równowagi fiskalnej.

Fedeli ogłosił, że spodziewa się zrównoważyć budżet w ciągu pięciu lat, po kolejnych wyborach prowincyjnych.

Deficyt, jak podaje rząd, został już zmniejszony o 3,3 miliarda dolarów do 11,7 miliarda dolarów od czasu, gdy konserwatyści doszli do władzy. Fedeli mówi, że spodziewają się dalszego zmniejszenia go o prawie 1,5 mld dol, do 10,3 mld dol.

Rząd zaproponował nowe formy odpowiedzialności za finanse prowincji, tzw. Fiscal Sustainability Transparency and Accounting Act. „Jest to pierwsza kompleksowa zmiana w ustawodawstwie dotyczącym planowania budżetowego w Ontario od 15 lat”, podkreślił Fedeli.

Ustawa nakazywałaby ogłosznie budżetu do 31 marca i pociągnęłoby za sobą karę w wysokości 10 procent pensji premiera i ministra finansów, które musieliby oni płacić z własnych dochodów za każdy niedotrzymany termin składania sprawozdań finansowych przez rząd.

Niewykorzystane pieniądze z rezerw i funduszu awaryjnego, a także wszelkie niewydane na koniec roku kwoty, zostaną przeznaczone na redukcję zadłużenia.

Opieka zdrowotna i edukacja

Drugim priorytetem rządu prowincji jest „ochrona tego, co najważniejsze, poprzez przyjęcie śmiałych nowych sposobów dostarczania światowej klasy usług, takich jak opieka zdrowotna i edukacja, przy jednoczesnym wspieraniu naszych pracowników pierwszej linii”.

Fedeli powiedział, że rząd zwiększy inwestycje z roku na rok zarówno na służbę zdrowia, jak i edukację. „Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa są realne i będą wymagać jeszcze większych inwestycji”.

Fedeli ogłosił nowy „kredyt podatkowy na dostęp do opieki nad dziećmi”, krytykując poprzedni rząd: „Dlaczego nie pozwalamy rodzicom decydować, które opcje opieki nad dziećmi są dla nich najlepsze?”

Oczekuje się, że ulga podatkowa na opiekę nad dzieckiem da rodzicom do 6 000 dol. na dziecko poniżej siódmego roku życia i do 3750 dol. na dziecko od 7 do 16 lat.

Fedeli powiedział, że ta nowa forma wsparcia zwróci około 300 tysiącom ludzi do 75% ich wydatków na placówki opieki nad dziećmi, opiekę domową i obozy. 

W ciągu najbliższych pięciu lat rząd stworzy także 30 000 miejsc opieki nad dziećmi w szkołach. Miliard dolarów zostanie przeznaczony na te placówki, które mogłyby być obsługiwane przez grupy nastawione na zysk lub grupy non-profit.

Opieka zdrowotna była również głównym tematem w przemówieniu budżetowym, w którym Fedeli przedstawił zapowiedziany wcześniej plan stworzenia zintegrowanego modelu świadczenia usług zdrowotnych poprzez stworzenie zespołów służby zdrowia.

Rząd zapowiedział też dotacje kapitałowe w wysokości 17 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 10 lat, aby zmodernizować i rozbudować możliwości szpitali.

Fedeli dodaje, że rząd jest na dobrej drodze do stworzenia 15 000 łóżek opieki długoterminowej i „jest także zaangażowany w modernizację 15 000 takich łóżek”.

Seniorzy o niskich dochodach otrzymają również bezpłatną opiekę stomatologiczną, która ma kosztować 90 milionów dol.

Jeśli chodzi o finansowanie zdrowia psychicznego, Fedeli powiedział, że w ciągu 10 lat rząd przeznaczy 3,8 miliarda dolarów na wsparcie szpitalnych łóżek dla pacjentów cierpiących na problemy zdrowia psychicznego.

