ZUS odpowiada na pytania Czytelników (5)

3

Publikujemy odpowiedzi ZUS na konkretne pytania naszych Czytelników w sprawie emerytur, przekazane przez nas ZUS-owi.

TUTAJ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA

Zwracam się z prośbą o wyliczenie mi rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach (15 lat). Nadmieniam, że staram się o emeryturę po uzyskaniu 65. roku życia. Staż pracy 33 lata.

Szczególne warunki naliczone do 2008 r.

Rekompensata nie jest samoistnym świadczeniem pieniężnym. Stanowi ona dodatek do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, a w efekcie powiększa podstawę obliczenia emerytury. Rekompensatę obliczamy osobom, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Rekompensatę ustalimy Panu za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jeżeli:

–              przed 1 stycznia 2009 r. pracował Pan w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,

–              nie ma Pan ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, ani emerytury pomostowej,

–              wystąpi Pan z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (65 lat dla mężczyzn),

–              dołączy Pan do wniosku świadectwo pracy lub zaświadczenie, które potwierdza, że wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Wysokość rekompensaty zależy od kilku indywidualnych składników, m.in. od:

–              Pana stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych sprzed 1 stycznia 2009 r.),

–              czasu, przez jaki  wykonywał Pan pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przed 1 stycznia 2009 r.,

–              obniżonego wieku emerytalnego określonego dla danego rodzaju pracy,

–              wieku  który osiągnął Pan w dniu 31 grudnia 2008 r.

Rekompensata to kwota, którą obliczamy według wzoru:

R = 64,32 x K x X

gdzie:

             R – oznacza kwotę rekompensaty,

             64,32 – to wartość stała,

             K – oznacza kwotę emerytury „hipotetycznej” obliczonej w decyzji o ustaleniu kapitału początkowego (suma części socjalnej, części za okresy składkowe i  części za okresy nieskładkowe),

            X – współczynnik, który określa, jaką część wymogów do wcześniejszej emerytury spełnił Pan do 31 grudnia 2008 r.

Obliczamy go w następujący sposób:

1.            badamy, ile lat okresów składkowych i nieskładkowych udowodnił Pan na 31 grudnia 2008 r. w stosunku do wymaganego stażu ubezpieczeniowego 25 lat (mężczyzna).

2.            sprawdzamy, przez ile lat pracował Pan na podstawie umowy o pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz czy było to wymagane 15 lat.

3.            sprawdzamy stosunek Pana  wieku na 31 grudnia 2008 r. pomniejszonego o 18 lat (zakładamy, że w takim wieku zaczyna się pracę; nie ma znaczenia, ile faktycznie miał Pan lat, gdy zaczął pracować) do obniżonego wieku, w którym mógł Pan przejść na emeryturę, również pomniejszonego o 18 lat.

4.            mnożymy wszystkie wartości, które otrzymaliśmy w poprzednich działaniach i z iloczynu tych składowych wyciągamy pierwiastek sześcienny. Obliczona wartość to właśnie współczynnik X.

5.            następnie podstawiamy obliczone wartości pod wzór podany wyżej.

Kwotę rekompensaty, którą obliczymy w ten sposób, dodamy do wartości Pana kapitału początkowego. Obie te kwoty są waloryzowane przy obliczaniu emerytury.

Zachęcamy jedocześnie do zgłoszenia wniosku o kapitał początkowy, a informacje  jak to zrobić dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl

ARTYKUŁY O EMERYTURACH W “GAZECIE”

Poleć:

O Autorze:

