Karta Polaka rozszerzona na cały świat – już blisko

0

Karta Polaka będzie już wkrótce dostęna dla Polaków nie tylko na Wschodzie, lecz na całym świecie.

Karta Polaka potwierdza przynależność do narodu polskiego. Dotychczas przyznawana była osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa.

14 kwietnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o Karcie Polaka rozszerzając działania Karty na wszystkie kraje świata. Za nowelą głosowało 410 posłów, nikt nie był przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

Senat 9 maja zaproponował trzy poprawki o charakterze redakcyjno-precyzującym do nowelizacji ustawy o Karcie Polaka. Ustawa rozszerza działanie Karty na wszystkie kraje świata.

  • Nowelizacja rozszerza sprawczość Karty Polaka na wszystkie kraje świata. Żaden z senatorów w głosowaniu nie był przeciwny.
  • W czasie debaty w Senacie szef KPRM Michał Dworczyk mówił, że nowelizacja ta “jest powrotem do pierwotnej wersji ustawy o Karcie Polaka”
  • Karta Polaka nie daje możliwości głosowania w wyborach. Jest świadectwem i deklaracją przynależności do narodu, nie nadaje jednak praw obywatelskich.

Za nowelizacją – z poprawkami – opowiedziało się 77 senatorów, 3 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Teraz nowelizacja trafi z powrotem do Sejmu.

Nowelizacja ustawy o Karcie Polaka rozszerza działanie Karty na wszystkie kraje świata. Karta Polaka potwierdza przynależność do narodu polskiego. Obecnie przyznawana jest osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa.

W czasie debaty w Senacie szef KPRM Michał Dworczyk mówił, że nowelizacja ta “jest powrotem do pierwotnej wersji ustawy o Karcie Polaka”. Jak mówił, podczas prac nad tym projektem w 2016 r. zakładano, że Karta będzie obowiązywała na całym świecie jednak – wskutek zastrzeżeń zgłoszonych wówczas przez resort finansów – jej zakres został zawężony do terenów b. ZSRR.

Senator Jan Żaryn (PiS) pytał, czy rząd jest przygotowany na sytuację, w której okazałoby się, że w wyniku rozszerzenia Karty Polaka polskie służby dyplomatyczne nie są w stanie obsłużyć wszystkich napływających wniosków o jej wydanie.

“Kiedy ustawa już będzie działała, będziemy widzieli czy jest potrzeba zwiększenia liczby stanowisk konsularnych; jestem przekonany, że w razie potrzeby MSZ uwzględni tę potrzebę w budżecie na rok 2020” – odparł Dworczyk.

Sprawozdawca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Artur Warzocha (PiS) mówił, że nowela nie pociągnie za sobą żadnych “skutków finansowych”. Podkreślił, że wprowadzane zmiany wychodzą na przeciw oczekiwaniom Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju; jak dodał szacuje się, że jest to około 20 mln osób.

Józef Zając (PSL) pytał, czy Karta Polaka upoważnia do głosowania w wyborach odbywających się w Polsce. Warzocha odparł, że dokument ten nie daje takiej możliwości.

“Karta Polaka jest deklaracją przynależności do narodu polskiego; nie wiąże się z tym nabywanie praw obywatelskich” – oświadczył.

Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością – w tym przynajmniej bierną znajomość języka polskiego; wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej; bądź przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego.

W wyniku nowelizacji ustawy z 2016 r. posiadacze Karty Polaka, przyjeżdżający do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo polskie, a w międzyczasie będą mogli liczyć na pomoc w okresie adaptacji – m.in. będą mogli ubiegać się o świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów gospodarowania i bieżącego utrzymania na okres do 9 miesięcy, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, intensywnej nauki języka polskiego czy kursów zawodowych.

Poleć:

O Autorze:

Anna Głowacka

Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.