Plaga antysemityzmu dotyka nas wszystkich

4

Czym różni się nacjonalista od patrioty? Ciekawych odpowiedzi na to pytanie udziela historyk Timothy Snyder:

Nacjonalista wydobywa z nas to co w nas najgorsze, a następnie mówi nam, że jesteśmy najlepsi”, pisze Snyder.

Natomiast patriota chce, aby naród postępował zgodnie ze swoimi ideałami, co oznacza wydobywanie z nas tego, co w nas najlepsze.”

W tym roku, 23 sierpnia i 1 września, Polska i Polacy na całym świecie (w tym Polonia w Kanadzie) obchodzili tragiczną 80. rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow oraz inwazji nazistowskich Niemiec na Polskę.

Jednakże nad Polonią kanadyjską zebrały się niedawno ciemne chmury.  

W połowie sierpnia br., dowiedzieliśmy się, że organizacja B’nai Brith Canada złożyła skargę na policję przeciwko polonijnemu tygodnikowi Goniec z Mississaugi i jego wydawcy, Andrzejowi Kumorowi, powołując się na publikowane tam „liczne antysemickie i pełne nienawiści materiały”.

“Gazeta” poinformowała o tym swoich czytelników i przekazała, że policja regionu Peel bada publikacje w Gońcu pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa podyktowanego nienawiścią, tzw. hate crime.

Redaktor Małgorzata P. Bonikowska napisała także ważny felieton o tym jak antysemityzm uderza w samo serce Polonii i Polski i że jego użycie w naszej społeczności to przykład antypolonizmu.

Również w połowie sierpnia dowiedzieliśmy się, że na stronie internetowej Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK) Okręg Toronto opublikowano 27 maja 2019 r. antysemicki list otwarty z datą 12 kwietnia 2019 r.  List ten został podpisany przez prezesa KPK Okręg Toronto „w imieniu” zarządu tego okręgu.

List dotyczy amerykańskiej ustawy, która upoważnia Departament Stanu do monitorowania i składania raportów o tym jak w innych krajach przebiega realizacja zobowiązań do restytucji mienia z okresu Holokaustu. List ten opublikowany na stronie KPK Toronto wyraźnie nawiązuje do antysemickich teorii spiskowych i zawiera wideo YouTube, gdzie słyszymy antysemicką retorykę radykalnego przedstawiciela skrajnej polskiej prawicy, który wzywa ponad milionową Polonię w Kanadzie do poparcia jego „inicjatywy” zwanej „Ruchem Obrony Majątku Narodowego” i który wylewa z siebie pełen nienawiści antysemityzm.

Kiedy przeczytałem ten list, byłem zszokowany. I do głębi zawiedziony. 

Niedopuszczalne jest, aby na stronie jednego z największych (jeśli nie największego) okręgów organizacji reprezentującej Polonię kanadyjską pojawiały się treści pełne nienawiści.

Sprawa była poważna. I niebezpieczna.

Wyrażanie sprzeciwu wobec prawa innego kraju jest czymś normalnym i usprawiedliwionym w wolnym i demokratycznym społeczeństwie. Jednak posługiwanie się antysemityzmem dla wyrażenia tego sprzeciwu to wyraz uprzedzeń rasowych, który jest nie do przyjęcia. Wykorzystywanie platformy KPK do nagłaśniania ksenofobii jest niegodziwe i obraża kanadyjską Polonię.


Nacjonalista, ‘mimo iż bez końca rozważa kwestie władzy, zwycięstw, porażek, zemsty,’ pisze Orwell, zwykle ‘nie jest zainteresowany tym, co dzieje się w prawdziwym świecie’” – kontynuuje prof. Snyder.

Natomiast:Patriota musi zajmować się prawdziwym światem, który jest jedynym miejscem, gdzie jego kraj może być kochany i może trwać.”


Naszym moralnym obowiązkiem i odpowiedzialnością jest przeciwstawianie się antysemityzmowi i wszelkim formom nienawiści.

