O dojrzałości 

0

Z cyklu: Lepsze życie

Co świadczy o dojrzałości? Jakie jest prawdziwe świadectwo osiągnięcia tego stanu? Na pewno nie współczesne matury czy inne zaświadczenia zdanych egzaminów. Może kiedyś Świadectwo Dojrzałości miało więcej wspólnego z prawdziwą dojrzałością, może istotnie wcześniej osiągało się dojrzałość? Jest to prawdopodobne po części dlatego, że w dawnym świecie oczekiwania w stosunku
do człowieka dojrzałego były nieco inne, po części dlatego, że życie w wymiarze psychologicznym było z pewnością łatwiejsze, a po części dlatego, że szkoła średnia stawiała bardziej na myślenie o jakie w dojrzałości chodzi. Sprzyjały temu dzieła starożytnych i nowożytnych filozofów i wybitnych twórców oraz odnoszenie się do zawartych tam mądrości w codziennych dyskusjach. Kiedy czyta się czym zajmowała się młodzież w dawnych latach, a czym zajmuje się dziś, różnice są znaczne. Dzieci zresztą traktowało się jak małych dorosłych.  Kiedyś bardziej oczywiste były również dla wszystkich pewne wartości, w zasadzie dzielone przez zdecydowaną większość społeczeństw. Stephen R. Covey badał literaturę dotyczącą rozwoju osobistego człowieka na przestrzeni 200 lat poczynając od połowy XVIII wieku i stwierdził, że przez 150 lat można obserwować w tym, co pisano przesłanie, które można nazwać etyką charakteru, natomiast ostatnie 50 lat (do lat 1980) to czas etyki osobowości. Covey nazywa charakter wartością pierwotną, osobowość – wtórną. Bardzo podobnie rozumiem psychologiczny wizerunek człowieka. Charakter to zasady w zgodzie z jakimi się postępuje, to głęboko zakorzenione nawyki przyjęte z otoczenia albo samodzielnie wypracowane. Buduje się go dość wolno ale zbudowany nie jest łatwy do zmiany… choć oczywiście zmiany są możliwe. Osobowość to zespół cech uzewnętrznianych, to to, jak widzi nas otoczenie. W zasadzie osobowość nie istnieje bez publiczności. Nawet sami dla siebie możemy stanowić widownię. 

Kiedy zatem mówimy o kimś, mówimy raczej o jego osobowości niż o charakterze. Jednakże osobowość jest efektem charakteru. Prawdziwa lub udawana, zachwycająca lub pozostawiająca wiele do życzenia, przyciągająca jednych i odpychająca innych osobowość jest wartością wtórną. 

Dojrzałość to raczej cecha charakteru niż osobowości, choć w efekcie człowiek dojrzały będzie zapewne również na poziomie osobowości emanować zachowaniami uważanymi za dojrzałe, ponieważ człowiek dojrzały jest autentyczny. 

I już mamy pierwszy składnik dojrzałości – autentyczność.  Autentyczność polega na tym, że nie jesteśmy niczym więcej niż pretendujemy do tego żeby być i z oddaniem nad tym pracujemy. Autentyczność to nie jest uleganie kaprysom czy reaktywne odpowiadanie na bodźce z zewnątrz. To ostatnie to raczej niefrasobliwość psychologiczna. Autentycznie to znaczy w zgodzie z tym kim czuję, że jestem. Drugi składnik dojrzałości to pewna równowaga pomiędzy odwagą a rozwagą. Dojrzały człowiek nie rzuca się bezmyślnie i impulsywnie na różne życiowe sytuacje a także nie pląsa po życiu bez składu i ładu do taktu muzyki innych, obca jest mu wszelka fanfaronada. Człowiek dojrzały słucha własnej muzyki, zatrzymuje się i pyta serca a czasem także mózgu, wybiera kierunki, utrzymuje równe tempo i zwykle wie dokąd idzie. Dojrzałość to także zdolność do godzenia paradoksów, to umiejetność dostrzegania kolorów i świadomość, że biały to efekt całego spektrum zaś czarny to brak światła.  I wreszcie dojrzałość to harmonia, to równowaga będąca efektem troski o każdy obszar człowieka: o ciało, emocje, intelekt i ducha i pełna świadomość tego, co danym momencie życia (a nawet dnia) jest najważniejsze i poświęcanie temu uwagi.  Życie dojrzałe, to życie bardziej i coraz bardziej świadome. 

Dojrzałość przychodzi z wiekiem. Takim przełomowym rokiem jest ten, w którym kończymy 33 lata. To okres, w którym dusza domaga się, abyśmy podjeli istotne decyzje co do dalszej podróży. Nie znaczy to jednak, że natychmiast osiągniemy dojrzałość. Czasem trzeb na nią jeszcze poczekać, oczywiście świadomie do niej dążąc.

Poleć:

O Autorze:

Iwona Majewska-Opiełka

Iwona Majewska-Opiełka. Psycholog, trener, coach. Stworzyła własny model rozwoju osobistego. Napisała 25 książek, a każda z nich to pasjonująca rozprawka na temat istotnego wymiaru ludzkiego życia. Najnowsza książka to „Najważniejszy związek czyli mądra miłość do siebie”.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.