Co każdy powinien wiedzieć o głosowaniu w Toronto – listy, partie, programy

0

Wybory parlamentarne w Polsce już w tym tygodniu. Od lat wybory budzą wiele emocji również wśród Polonii między innymi z uwagi na to, że Polonia może brać w nich czynny udział. Jak zwykle z uwagi na różnicę czasu głosowanie u nas za oceanem odbywa się dzień wcześniej. 

Niżej podajemy garść szczegółów dotyczących głosowania za granicą, a także programy komitetów wyborczych oraz listy wyborcze w okręgu wyborczym nr 19 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w okręgu wyborczym nr 44 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych  za granicą, są przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie w Kanadzie odbędzie się w sobotę 12 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00. 

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Toronto zostały utworzone 3 obwody głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 106, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Toronto I, Konsulat Generalny RP, 2603 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ON, M8V 1G5 ;
 2. Obwód głosowania nr 107, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Toronto II, Konsulat Generalny RP, 2603 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ON, M8V 1G5
 3. Obwód głosowania nr 108, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Winnipeg, Konsulat RP, 713 Manitoba Ave., Winnipeg, MB R2W 2H6.  

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać:

     1. Nazwisko

     2. Imię (imiona)

    3. Imię ojca

    4. Datę urodzenia

    5. Numer ewidencyjny PESEL

     6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą

     7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

    8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Toronto:

     1. telefonicznie, nr tel.: 416 252 54 71;

     2. e-mailowo:  toronto.info@msz.gov.pl

    3. pisemnie, na adres: 2603 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ON, M8V 1G5, Kanada;

    4. ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Toronto

    5. faksem, nr faksu:  416 252 0509

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Toronto pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 1. e-mailowo:  toronto.info@msz.gov.pl ;
 2. pisemnie, na adres: 2603 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ON, M8V 1G5, Kanada;
 3. faksem, nr faksu: 416 252 0509.  
  Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Programy wyborcze komitetów partyjnych biorących udział w wybrach parlamenbtarnych 2019:

PiS: program wyborczy i polityczny partii 

 

Program wyborczy i polityczny PiS, który partia chce wprowadzić w życie po październikowym głosowaniu, zakłada m.in. wzrost pensji minimalnej i  zagwarantowanie dwóch dodatkowych emerytur co rok. Założenia Prawa i Sprawiedliwości spisaliśmy z wypowiedzi polityków tej partii, które padły na konwencji.

Płaca minimalna – wzrost

1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki na konwencji wyborczej PiS w Lublinie.

-Na koniec 2020 r. minimalna pensja ma wynosić 3000 zł, a na koniec 2023 r. już 4000 zł. W roku 2021 większość emerytów otrzyma drugą trzynastkę, czyli nie jedną trzynastkę, a dwie trzynastki – dodał szef rządu.

2 mld zł na fundusz modernizacji placówek służby zdrowia

– Utworzymy fundusz modernizacji placówek służby zdrowia. Na początek wyniesie on 2 mld zł. Fundusz będzie uzupełniany w razie potrzeb – zapowiedział Morawiecki.

Idziemy w kierunku liczenia ZUS-u od dochodu

– Po wprowadzeniu małej działalności gospodarczej, idziemy w kierunku liczenia ZUS-u od dochodu – zapowiedział na konwencji w Lublinie premier.

Skokowe podniesie do miliona euro ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorców

Kolejną zapowiedzią PiS będzie skokowe podniesienie ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorców z 250 tys. euro do miliona euro, a przyszłości do dwóch milionów euro.

Specjalny Fundusz 100 obwodnic

Powstanie fundusz 100 obwodnic – poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że obwodnice są bardzo ważnym programem zapewniającym lepsze warunki tworzenia miejsc pracy, czy inwestowania przez przedsiębiorców.

Fundusz inwestycji w szkołę

Powstanie Fundusz Inwestycji w Szkołę; fundusz na początek 2 mld i uzupełniany w razie potrzeb, szkoła musi być nowoczesna – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zaostrzenie kar za śmieci

Zaostrzenie prawa karnego – łącznie z przepadkiem mienia – dla tych, którzy zostawiają trujące chemikalia czy śmieci w niedozwolonych miejscach – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Kolej Plus

PiS zapowiedział plany remontów kolejnych 150 dworców kolejowych.

