ZUS odpowiada na pytania Czytelników (2)

0

Zgodnie z zapowiedzią, zaczynamy publikowanie odpowiedzi ZUS na konkretne pytania naszych Czytelników w sprawie emerytur, przekazane przez nas ZUS-owi.

TUTAJ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA

Co roku przebywamy w Polsce 3 lub 4 miesiące – czy jest możliwość potrącania składki na ubezbieczenie zdrowotne?

Osoby uprawnione do polskich emerytur i rent, które mieszkają na stałe w Kanadzie i czasowo przebywają w Polsce nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. Osoby te nie są zatem zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego i nie mogą w okresie czasowego pobytu  w Polsce (np. 3 – 4 miesiące) korzystać z powszechnej służby zdrowia świadczonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kwestie ubezpieczenia zdrowotnego reguluje w Polsce ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w której wskazany został katalog osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.  Do katalogu tego nie należą polscy emeryci i renciści zamieszkali na stałe w Kanadzie, ponieważ Polska i Kanada nie zawarły umowy międzynarodowej obejmującej świadczenia zdrowotne. 

ARTYKUŁY O EMERYTURACH W “GAZECIE”

Poleć:

O Autorze:

Redakcja

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.