Gdy zapoznałem się z treścią tego oburzającego listu otwartego, 17 sierpnia wysłałem list ze skargą do prezesa i wiceprezesa Zarządu Głównego KPK.

Zażądałem usunięcia owego listu otwartego i poprosiłem o wystosowanie oświadczenia potępiającego antysemityzm (list ten był publicznie dostępny na stronie internetowej KPK Toronto, firmowany logotypem KPK aż przez dwa i pół miesiąca).

Następnie wezwałem prezesa KPK Okręg Toronto do rezygnacji.

W ciągu dwóch godzin prezes Zarządu Głównego KPK, pan Janusz Tomczak, odpowiedział mi e-mailem:

„Szanowny Panie, dziękuję za pomoc w zwróceniu uwagi na tę sprawę.  Natychmiast po zapoznaniu się z tym listem, który został opublikowany bez konsultacji i zgody Zarządu Głównego KPK, skontaktowałem się z panem Habrowskim z Okręgu Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Toronto, prosząc go o usunięcie tego listu (ze strony KPK – przyp. red). Uczynił to. Zapewniam, że Kongres Polonii Kanadyjskiej zdecydowanie sprzeciwia się rasizmowi i antysemityzmowi we wszystkich jego formach.”

Doceniam szybkość tej reakcji oraz prywatny telefon z dalszymi zapewnieniami.

W końcowej części swojego maila, odnosząc się do wezwania pana Habrowskiego do rezygnacji, pan Tomczak poinformował mnie, powołując się na kanadyjską ustawę o korporacjach non-profit (Canada Not-for-profit Corporations Act), że z uwagi na to, iż oddziały okręgowe KPK są „autonomiczne” w relacji do ZG KPK, mój apel „powinienem raczej” skierować bezpośrednio do zarządu KPK Okręg Toronto,.

Nacjonalizm jest relatywny, ponieważ jedyną prawdą jest uraza, którą się odczuwa, zastanawiając się nad innymi. Jak ujął to powieściopisarz Danilo Kiš, nacjonalizm ‘nie ma uniwersalnych wartości estetycznych ani etycznych’”, pisze prof. Snyder, który jest także autorem książki “Skrwawione ziemie”

Patriota wyznaje uniwersalne wartości, standardy, według których osądza swój naród, zawsze życząc mu dobrze i by stawał się lepszym.”

W ubiegłym roku Kanada i świat obchodziły 70. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

Kanadyjczyk John Humphrey odegrał kluczową rolę w tworzeniu i opracowaniu tego jednego z najważniejszych na świecie dokumentów, stanowiącego reakcję na koszmar II wojny światowej.

Dyskurs dotyczący praw człowieka przeszedł kolejne przemiany od czasu tego kluczowego osiągnięcia.

Znaczący wpływ na postęp i udział w rozwoju praw człowieka mieli pełni odwagi dysydenci w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej działający w latach 70. i 80. XX wieku.

O tej tradycji rzadko się pamięta w tym kontekście. Przy obecnej „polityce historycznej” wydaje się ona być zupełnie nieuznawana.

W tym samym czasie, gdy Adam Michnik pisał z więzienia; Agnieszka Holland, Krzysztof Zanussi i Krzysztof Kieslowski tworzyli filmy w erze „niepokoju moralnego”, a Vaclav Havel, autor eseju „Siła bezsilnych”, pomógł doprowadzić do manifestu Karty 77, zaś Solidarność z 10 milionami członków stała się jednym z największych ruchów na rzecz praw człowieka w historii, Kanada uchwaliła Kanadyjską Ustawę o Prawach Człowieka (Canadian Human Rights Actw 1977 r, a w 1982 r. Kanadyjska Karta Praw i Swobód (Canadian Charter of Rights and Freedoms)została włączona do konstytucji naszego kraju.