Kościół i tradycyjny model rodziny

Rodzinę uważamy za komórkę społeczną o zupełnie fundamentalnym znaczeniu dla ciągłości pokoleń, dla przekazywania kultury cywilizacji, dla trwałości większych wspólnot – powiedział w sobotę w Lublinie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Według niego rodzina to jedna kobieta, jeden mężczyzna i ich dzieci. 

Koalicja Obywatelska, w której skład wchodzi Platforma Obywatelska, Inicjatywa Polska, Nowoczesna i Zieloni, ogłosiła program, który chce zrealizować, jeśli uda jej się wygrać zbliżające się wybory.  Program wyborczy Koalicji Obywatelskiej, nazwany przez polityków Planem na jutro, został ogłoszony 6 września na warszawskiej konwencji KO. Co chce zmienić lub wprowadzić Koalicja Platformy Obywatelskiej, Inicjatywy Polskiej, Nowoczesnej i Zielonych? 

Program wyborczy PO i Koalicji Obywatelskiej

Pierwszy program Koalicji Obywatelskiej, który został pokazany przed tegorocznymi wyborami, został nazwany wstępnie szóstką Schetyny. Jak mówią sami politycy, ma on na celu „uzdrowienie Polski”. Później, 6 września, te postulaty rozwinięto w programie, który przedstawiła Małgorzata Kidawa Błońska. Była marszałek Sejmu została kandydatem KO na premiera i podczas oficjalnej konwencji programowej PO pokazała tzw. Plan na jutro.

Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące programu wyborczego KO, nazwanego szóstką Schetyny:

1. Wolność i demokracja

– Akt Odnowy Demokracji – jednym zbiorem ustaw usuniemy cały śmietnik bezprawia, wszystko co niekonstytucyjne, co łamie wolność, co niepraworządne

– Wprowadzimy obligatoryjne referenda po zebraniu miliona podpisów, głosowanie przez internet oraz jawność decyzji kadrowych i finansowych państwa. Chcemy, żeby dialog trwał stale, a wpływ ludzi na władzę nie ustawał.

– Doprowadzimy do sytuacji, w której prawa kobiet staną się oczywistością. Poza tym wprowadzimy związki partnerskie tak, by każdy mógł mieć dostęp do informacji o najbliższej mu osobie – dowiedzieć się w szpitalu o jej stanie zdrowia i móc po niej dziedziczyć.

2. Wyższe płace

– Chcemy, by państwo wreszcie zaczęło szanować człowieka, który pracuje. Dlatego, podwyższymy pensje ludzi aktywnych zawodowo poprzez: niższy PIT i ZUS dla wszystkich pracujących oraz wsparcie dla zarabiających minimalną pensję w postaci premii miesięcznej w wysokości 600zł. Poza tym, zainwestujemy w młodych ludzi –  przygotujemy specjalny pakiet startowy wspierający rozpoczęcie przez nich aktywności zawodowej. Wyrównamy też płace kobiet i mężczyzn za tę samą pracę.

– Wzrost pensji Polaków będzie naszym oczkiem w głowie. Będziemy na to wpływać też w bardziej pośredni sposób, choćby przez likwidację barier w gospodarce.

– Zniesiemy absurdalny zakaz handlu w niedzielę. Stworzymy ramy, w których i pracodawca, i pracownik będą zadowoleni.  

3. Europejska Ochrona Zdrowia

– Uzdrowimy służbę zdrowia – sprawimy, że będzie ona bardziej dostępna dla obywateli.

– Wprowadzimy program do walki z rakiem według europejskich standardów. Zakładamy, że w ciągu siedmiu lat wyleczalność raka w Polsce osiągnie poziom najbardziej rozwiniętych krajów Europy zachodniej.

– Wczesna diagnoza decyduje o powodzeniu leczenia – dlatego wprowadzimy pełen bilans zdrowotny obejmujący wszystkie konieczne badania dla każdego kto przekroczy 50 lat. Takie badania będą powtarzane co pięć lat.

– Zaopiekujemy się Polkami – zapewnimy pełną dostępność do badań prenatalnych, opieki okołoporodowej na najwyższym europejskim poziomie oraz bezwarunkową możliwość znieczulenia przy porodzie.

– Przywrócimy i rozszerzymy program in vitro oraz wprowadzimy powszechny i pełny kalendarz szczepień. Nie może być tak, że dzieci, których rodziców na to stać szczepione są na wszystkie choroby, a dzieci biedne tylko na niektóre.

