Zmiany w zasadach składania wniosków o polski paszport

2

Z dniem 19 lipca 2019 r. wchodzą w życie zmiany w zasadach składania wniosków o wydanie polskiego paszportu lub paszportu tymczasowego (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych – Dz.U. z dn. 15.07.2019 r., poz. 1313). 

Najważniejsze zmiany z punktu widzenia interesantów:

nowy formularz wniosku paszportowego – od dnia 19 lipca 2019 r. wnioski składa się na nowych formularzach, które należy wypełnić i wydrukować (druk dwustronny) przed wizytą w konsulacie (w załączeniu przesyłamy nowy formularz wniosku z możliwością komputerowego wprowadzenia danych, nowy formularz wniosku do ręcznego wypisywania oraz wyjaśnienia na temat poprawnego wypełnienia formularza);

doprecyzowanie wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku – zgodnie z nowymi zasadami fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego musi być fotografią kolorową, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków (tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii), pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Kompleksowa informacja na temat składania wniosków o wydanie polskiego paszportu lub paszportu tymczasowego, uwzględniająca w/w zmiany, zamieszczona jest na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Montrealu (https://montreal.msz.gov.pl/pl/) w zakładce „Informacje konsularne” / „Paszporty”.

Informacja podana przez Konsulat RP w Montrealu

Poleć:

O Autorze:

Contributor

Materiał nadesłany do redakcji.

2 Comments

  1. your links really suck here – what you say and where questionnaire can be found is not where near when they can be found

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.