Gdy z bólem obchodzimy 80. rocznicę tajnej umowy Hitlera i Stalina oraz 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, obchodzimy również 30. rocznicę 1989 r., czyli roku, w którym upadł komunizm w Polsce i innych krajach bloku sowieckiego.

W Polsce ten historyczny moment był także istotnym osiągnięciem niezliczonych rzeszy polskich obywateli, kobiet i mężczyzn, walczących o prawa człowieka, godność i liberalną demokrację.

To nie przypadek, że w tym właśnie czasie w Polsce, w ramach opozycji demokratycznej, mamy do czynienia z początkami przywracania pamięci o Holokauście (najpierw skrajnie zniekształcanej, a następnie zagłuszonej pod rządami komunistycznymi) oraz działań na rzecz pojednania i odnowienia stosunków polsko-żydowskich w ich złożonej i często bolesnej historii.

Od tego czasu wiele osiągnięto na trudnej drodze pojednania i odnowy, w pracy nad pamięcią, w badaniach historycznych oraz we wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Nie wszystko szło gładko. Wciąż jest wiele do zrobienia, ale są wspaniali ludzie, zarówno w Polsce, jak i w Izraelu, w obu diasporach na całym świecie, w tym także w Kanadzie, którzy nadal nad tym pracują. Jestem pełen optymizmu, że osiągniemy cel.

Kanadyjczycy polskiego pochodzenia mają duże zasługi w tej dziedzinie. 

Jest to tradycja i model, z których kanadyjska Polonia może być dumna i z którymi może się utożsamiać.


Prof. Snyder:Nacjonalista powie, ‘to nie może się tu zdarzyć,’ co jest pierwszym krokiem do katastrofy”.

Patriota „mówi, że może się tu zdarzyć, ale my to powstrzymamy”.


22 sierpnia br. list, który początkowo został podpisany przez 40 osób, a obecnie widnieje pod nim ponad 100 podpisów, został wysłany do prezesa ZG KPK i prezesa KPK Okręg Toronto z wiadomością do wiceprezesa KPK, zarządu KPK Okręg Toronto, oraz do zarządów 28 organizacji członkowskich należących do KPK Okręg Toronto.

List wzywa do rezygnacji prezesa KPK Okręg Toronto.

Ten antysemicki list otwarty podpisany przez prezesa KPK Okręg Toronto zdyskredytował przywództwo społeczności polonijnej i odpowiedzialność wynikającą ze sprawowania funkcji prezesa okręgu Toronto. Zhańbił on także dobre imię Kongresu Polonii Kanadyjskiej i Polonii kanadyjskiej.

Poczucie odpowiedzialności i moralności nakazują, aby pan Habrowski zrezygnował z własnej woli z kierowniczego stanowiska i sprawowania władzy w oddziale KPK Toronto.

Centre for Israel and Jewish Affairs również wezwał pana Habrowskiego do rezygnacji.

Do chwili pisania tego tekstu nie nadeszła formalna ani oficjalna odpowiedź na list z dnia 22 sierpnia apelujący o rezygnację pana Habrowskiego. Od daty dostarczenia listu upłynęło już ponad 14 dni.

Jednak w czasie rozmowy telefonicznej z panem Tomczakiem, którą odbyłem 24 sierpnia, zostałem poinformowany, że odbędzie się zebranie KPK Okręgu Toronto, być może we wrześniu, poświęcone tej kwestii. 

W chwili pisania tego tekstu pan Habrowski nadal figuruje jako prezes KPK Okręg Toronto na stronie internetowej okręgu.

Plaga antysemityzmu dotyka nas wszystkich. Jest to kwestia przekraczająca granice – geograficzne, etniczno-kulturowe i religijne.

List protestacyjny z dnia 22 sierpnia i każdy z jego sygnatariuszy zajął jasne stanowisko w tej sprawie.