– Wprowadzimy pakiet dla osób z niepełnosprawnościami, czyli między innymi turnusy rehabilitacyjne przynajmniej raz w roku i darmowe leki i wyroby medyczne. Zadbamy też o realizację postulatów opiekunów osób niepełnosprawnych.

4. Program dla Seniorów

– Wprowadzimy 13 emeryturę na stałe. Poza tym, będziemy budować centra rehabilitacji, domy dziennego pobytu i domy opieki.

– Chcemy jak najbardziej i jak najdłużej pomagać ludziom starszym w codziennym życiu tam, gdzie mieszkają. Dlatego w całej Polsce dostępny będzie program dla seniora, który w Poznaniu wprowadził

5. Przyjazna szkoła

– Uzdrowimy oświatę sprzątając i uspokajając sytuację po poprzednikach. Damy nauczycielom obiecane podwyżki 1000 zł i więcej autonomii. Poza tym, wyrównamy szanse młodzieży wiejskiej z miejską, pozwalając samorządowcom elastycznie kształtować sieć szkół, tak, by mogły powstać kameralne placówki na wsi z klasami 1-3 i dobrze wyposażone zbiorcze szkoły w większych miejscowościach.

6. Czyste powietrze i woda

– W ciągu ośmiu lat zredukujemy zanieczyszczenie powietrza w Polsce do poziomu w pełni bezpiecznego dla zdrowia. Służyć temu będzie nie tylko wymiana pieców z dopłatą, którą już zapowiadaliśmy, ale też nowe podejście do energetyki. Zobowiązujemy się, że do 2030 r. roku wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań, do 2035 r. – w ogrzewaniu systemowym, a do 2040 r. – w energetyce.

– Wydamy absolutny zakaz sprowadzania śmieci do Polski oraz ograniczymy zużycie plastiku.

– Wdrożymy program małej i średniej retencji rzek na terenach wiejskich i leśnych, zwiększając przy okazji walory turystyczne tych gmin. Wprowadzimy program „dzika rzeka”, który uratuje i zwróci naturze najcenniejsze polskie rzeki i rzeczki. Zatrzymaniu wody służy też zalesianie.

– Razem z samorządowcami rozpoczniemy projekt Zielona Polska. Drzewa pojawią się na nieużytkach.

KO proponuje m.in. niższy ZUS, darmowy internet i czek dla seniorów.

Program Lewicy (SLD, Razem, Wiosna): wybory parlamentarne 2019? Program SLD, lewicy: 500 plus, 13. emerytura, edukacja seksualna [7.10.2019]

 

Program wyborczy: Lewica, SLD, Wiosna, Razem

Lewica w poprzednich wyborach nie dostała się do Sejmu. W wyborach, które odbędą się 13 października, SLD, Wiosna i Razem startują wspólnie z szerokim programem wyborczym. Znalazły się w nim postulaty i obietnice, które są skierowane do wielu grup społecznych. Na czele komitetu wyborczego SLD stoją: Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg i Robert Biedroń.

Program wyborczy Lewica, SLD: edukacja [edukacja seksualna, cyfrowe klasy]

W swoim programie wyborczym dotyczącym edukacji politycy Lewicy nie zapowiedzieli powrotu do gimnazjów, które zlikwidował rząd PiS. Co znalazło się w edukacyjnym programie SLD?

 • szkoła ucząca współpracy nie rywalizacji
 • obowiązkowy, wolny od ideologicznych nacisków przedmiot, który będzie koncentrować się na przekazaniu rzetelnej wiedzy o zdrowiu i seksualności człowieka
 • cyfrowe klasy z nowoczesnym wyposażeniem

Program wyborczy Lewica, SLD: służba zdrowia [więcej lekarzy, mniejsze kolejki]

Lewica zapowiada w swoim programie dotyczącym służby zdrowia zmniejszenie kolejek do specjalistów. Jak zamierzają to zrobić?

 • każdy lek na receptę będzie kosztował nie więcej niż 5 złotych
 • kolejka do lekarza specjalisty nie będzie dłuższa niż 30 dni
 • większa liczba lekarzy o ponad 50 tysięcy w ciągu najbliższych sześciu lat.

Zobacz też: Program wyborczy PSL: co obiecują ludowcy i Paweł Kukiz?

Program wyborczy Lewica, SLD: polityka społeczna, pieniądze, przedsiębiorczość [500+, emerytura minimalna, becikowe, ZUS, alimenty]

Lewica przed wyborami zapowiada, że nie zniesie programu 500+. Obiecuje za to kolejne formy wsparcia konkretnych grup społecznych.

