ZUS odpowiada na pytania Czytelników (3)

0

Zgodnie z zapowiedzią, publikujemy odpowiedzi ZUS na konkretne pytania naszych Czytelników w sprawie emerytur, przekazane przez nas ZUS-owi.

TUTAJ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA

Czy zamieszkując na stałe w Kanadzie otrzymam tzw: 13-tkę, która ma być wypłacana w maju?

Tak, jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, zwane ,,13’’, będzie  przekazywane wraz ze świadczeniem za maj również do Kanady. Świadczenie to przysługuje wszystkim,  którzy otrzymują emerytury i renty z Polski, bez znaczenia jest przy tym miejsce zamieszkania emeryta bądź rencisty.  

Urodziłam się w 1950 roku, pobieram emeryturę kanadyjską. W Polsce mam udokumentowane 23 lata pracy. Jestem współwłaścicielem korporacji w Kanadzie, czy muszę udokumentować, że nie pracuję i jeżeli tak to w jaki sposób?

W celu wypłaty emerytury z Polski wystarczy, że przekaże Pani do ZUS własne oświadczenie, że jest Pani współwłaścicielem korporacji w Kanadzie i nie pracuje na etacie. Jedynie osoby, które są pracownikami, powinny dostarczyć do ZUS, w celu podjęcia wypłaty, zaświadczenie od pracodawcy, że zakończyły zatrudnienie. 

Czy jest możliwa emerytura około 300 zł. Urodziłam się w grudniu 1948 r. Pracowałam 14 lat.

Jeśli osoby urodzone przed 1949 r. nie mają w Polsce wystarczającego okresu ubezpieczenia do uzyskania prawa do emerytury z Polski (kobieta 20 lat, mężczyzna 25 lat), ZUS uwzględnia – w celu uzyskania prawa do emerytury –  również kanadyjskie okresy ubezpieczenia, potwierdzone przez Service Canada. Jeżeli prawo do świadczenia w Polsce ustalone zostało z uwzględnieniem kanadyjskiego okresu ubezpieczenia, świadczenie to obliczane jest i wypłacane w wysokości częściowej. Wysokość emerytury odpowiada wówczas proporcji okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce w stosunku do łącznych okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w Kanadzie. Tak wyliczone świadczenie może wynieść ok. 300 zł.

ARTYKUŁY O EMERYTURACH W “GAZECIE”

Poleć:

O Autorze:

Redakcja

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.