A ponieważ w liście otwartym, który pojawił się na stronie internetowej KPK Toronto, zawarte jest wideo skrajnie prawicowego ekstremisty i wezwanie do poparcia jego antysemickiej „inicjatywy”, w naszym liście zdecydowanie sprzeciwiamy się ekstremizmowi i nienawiści tego radykalnego nacjonalisty.

Jestem dumny z tych, którzy wypowiedzieli się jasno i dobitnie w obronie równości, godności i praw człowieka oraz, w moim przekonaniu, w obronie dobrego imienia Polonii w Kanadzie.

Prof. Snyder kończy swoją książeczkę z 20 lekcjami z XX wieku, cytując jedną z największych postaci literatury:
”Świat wyszedł z formy / I mnież to trzeba wracać go do normy!’ Hamlet. A jednak konkluduje: „Chodźmy razem”.

Zapraszam i zachęcam Czytelników, ich rodziny i znajomych aby dodawali swoje nazwiska jako sygnatariusze naszego listu.

Drodzy członkowie kanadyjskiej Polonii: nasza społeczność potrzebuje Was!

Matthew Samulewski

Ottawa

(the article was submitted in English)

TU MOŻNA ZGŁASZAĆ CHĘĆ PODPISANIA LISTU

POLECAMY:

List do KPK podpisany przez 105 osób (po polsku)

List do KPK podpisany przez 105 osób (po angielsku)

List otwarty na stronie Okręgu Toronto KPK (zrzut ekranu przed usunięciem go):

Zrzut ekranu ze strony KPK Okręg Toronto (7 września 2019):

List CIJA domagający się rezygnacji B. Habrowskiego z funkcji prezesa KPK Okręg Toronto:

Antysemityzm = antypolonizm

“Goniec” podany na policję za antysemityzm

oral

Wywiad “Gazety” z M. Samulewskim

Poleć:

O Autorze:

Contributor

Materiał nadesłany do redakcji.

4 Comments

 1. Ponieważ nie czytałem przedmiotowych artykułów trudno mi dyskutować czy były tam treści nieodpowiednie czy nie. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć jak wygląda antysemityzm, to wystarczy przejrzeć przeróżne „na prawo od PiS-u” wydawnictwa internetowe, niektóre nawet publikowane w druku, czy też posłuchać niektórych „prawdziwych Polaków” na Youtube. Przykro, że wciąż coś takiego znajduje czytelników i widzów. Należy jednak zauważyć, że podciąganie każdej krytyki czy to Państwa Izrael czy działań wpływowej Diaspory Amerykańskiej pod antysemityzm dewaluuje wagę takich oskarżeń. Znajomy (i to naprawdę nie żaden antysemita) zażartował, że w dzisiejszych czasach ‘antysemitą nie jest ten, kto nie lubi Żydów, tylko ten, którego Żydzi nie lubią’…
  Wg mnie totalna histeria i poczucie zagrożenia, które w związku z ustawą 447 Kongresu USA owładnęły dużą liczbą czasem wcale rozsądnych Polaków wynika z fundamentalnej nieznajomości przedmiotu sprawy. Poczytne portale, gazety czy programy telewizyjne tak prorządowe jak antyrządowe nie zadały sobie trudu żeby bezstronnie i szczegółowo wyjaśnić, co stanowi ustawa JUST i jaki wpływ może mieć na Polskę. Jeżeli Pani Redaktor Małgorzata Bonikowska zgodzi się opublikować ten artykulik w komentarzach postaram się, chociaż częściowo, tę lukę zapełnić…