Fedeli przedstawił zapowiedziany wcześniej rządowy plan edukacyjny, w tym tradycyjne podejście do nauczania matematyki, ponowne skoncentrowanie się na STEM, umiejętnościach zawodowych i orientacji w zagadnieniach finansowych.

Fedeli podkreślił, że żaden nauczyciel nie zostaje zwolniony, „pomimo tego, co często twierdzą nasi przeciwnicy”. „Mamy nadzieję i oczekujemy, że nasi partnerzy w związkach zawodowych nauczycieli w Ontario dołączą do nas” – dodał.

Minister finansów ogłosił również, że ustawa Ontario College of Trades and Apprenticeship zostanie zastąpiona nowymi przepisami, które zachęcą pracodawców do uczestnictwa w systemie praktyk poprzez nowy program zachęt finansowych. Stworzy również portal internetowy dla zainteresowanych praktykami zawodowymi.

Koszty i wygoda życia dla mieszkańców Ontario

Trzecim priorytetem nakreślonym w przemówieniu budżetowym Fedeli jest „stawianie ludzi na pierwszym miejscu poprzez uczynienie życia bardziej przystępnym finansowo i wygodniejszym dzięki naszej nowej uldze podatkowej na opiekę nad dziećmi, elastycznemu planowi ubezpieczeń samochodowych i robudowie systemowi szybkiej komunikacji miejskiej”.

„Wszystko, co robimy, każda podjęta przez nas decyzja, każdy wydany dolar musi przejść jeden prosty test: czy jest to dobre dla ludzi.”

„Marzenie o posiadaniu domu było nieosiągalne dla wielu kupujących po raz pierwszy”, więc aby przełamać niektóre z tych barier, prowincja wprowadza plan działań, aby ułatwić powstanie właściwej mieszanki lokali mieszklanych i rozwój rynku wynajmu mieszkań.

Fedeli ogłosił więcej szczegółów na temat swojego projektu komunikacji, mówiąc, że rząd ma w planie największy wzrost w usługach kolejowych GO w ciągu pięciu lat. „Dążymy do zapewnienia dwukierunkowej, całodziennej kolejki GO, z pociągami kursującymi co 15 minut”.

Fedeli dodaje, że rząd wprowadza również rewolucyjne zmiany w systemie ubezpieczeń samochodowych, umożliwiając firmom ubezpieczeniowym oferowanie rabatów dla kierowców.

Rząd zapowiedział też także digitalizacjęł 10 głównych transakcji Service Ontario, w tym wydawanie praw jazdy, kart zdrowia i zezwoleń na pojazdy. Fedeli powiedział, że 10 milionów transakcji trafi na platformy cyfrowe w ciągu najbliższych pięciu lat.

Uczynienie Ontario „otwartym dla biznesu”

Ostatnim priorytetem jest uczynienie „Ontario otwartym dla biznesu, otwartym na miejsca pracy, obniżającym koszty prowadzenia biznesu i ułatwiającym pracodawcom zatrudnianie pracowników i pracownikom znalezienie pracy”.

Fedeli mówi, że zamiast podatku od emisji dwutlenku węgla (carbon tax), często krytykowanego przez rząd prowincji, powstanie fundusz redukcji emisji o wartości 400 milionów dolarów, aby przyspieszyć rozwój rozwiązań niskoemisyjnych i zachęcić sektor prywatny do inwestowania w czyste technologie.

Fedeli powiedział, że rząd chce również ułatwić firmom filmowym i rozrywkowym korzystanie z pięciu ulg podatkowych oferowanych obecnie przez prowincję.

Rząd wprowadza nowe przepisy, dzięki którym sportowcy zawodowi i amatorzy uprawiający sporty walki będą bezpieczniejsi. „Zasady i przepisy Ontario dotyczące sportów walki, takich jak MMA, boks i kickboxing, są nieaktualne” – powiedział Fedeli.

OBEJRZYJ ANALIZĘ BUDŻETU:

 

 

Poleć:

O Autorze:

Malgorzata P. Bonikowska

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.