 • gwarantowana emerytura minimalna
 • wsparcie dla osób niesamodzielnych
 • wsparcie opiekunek i opiekunów
 • tanie mieszkania na raty
 • koniec reprywatyzacji
 • zachowanie 500+
 • becikowe
 • ściganie alimenciarzy
 • firmy rozliczane przez internet
 • zniesienie ryczałtowego ZUS
 • program Kopernik

Zobacz też: Program PiS: Co obiecuje Polakom partia rządząca?

Program wyborczy Lewica, SLD: prawo, praworządność [Konstytucja, prokuratura]

Lewica zapowiada rozliczenie poprzedniego rządu PiS. Jak przekonują jej liderzy to właśnie politycy związani z partią rządzącą odpowiadają za naruszenia konstytucji.

 • rozliczenie winnych łamania Konstytucji
 • przywrócenie niezależności instytucjom państwa prawa
 • rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego od ministra sprawiedliwości
 • kalendarz przywrócenia praworządności

Program wyborczy Lewica, SLD: ochrona środowiska, ekologia [węgiel w energetyce, leśnictwo, likwidacja pieców kopciuchów]

 • pakiet dla lasów

 • Polska przyjazna zwierzętom

 • koniec dominacji węgla

 • dwa miliony nowych pieców

 • własna energia w każdym domu

 • Program wyborczy Lewica, SLD: rolnictwo [ubezpieczenia rolników, energia odnawialna]

  Lewica w swoim programie stawia na nowoczesne rozwiązania również w rolnictwie.

  • powszechny system ubezpieczeń dla rolników
  • prosty system zrzeszania się rolników
  • odnawialne źródła energii w rolnictwie

  Zobacz też: Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje o wyborach do Sejmu i Senatu

  Program wyborczy Lewica, SLD: światopogląd, ideologie, LGBT [religia w szkołach, związki partnerskie, kościół, świeckie państwo]

  Lewica w swoim programie kładzie mocny akcent na kwestie światopoglądowe. Oto najważniejsze obietnice:

  • kasy fiskalne dla księży
  • likwidacja funduszu kościelnego
  • wycofanie religii ze szkół
  • likwidacja klauzuli sumienia
  • równość małżeńska i związki partnerskie dla wszystkich

Polskie Stronnictwo Ludowe, podobnie jak pozostałe partie, podało już swój program wyborczy i polityczny, który ma zostać zrealizowany, jeśli ugrupowanie dojdzie do władzy. Co się w nim znalazło? Sprawdzamy, jakie są dokładne szczegóły programu wyborczego i politycznego PSL i Kukiz’15.  

Szczegóły dotyczące programu wyborczego i politycznego PSL zostały podane na konwencji PSL – KP w Sandomierzu. Poniżej streszczamy najważniejsze postulaty Polskiego Stronnictwa Ludowego.

PSL: program [GOSPODARCZY, POLITYCZNY, WYBORCZY]

PSL do wyborów będzie startowało razem z ugrupowaniem Kukiz ’15, w ramach tzw. Koalicji Polskiej.  Liderami KP są: Władysław Kosiniak-Kamysz, Paweł Kukiz i Elżbieta Bińczycka

Mieszany system wyborczy

Obecnie obowiązująca ordynacja wyborcza sprawia, że władza zwierzchnia należy w Polsce nie do Narodu, lecz do szefów największych partii politycznych. Żeby Naród odzyskał kontrolę nad swoimi przedstawicielami, chcemy wprowadzić ordynację mieszaną, w której co najmniej połowa mandatów poselskich będzie wyłaniana w jednomandatowych okręgach wyborczych

Obligatoryjne, wiążące referenda

Referendum jest sposobem na sprawowanie władzy przez Naród w sposób bezpośredni. To największe święto demokracji, podczas którego obywatele wypowiadają się w najważniejszych dla nich sprawach.

Głosowanie przez Internet

Dekoncentracja administracji

Polacy oczekują rzeczywistych zmian w sądownictwie, dlatego doprowadzimy do skrócenia postępowań sądowych i obniżenia kosztów, które ponoszą wszyscy szukający sprawiedliwości w sądzie. Pomogą w tym z pewnością Sędziowie Pokoju, którzy będą wybierani w lokalnych społecznoœciach i zajmą się rozstrzyganiem drobnych sporów sądowych.

