ZUS odpowiada na pytania Czytelników (5)

2

Publikujemy odpowiedzi ZUS na konkretne pytania naszych Czytelników w sprawie emerytur, przekazane przez nas ZUS-owi.

TUTAJ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA

Zwracam się z prośbą o wyliczenie mi rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach (15 lat). Nadmieniam, że staram się o emeryturę po uzyskaniu 65. roku życia. Staż pracy 33 lata.

Szczególne warunki naliczone do 2008 r.

Rekompensata nie jest samoistnym świadczeniem pieniężnym. Stanowi ona dodatek do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, a w efekcie powiększa podstawę obliczenia emerytury. Rekompensatę obliczamy osobom, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Rekompensatę ustalimy Panu za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jeżeli:

–              przed 1 stycznia 2009 r. pracował Pan w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,

–              nie ma Pan ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, ani emerytury pomostowej,

–              wystąpi Pan z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (65 lat dla mężczyzn),

–              dołączy Pan do wniosku świadectwo pracy lub zaświadczenie, które potwierdza, że wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Wysokość rekompensaty zależy od kilku indywidualnych składników, m.in. od:

–              Pana stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych sprzed 1 stycznia 2009 r.),

–              czasu, przez jaki  wykonywał Pan pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przed 1 stycznia 2009 r.,

–              obniżonego wieku emerytalnego określonego dla danego rodzaju pracy,

–              wieku  który osiągnął Pan w dniu 31 grudnia 2008 r.

Rekompensata to kwota, którą obliczamy według wzoru:

R = 64,32 x K x X

gdzie:

             R – oznacza kwotę rekompensaty,

             64,32 – to wartość stała,

             K – oznacza kwotę emerytury „hipotetycznej” obliczonej w decyzji o ustaleniu kapitału początkowego (suma części socjalnej, części za okresy składkowe i  części za okresy nieskładkowe),

            X – współczynnik, który określa, jaką część wymogów do wcześniejszej emerytury spełnił Pan do 31 grudnia 2008 r.

Obliczamy go w następujący sposób:

1.            badamy, ile lat okresów składkowych i nieskładkowych udowodnił Pan na 31 grudnia 2008 r. w stosunku do wymaganego stażu ubezpieczeniowego 25 lat (mężczyzna).

2.            sprawdzamy, przez ile lat pracował Pan na podstawie umowy o pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz czy było to wymagane 15 lat.

3.            sprawdzamy stosunek Pana  wieku na 31 grudnia 2008 r. pomniejszonego o 18 lat (zakładamy, że w takim wieku zaczyna się pracę; nie ma znaczenia, ile faktycznie miał Pan lat, gdy zaczął pracować) do obniżonego wieku, w którym mógł Pan przejść na emeryturę, również pomniejszonego o 18 lat.

4.            mnożymy wszystkie wartości, które otrzymaliśmy w poprzednich działaniach i z iloczynu tych składowych wyciągamy pierwiastek sześcienny. Obliczona wartość to właśnie współczynnik X.

5.            następnie podstawiamy obliczone wartości pod wzór podany wyżej.

Kwotę rekompensaty, którą obliczymy w ten sposób, dodamy do wartości Pana kapitału początkowego. Obie te kwoty są waloryzowane przy obliczaniu emerytury.

Zachęcamy jedocześnie do zgłoszenia wniosku o kapitał początkowy, a informacje  jak to zrobić dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl

ARTYKUŁY O EMERYTURACH W “GAZECIE”

Poleć:

O Autorze:

Redakcja

2 Comments

  1. Naiwne pytania naiwnej istoty. ZUS to organizacja przestępcza, która okrada społeczeństwo zawyżonym para podatkim zwanym składką ZUS. Juz sama podstawa naliczania tej składki jest fałszywa, bo oparta nie na medianie, średniej ważonej, a na najlepiej zarabiających w gospodarce. Poza tym wymusza sie w tym prara podatku ubezpieczenie zdrowotne, które nie jest potrzebne, bo dostęp do świadczeń gwarantuje nam art. 68 Konstytucji. Dodatkowo pobieranie pieniędzy od bidoty na Fundusz Pracy to jedna wielka patologia. No, ale jeśli społeczeństwo milczeniem, brakiem buntu na to oszustwo się godzi, to płacze i płaci oszustom ZUS

skomentuj

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.