Redakcja

3 Comments

 1. Szanowni Rodacy którzy zdecydowali się żyć na Emigracji.
  Nazywam się Zbigniew Wojciech Gamski, mieszkam poza granicami Polski i od lat kilku jestem emerytem. Pobieram polską emeryturę płaconą przez ZUS w Łodzi i biorąc pod uwagę sumę jaką mi wypłacają, uważam że zostałem wykiwany. Sądzę że na emigracji żyje wielu takich jak ja i piszę to aby Polonusi dowiedzieli się co niejednego z nich może spotkać, gdy rozpocznie starania o emerytury za lata przepracowane w PRLu. Otóż w trakcie starań o przyznanie mi świadczen emerytalnych dowiedziałem się że jedynym dowodem ile zarabiałem do roku 1980-ego jest „Legitymacja Ubezpieczeniowa”, która to powinna być cały czas w mym posiadaniu i w której odnotowane były moje zarobki. Okazuje się że wszelkie dane osobowe dotyczące lat wcześniejszych niż rok 1980 zostały zlikwidowane. ZUS sumę polskiej emerytury nalicza na podstawie ewidencji zarobków, bazując na wpisach w wyżej wspomnianej „Legitymacji Ubezpieczeniowej”, a gdy takowa w mrokach dziejów, zaginęła, jedynie bazując na ewidencji zarobków figurujących w archiwach państwowych, ale jedynie po roku 1979-ym. Dlaczego? A dlatego że zarządzeniem komunistycznego ministra i członka PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) od 1949 roku, dane osobowe obywateli PRL, zostały uznane za materiały „niearchiwalne” i z archiwów państwowych usunięte. Stało się to na mocy ustawy z 1984 roku, czyli w czasie rozpasanej i niekontrolowanej działalności WRON (Wojskowej Rady Obrony Narodowej, czy jakoś tak). Ustawa ta utraciła moc prawną na mocy innej ustawy z roku 2002-iego, co nie zmienia faktu, że dane o zarobkach olbrzymiej rzeszy Polaków „przeminęły z wiatrem”, który rozwiał popioły po ewidencji ich dochodów. Instytucja ZUS nalicza dochody za lata wcześniejsze niż rok 1980 bazując na tzw. minimalnej średniej krajowej, która nie wystarcza żeby żyć, a nawet żeby umrzeć. W taki sposób ja sam zostałem pozbawiony ponad połowy mojej emerytury, należnej mi za 17 lat 11 m-cy i 17 dni pracy w ciężkich warunkach czyli pływania się po morzach i oceanach Świata. Z tego co mi w ZUSie powiedziano wynika że każdy Polak, który z różnych powodów zdecydował się opuścić PRL i poszukać nowej ojczyzny za granicą, w latach n.p. 1982 – 1986, (a w tych latach był największy eksodus Polaków) będzie miał emeryturę naliczoną jedynie za lata powyżej roku 1980-ego. Chyba że zabrał z sobą ‘na wygnanie’ Legitymację Ubezpieczeniową, ale jestem przekonany że niewielu tak zrobiło. Wiemy przecież że duża liczba Rodaków opuściła PRL z biletem w jedna stronę, wielu z nich nie liczyło się z jakimkolwiek kontaktem z krajem ojczystym. Jestem przekonany że minister Benon Miśkiewicz, w porozumieniu z towarzyszami z KC (Komitetu Centralnego PZPR), uknuł ustawę o likwidacji danych osobowych przeciw działaczom opozycji, aby ich ukarać za nieprawomyślność polityczną i skazać na ubogą starość.
  Ja, osobiście przepracowałem w PRLu od 1968 do 1986 roku i mój pracodawca odciągał corocznie znaczne sumy aby zapewnić mi godziwą emeryturę. Nic z tego, ZUS i owszem, naliczył mi że przepracowałem w trudnych warunkach ponad 17 lat lecz bazą do naliczenia mej emeryturey były jedynie lata 1980 do 1986. Pozostałe lata po prostu zniknęły.
  Piszę to aby zwrócić uwagę tym wszystkim, którzy są w podobnej sytuacji, a sądzę że takich jest wielu.
  Sądzę że tylko zbiorowy protest może nam pomóc, a być może ktoś z decydentów dojdzie do wniosku że wielu z nas spotkała niesprawiedliwość i powinna być naprawiona, musimy się tylko głośno upomnieć o naprawienie tego co nas spotkało. Cheers.

 2. Co tu komentowac? Durny ludek Polo-Ludek musi miec twarda dupe jak ma pusty mozg !!!!!!!!!!!

 3. Naiwne pytania naiwnej istoty. ZUS to organizacja przestępcza, która okrada społeczeństwo zawyżonym para podatkim zwanym składką ZUS. Juz sama podstawa naliczania tej składki jest fałszywa, bo oparta nie na medianie, średniej ważonej, a na najlepiej zarabiających w gospodarce. Poza tym wymusza sie w tym prara podatku ubezpieczenie zdrowotne, które nie jest potrzebne, bo dostęp do świadczeń gwarantuje nam art. 68 Konstytucji. Dodatkowo pobieranie pieniędzy od bidoty na Fundusz Pracy to jedna wielka patologia. No, ale jeśli społeczeństwo milczeniem, brakiem buntu na to oszustwo się godzi, to płacze i płaci oszustom ZUS

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.