Powszechne wybory: Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Sądownictwa

Możliwość odwołania posła

Wyeliminowanie z życia publicznego skazanych za korupcję

Dobry start dla młodych, czyli Program „Własny kąt” Praca dla młodych 50 000 zł dotacji na start Ziemia za złotówkę dla młodych rodzin

Emerytura bez podatku, Dom seniora w każdej gminie

Likwidacja białych plam na mapie energetycznej Polski

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorcy

Chorobowe opłacane przez ZUS

Bezpieczeństwo energetyczne – koniec z importem rosyjskiego węgla

Zwiększenie wydatków publicznych na służbę zdrowia z obecnego poziomu 4,9 % do 6,8% PKB, Darmowe leki

Odliczenia VAT dla samorządów realizujących inwestycje

Wzmocnienie rad sołeckich.

Konfederacja, podobnie jak pozostałe partie, podała już swój program wyborczy i polityczny, który ma zostać zrealizowany, jeśli ugrupowanie dojdzie do władzy. Co się w nim znalazło? Sprawdzamy, jakie są dokładne szczegóły programu wyborczego i politycznego Konfederacja. 

Szczegóły dotyczące programu wyborczego i politycznego Konfederacji zostały ogłoszone na kilku konferencjach prasowych. Poniżej streszczamy to, co zapowiedzieli posłowie i przedstawiciele prawicowego ugrupowania:  

Konfederacja: program [GOSPODARCZY, POLITYCZNY, WYBORCZY]

Konfederacja (pełna nazwa: Konfederacja Wolność i Niepodległość) to partia polityczna powstała ze współpracy Ruchu Narodowego, KORWIN-a, a także drobnych, mniejszych ugrupowań, takich jak:

Konfederacja Korony Polskiej 

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin 

Liga Narodowa 

Federacja dla Rzeczypospolitej

>> Konfederacja: listy wyborcze do Sejmu [WSZYSCY KANDYDACI, WARSZAWA]

Partie i ugrupowania wchodzące w skład Konfederacji reprezentują poglądy charakterystyczne dla środowisk narodowych: konserwatyzm i konserwatywny libertarianizm. Ideą twórców komitetu Konfederacja jest skupienie środowisk deklarujących wartości wolnościowe, narodowe, konserwatywne i proobywatelskie.

Głównymi postulatami Konfederacji są:

• sprzeciw wobec amerykańskiej ustawy JUST mówiącej o zobowiązaniach do przekazania organizacjom żydowskim rekompensat z tytułu majątków pozostawianych bezspadkowo w krajach będących pod okupacją hitlerowską

• sprzeciw wobec działań środowisk LGBT

• utrzymanie waluty narodowej, tj. złotego

• likwidacja podatku dochodowego

• przywrócenie kary śmierci dla nadzwyczajnych przestępstw

• liberalizacja przepisów dot. pozwolenia na broń palną

• ograniczenie imigracji z państw pozaeuropejskich

• decentralizacja i debiurokratyzacja państwa

• ochrona życia ludzkiego od poczęcia

• umożliwienie głosowania przez internet

• dorównanie dopłat rolniczych do reszty państw UE 

OBWIESZCZENIE  Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I z dnia 19 września 2019 r. 

o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
w okręgu wyborczym nr 19 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie I podaje do wiadomości publicznej informację o listach kandydatów na posłów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 19 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie I podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów stwierdzających fakt ich służby w organach bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 

