Pooglądaj na żywo co dzieje się w gnieździe bocianów

0

Gniazdo bocianów czarnych (na dębie), które można obserwować, znajduje się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Gniazdo zostało zasiedlone przez pierwszego bociana w drugiej połowie marca. W kamerze ustawiony jest czas środkowoeuropejski, odpowiadający średniemu czasowi słonecznemu południka 15°E . Bociany mają swój zegar biologiczny wyregulowany według czasu słonecznego dla lokalnego południka. Jeśli chcemy poznać ich zwyczaje, obserwujmy bociany przez pryzmat ich zegara biologicznego. Naszą transmisję będziemy od czasu do czasu uzupełniać nowinami od Lodki – jednego z czwórki piskląt bociana czarnego, który w roku 2018, wyposażony w lokalizatory GPS, wyleciał z gniazda na dębie. Mamy nadzieję, że spodoba się Wam nasz serial, do którego zadziwiający scenariusz z dnia na dzień pisze sama NATURA.

Tutaj historia gniazda i transmisja na żywo

Ciekawostki:

• Dokładna lokalizacja gniazd bocianów czarnych jest objęta tajemnicą, by chronić ptaki przed intruzami.

• W program ochrony i monitoringu populacji tego gatunku zaangażowanych jest około 1000 leśników w całej Polsce.

• Bociany czarne w czasie jednego sezonu są ptakami monogamicznymi. W kolejnych sezonach może dochodzić do zmiany partnerów. Każda para buduje zwykle więcej niż jedno gniazdo, które mogą być oddalone o siebie nawet o kilka kilometrów i w kolejnych latach zasiedlane w przypadku utraty lub pogorszenia jakości gniazda podstawowego.

• W II połowie XIX wieku europejska populacja bociana czarnego bardzo silnie zmalała na skutek zabijania przez ludzi (rozpowszechnienie broni palnej) przez ludzi (np. w latach 1920. gatunek wyginął zupełnie w Wielkopolsce), po czym na skutek ochrony prawnej w XX wieku (w Polsce – w 1952 r.), zaczęła odbudowywać liczebność i powoli zasiedlać opuszczone wcześniej obszary. W Polsce wokół zajętych gniazd (w promieniu do 200 metrów) tworzy się zgodnie z przepisami prawa ochrony przyrody strefy całorocznej ochrony ścisłej, a w okresie lęgowym obowiązuje strefa o wielkości zwiększonej do 500 metrów.

• Gniazdo bociana czarnego ma ponad 1 m średnicy i może ważyć powyżej jednej tony.

• Zniesienie wysiadują oba ptaki, lecz udział czasowy samca jest mniejszy, a w nocy wysiaduje wyłącznie samica.

• Pisklęta bociana czarnego po wykluciu są pokryte delikatnym białym puchem, a dopiero po rozwinięciu piór okrywowych uzyskują czarno-białe upierzenie.

• Bocian czarny (Ciconia nigra) nazywany jest również hajstrą a na Kurpiach określa się go mianem szast (czyt. siast – szybkie, niewidoczne cięcie nożem).

• Bocian czarny zasiedla ogromny obszar Palearktyki – od Półwyspu Iberyjskiego do wschodnich wybrzeży Rosji i Chin. Ponadto izolowana populacja zasiedla Afrykę południową.

• Europejskie bociany czarne zimują w Afryce na południe od Sahary. Większość bocianów czarnych z Polski wędruje na zimowiska do Afryki wschodniej i środkowej szlakiem południowo-wschodnim – przez Bosfor i Dardanele. Nieliczne lecą na zimowiska do Afryki zachodniej przez Cieśninę Gibraltarską.

Poleć:

O Autorze:

Redakcja

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.