  Ustawa 447 znana jest pod akronimem JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today tj. ‘sprawiedliwość już dziś dla tych, którzy przeżyli Zagładę i nie otrzymali rekompensaty’). Notabene, jeśli akronim przeczyta się jako słowo to będzie ono oznaczało „sprawiedliwy”. Ustawa 447 nawiązuje do postanowień Deklaracji Terezińskiej, podpisanej w 2009 roku przez 46 państw. Były wśród nich Niemcy, Francja, Rosja, Izrael, USA, Kanada i kraje Europy Wschodniej i Środkowej, w tym Polska. Nazwa deklaracji pochodzi od niemieckiego obozu koncentracyjnego w Terezinie w Czechosłowacji skąd 150 tys. Żydów wysyłano do Auschwitz-Birkenau i do Treblinki. Deklaracja zakończyła zorganizowaną w Pradze konferencję na temat zasobów materialnych zagarniętych w okresie Zagłady (the 2009 Holocaust Era Assets Conference). Było to podczas półrocznego przywództwa Czech w Unii Europejskiej. Ta konferencja jest wymieniona w tekście Ustawy 447.
  Deklaracja Terezińska nakłania sygnatariuszy do wprowadzenia zmian w ustawodawstwie w celu ułatwienia zwrotu własności lub rekompensaty finansowej za własność Żydów skonfiskowaną przez aparat państwowy lub odebraną przez osoby prywatne w okresie władzy faszystów, hitlerowców i komunistów. Co do własności żydowskiej nie posiadającej spadkobierców deklaracja sugeruje wykorzystanie jej do zapewnienia dobrych warunków życia coraz mniej licznym Żydom, którzy przeżyli Zagładę i pomoc innym ofiarom hitlerowskich prześladowań. Deklaracja nawołuje do otoczenia opieką cmentarzy żydowskich, udostępnienia archiwów Żydom, którzy przeżyli i ich rodzinom, a także do szerzenia programów oświatowych o Zagładzie i do zwalczania antysemityzmu. Kolejnym postulatem było utworzenie Terezińskiego Instytutu ds. Spuścizny Zagłady Żydów europejskich, który do 30 czerwca 2010 miał przygotować w niezobowiązującej formie międzyrządowe zasady ramowe najlepszych sposobów zwrotu lub rekompensat za zagrabione mienie żydowskie.
  Ustawa 447 Kongresu Stanów Zjednoczonych zobowiązuje Sekretarza Stanu do przedstawienia w ciągu 18-stu miesięcy raportu jak 46 państw, które w 2009 roku brały udział w Konferencji Praskiej realizuje jej postanowienia odnośnie zwrotu mienia prawowitym właścicielom, jak wygląda ich prawodawstwo i przepisy zobowiązujące do podejmowania konkretnych kroków. Tam gdzie to możliwe, raport Sekretarza Stanu ma zawierać omówienie mechanizmów i postępu w zaspakajaniu roszczeń dot. skonfiskowanego mienia żydowskiego składanych na terenie państw – sygnatariuszy przez obywateli USA, którzy przeżyli zagładę lub członków ich rodzin.
  W przypadku mienia bez spadkobierców raport Sekretarza Stanu ma poinformować jak wśród państw-uczestników Konferencji Praskiej wygląda wykorzystanie tych zasobów do wsparcia Żydów, którzy przeżyli Zagładę, szerzenia wiedzy na jej temat i na inne cele.
  Histeria związana z Ustawą 447 (była nawet petycja do Prezydenta Trumpa żeby jej nie podpisywał) dowodzą słabości przywództwa Polonii Amerykańskiej. Oczywiście narodowa solidarność sprawiła, że często Polacy wspomnianą petycję podpisali i to bez czytania ustawy JUST.
  Należy powątpiewać czy Ustawa 447 będzie w stanie zmienić prawodawstwo spadkowe w państwach, które uczestniczyły w Konferencji Praskiej. Np. USA mają prawa stanowe, które określają, co się dzieje w przypadku śmierci osoby bez testamentu i bez spadkobierców. W 2013 roku stan Nowy Jork przejął 40 mln. dolarów pozostawionych przez Romana Bluma, który przeżył Zagładę, ale umarł bezpotomnie nie zapisując majątku nikomu.
  Decyzja Wicepremiera Glińskiego o przekazaniu 100 mln. zł. na konserwację Cmentarza Żydowskiego w Warszawie świadczy, ze Polska podchodzi do postanowień Deklaracji Terezińskiej poważnie.
  Natomiast pokrzykiwania różnych polonijnych czy nadwiślańskich ‘guru’, że Ustawa 447 ma kosztować 300 mld. dolarów i doprowadzić naszą ojczyznę do bankructwa są nadzwyczaj szkodliwe. Sugerują bowiem, że Polska i Polacy odebrali Żydom nieprawdopodobne zasoby i teraz „na złodzieju czapka gore”. Obywatele innych 46 państw-sygnatariuszy Deklaracji Terezińskiej niczego takiego nie robią.