 1. BARTOSZEWSKI Władysław Teofil, historyk, zam. Chajęty, nie należy do partii politycznej
 2. OJER Anna Małgorzata, ekonomista, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 3. STANISZKIS Joanna Maria, nauczyciel matematyki, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 4. STELMAŃSKA Izabela, dyrektor departamentu, zam. Warszawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 5. HELWING Stanisław Piotr, manager, zam. Konstancin-Jeziorna, nie należy do partii politycznej
 6. WĄSOWICZ Michał Janusz, radca prawny, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 7. RAKIEL-CZARNECKA Walentyna, menedżer artystyczny, zam. Warszawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 8. FLIS-KUCZYŃSKA Halina, dziennikarz, zam. Warszawa, członek partii: Unia Europejskich Demokratów
 9. ZAWŁOCKI Juliusz Jakub, geograf, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 10. SAWICKI Emil Krzysztof, student, zam. Rybie, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 11. STRĄK Michał Stanisław, dyrektor wykonawczy, zam. Warszawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 12. BOGIEL Teresa Maria, prezes, zam. Warszawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 13. MASŁOWSKI Wiktor Zbigniew, lekarz, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 14. ŁUKASIEWICZ Adam Krzysztof, politolog, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 15. WASILEWSKA Lucyna Gertruda, prezes, zam. Warszawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 16. PŁOWICZ Marcin Tomasz, pedagog, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 17. BIELSKI Karol Tomasz, dyrektor wykonawczy, zam. Warszawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 18. DYDUCH Janusz, nauczyciel akademicki – nauki techniczne, zam. Warszawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 19. GARSTKA Tatiana Joanna, prezes, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 20. ŁAZARSKI Roman, prawnik, zam. Warszawa, członek partii: Unia Europejskich Demokratów
 21. PANAS Anna Józefa, wyższy urzędnik samorządowy, zam. Warszawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 22. WYSZYŃSKA Teresa Maria, inżynier zootechniki, zam. Warszawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 23. GRUDOWSKA Agata Zofia, ekonomista, zam. Warszawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 24. RUTKOWSKA Mirosława, wyższy urzędnik samorządowy, zam. Warszawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 25. MARECKI Marek Antoni, lekarz, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 26. MAZUREK Aleksander Paweł, farmaceuta, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 27. OWCZARSKI Piotr Krzysztof, dziennikarz, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 28. KOZUBEK Elżbieta Barbara, nauczyciel akademicki – nauki techniczne, zam. Warszawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 29. MISIEJKO Karolina, prawnik, zam. Warszawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 30. PASTEWKA Małgorzata Halina, architekt, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 31. NOWOSIELSKI Kamil Ernest, naczelnik kierownik wydziału, zam. Warszawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 32. WIECZOREK Katarzyna Agata, dyrektor departamentu, zam. Sanniki, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 33. GOŁOTA Bożenna Jolanta, pozostali operatorzy urządzeń energetycznych, zam. Warszawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 34. CZAPLICKI Zbigniew, dziennikarz, zam. Warszawa, członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
 35. WRÓBLEWSKI Andrzej Wojciech, technik mechanik, zam. Warszawa, członek partii: Unia Europejskich Demokratów
 36. MAZUREK Jerzy, historyk, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 37. CHOIŃSKA Alicja Elżbieta, reżyser teatralny, zam. Warszawa, członek partii: Unia Europejskich Demokratów
 38. SZYMANEK Piotr Ludomir, radca prawny, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 39. TYSZCZUK Sebastian Adrian, archeolog, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej

Lista nr 2 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

 1. KACZYŃSKI Jarosław Aleksander, prawnik, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 2. KAMIŃSKI Mariusz, historyk, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 3. GOSIEWSKA Małgorzata Maria, poseł na Sejm RP, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 4. NAIMSKI Piotr Aleksander, biochemik, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 5. KRAJEWSKI Jarosław Karol, politolog, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 6. LISIECKI Paweł Jacek, historyk, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 7. GRYGLAS Zbigniew, parlamentarzysta, zam. Warszawa, członek partii: Porozumienie Jarosława Gowina
 8. TOMASZEWSKA Ewa, fizyk, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 9. KALETA Sebastian Jerzy, radca prawny, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 10. WYPYCH Małgorzata Maria, adwokat, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 11. MELAK Andrzej Józef, parlamentarzysta, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 12. SEMENIUK Olga Ewa, specjalista administracji piblicznej, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 13. GÓRSKI Patryk, dyrektor generalny, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 14. BOROWSKI Adam Zbigniew, redaktor wydawniczy, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 15. FRĄCKOWIAK Filip Jakub, politolog, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 16. CHOJNOWSKI Wojciech Maciej, urzędnik państwowy, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 1. TERLECKA Mirosława Hanna, nauczyciel nauczania początkowego, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 2. GOZDEK Piotr Paweł, socjolog, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 3. PERET Ewa, dyrektor finansowy, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 4. GÓRSKI Krzysztof Robert, dyrektor współpracy międzynarodowej, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 5. BOSAK Krzysztof Tomasz, asystent prawny, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 6. KOLASIŃSKA Bożena, nauczyciel języka obcego, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 7. CACKOWSKI Marek Jan, inżynier-mechanik, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 8. POLAK Katarzyna Maria, specjalista ds. reklamy i marketingu, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 9. KACPROWICZ Sławomir Stanisław, inżynier budownictwa, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 10. SMALCERZ Ewa Maria, technik fizjoterapii, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 11. MIODUSZEWSKA Teresa, kelner, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 12. KULESZA Stefan, prawnik, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 13. CZARTORYSKA-PLUTECKA Izabela Joanna, wyższy urzędnik państwowy, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 14. TERLECKI Paweł Andrzej, prawnik, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 15. WYSOCKI Krzysztof, historyk, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 16. KĘZIK Anna, ekonomista, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 17. GAJEWSKA Irena, politolog, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 18. SZYMAŃSKI Paweł, leśnik, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 19. PALUSZEK Aneta, prawnik, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 20. JAKUBOWSKA Agnieszka Jadwiga, pracownik obsługi biurowej, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 21. MOLICKI Maciej, logistyk, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 22. KSIĘŻAK Paweł Krzysztof, specjalista ds. reklamy i marketingu, zam. Opole, nie należy do partii politycznej
 23. REJOWSKI Grzegorz Paweł, student, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość
 24. ZABŁOCKI Wojciech Jakub, przedstawiciel władzy samorządowej, zam. Warszawa, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość

Lista nr 3 – KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 

 1. ZANDBERG Adrian Tadeusz, programista, zam. Warszawa, członek partii: Razem
 2. ŻUKOWSKA Anna Maria, prawnik, zam. Warszawa, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
 3. TARCZYŃSKA Anna Małgorzata, radczyni prawna, zam. Sadowa, członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
 4. BIEJAT Magdalena Agnieszka, socjolożka, zam. Warszawa, członek partii: Lewica Razem
 5. LIEDEL Krzysztof, wykładowca akademicki, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy
 6. PELC Filip Tadeusz, dziennikarz, zam. Warszawa, członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
 7. PRZYŁUSKA Bożena Marta, przedsiębiorczyni, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 8. BRÓZDA Hanna Janina, pedagog, zam. Warszawa, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
 9. DUDA Katarzyna Beata, zawodowa działaczka związku zawodowego, zam. Kietrz, nie należy do partii politycznej
 10. STĘPIEŃ Mateusz Zbigniew, specjalista administracji publicznej, zam. Warszawa, członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
 11. LISZKA Sebastian Roman, analityk biznesowy, zam. Warszawa, członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
 12. POSTNIKOFF Danuta Beata, reżyser filmów dokumentalnych, zam. Warszawa, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
 13. WICHA Joanna Beata, pielęgniarka, zam. Warszawa, członek partii: Lewica Razem
 14. KUBIAK Jacek Zbigniew, naukowiec, zam. Pruszków, nie należy do partii politycznej
 15. GOŹDZIKOWSKI Mateusz Wojciech, prawnik, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 16. KUCZYŃSKA Urszula Teresa, tłumaczka, zam. Warszawa, członek partii: Lewica Razem
 17. MYCKA Łukasz Kamil, zawodowy pracownik związku zawodowego, zam. Warszawa, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
 18. KELLES-KRAUZ Joanna Maria, dziennikarz, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 19. OŻDŻEŃSKI Wojciech, instruktor sportu, zam. Warszawa, członek partii: Twój Ruch
 20. ROZENEK Dariusz Krzysztof, politolog, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy
 21. BRONOWICKA Joanna Wanda, socjolog, zam. Opole, członek partii: Lewica Razem
 22. DUNIN-BORKOWSKI Maciej Włodzimierz, technik ekonomista, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 23. DOMAŃSKA Inga Maria, architektka, zam. Warszawa, członek partii: Lewica Razem
 24. RYTEL Jerzy Marian, ekonomista, zam. Warszawa, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
 25. WRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor, inżynier mechanik, zam. Warszawa, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
 26. PAJĘCKA Anna Paulina, kulturoznawczyni, zam. Warszawa, członek partii: Lewica Razem
 27. JAGODZIŃSKA Anna Klara, asystentka księgowości, zam. Warszawa, członek partii: Lewica Razem
 28. MIENIEWSKI Daniel, menedżer, zam. Warszawa, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
 29. LUTOSTAŃSKA Agnieszka, ekonomistka, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 30. SÓJKA Małgorzata Anna, dziennikarka, zam. Warszawa, członek partii: Lewica Razem
 31. ŻURAWSKI Cezary, technik mechanik, zam. Warszawa, członek partii: Polska Partia Socjalistyczna
 32. SADOWSKA Anna Paulina, pedagożka, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 33. MIERZWIŃSKI Krzysztof Stanisław, audytor, zam. Warszawa, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
 34. KOWALSKA-ZIĘTARA Katarzyna Anna, grafik komputerowy, zam. Warszawa, członek partii: Lewica Razem
 35. GODLEWSKA Joanna Maria, koordynatorka projektów, zam. Warszawa, członek partii: Lewica Razem
 36. SZUSTAKIEWICZ Karol Andrzej, informatyk, zam. Warszawa, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej
 37. JANICZAK Grzegorz Jan, przedsiębiorca, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 38. UTOWKA Patryk Piotr, nauczyciel, zam. Warszawa, członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
 39. SAYED Marta Zofia, przedsiębiorca, zam. Warszawa, członek partii: Wiosna Roberta Biedronia
 40. GADZINOWSKI Piotr, publicysta, zam. Warszawa, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Lista nr 4 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 