  • Wiele spraw ciagle pozostaje niejasnych. Pozwole sobie zadac tylko trzy pytania:
   – jezeli suma 300 miliardow dolarow, o ktorej rowniez ja slyszalam, jest wyssana z palca, o jakiej sumie wlasciwie mowimy?
   – cieszy przekazanie 100 mln zlotych na konserwacje Cmentarza Zydowskiego w Warszawie i inicjatywy zwiazane z zachowaniem pamieci. Co jednak z osobistym przejmowaniem majatku, ktory, przypomnijmy, zagarniety zostal przez Niemcow, w ramach wojennej grabiezy polskich dobr, a przejety po wojnie przez Polakow czesto w ramach rekompensaty za majatek utracony gdzie indziej? Polacy nie wzbogacili sie na II wojnie swiatowej. Jak przekazywanie majatku osobom prywatnym ma sie odbywac i ile ma kosztowac?
   – jestem Polka pochodzenia zydowskiego. Moj dziadek mial wielki majatek, ktory z poczatkiem wojny odebrali mu Niemcy. Polscy chlopi ukrywali dziadka przez cala wojne. Niemcy spalili dziadkowi dwor, a komunisci po wojnie rozparcelowali reszte majatku. Kto i co konkretnie bedzie zwracal, komu i za czyje pieniadze?

 2. Drodzy członkowie kanadyjskiej Polonii, stwórzcie polski odpowiednik organizacji B’nai Brith Canada. Polska potrzebuje wsparcia ze strony emigracji USA i Kanady!!!
  Przy okazji…
  Uprzejmie donoszę,że 17.09.2019 obchodzimy 80. rocznicę ataku Sowietów na Polskę. Umowa z 23.08.39 to ważna data, ale atak, zajęcie połowy Polski i prześladowanie Polaków na “wschodnich” terenach, to niezwykle ważna okazja wykazania się prawdziwym patriotyzmem, pamięcią i zadumą! Acz, obawiam się, że:
  “Czasami doleci z burzą
  Do uszu bezmyślnej tłuszczy,
  Do wodzów, co kłamstwu służą,
  Głos wołający na puszczy.

  Grozą przenika ich serca…
  Nie jeden porzuca łoże,
  Drży jak schwytany morderca,
  Lecz przestróg pojąć nie może.

  Niezrozumiałym jest dźwiękiem
  Głos wołający w pustyni;
  Śpią dalej na łożu miękkiem…
  I nikt pokuty nie czyni.”

  Amen

  • Adam Wójcicki on

   A ja nie wiem co jedno ma wspólnego z drugim. “Okazja do wykazania się patriotyzmem”? A Pan ma jakąś eceptę na patrotyzm, lepszy od innych patriotyzmów? Jest wiele spraw, które niepokoją. Mnie, żyjącego od wielu lat w Kanadzie, martwi i niepokoi antysemitzym pojawiający się często w gazetach i w “reprezentacji” Polonii, jaką mieni się Kongres. Nie wiem gdzie Pan mieszka ale chyba nie tutaj. Tu Polacy widziani są inaczej niż się Panu wydaje i są też mało zrozumiałe dla Polaków z Polski aspekty mieszkania w kraju wielokulturowym, tolerancyjnym i otwartym jakim jest nasz nowy kraj. Zamiast oceniać – proszę się dokształcić.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.