 1. KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, publicysta, zam. Otwock, członek partii: Konfederacja Wolność i Niepodległość
 2. PEJO Bartłomiej Artur, przedstawiciel władzy samorządowej, zam. Świdnik, członek partii: Konfederacja Wolność i Niepodległość
 3. SKUTECKI Paweł Juliusz, dziennikarz, zam. Bydgoszcz, nie należy do partii politycznej
 4. MODELSKA-CREECH Mirosława Zofia, nauczyciel akademicki, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 5. MAGIERA Wiesław Marian, dziennikarz, zam. Kraków, nie należy do partii politycznej
 6. KOWALIŃSKI Aleksander Filip, politolog, zam. Warszawa, członek partii: Ruch Narodowy
 7. NITECKA Ewa Alicja, nauczycielka, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 8. BOROWSKI Jan, przedsiębiorca lotniczy, zam. Konstancin – Jeziorna, nie należy do partii politycznej
 9. KRZEKOTOWSKA Krystyna Anna, prawnik, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 1. JURKIEWICZ Gabriela Zofia, student, zam. Warszawa, członek partii: Korwin
 2. WAWER Alina Barbara, opiekunka dziecięca, zam. Łomianki Dolne, nie należy do partii politycznej
 3. TUMANOWICZ Sławomir, matematyk, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 4. KUMÓR Andrzej Paweł, dziennikarz, zam. Kraków, nie należy do partii politycznej
 5. KRANAS Justyna Stefania, pracownik administracyjny, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 6. ŻELAZNY Krystian Zbigniew, prawnik, zam. Siewierz, nie należy do partii politycznej
 7. ROSS Sebastian, przedsiębiorca, zam. Kojowice, członek partii: Korwin
 8. ZIĘTEK-WIELOMSKA Magdalena, prawnik, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 9. URBANEK Antoni Konrad, prawnik, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 10. ZIÓŁKOWSKI Wojciech Bartosz, student, zam. Warszawa, członek partii: Korwin
 11. BODAKOWSKI Jan Antoni, politolog, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 12. KOWALSKI Jarosław Grzegorz, przedstawiciel handlowy, zam. Warszawa, członek partii: Korwin
 13. JARZĄBEK Łukasz Zbigniew, prawnik, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 14. KOWALSKA Agnieszka, przedstawiciel handlowy, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 15. KESSLING Izabela, księgowa, zam. Piaseczno, nie należy do partii politycznej
 16. BABIAK Andrzej, instalator systemów alarmowych, zam. Warszawa, członek partii: Ruch Narodowy
 17. FLORYSIAK Jacek Piotr, przedsiębiorca, zam. Warszawa, członek partii: Ruch Narodowy
 18. STERKOWSKI Piotr Roman, przedsiębiorca, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 19. DMOWSKI Rafał Przemysław, przedsiębiorca, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 20. POKOJSKA Angelika Justyna, przedstawiciel handlowy, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 21. UTECHT Martyna, student, zam. Sieradz, nie należy do partii politycznej
 22. KRELLER-STANISŁAWEK Urszula Irena, sekretarka, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 23. NIEZNAŃSKA Paulina, kierownik sklepu, zam. Marki, nie należy do partii politycznej
 24. KŁOS Rafał Patryk, student, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 25. KUŚMIERCZYK Marcin Józef, przedstawiciel handlowy, zam. Warszawa, członek partii: Ruch Narodowy
 26. KASPRZAK Rajmund Krzysztof, kierownik projektu, zam. Warszawa, członek partii: Ruch Narodowy
 27. KASJANIUK Adam, doradca finansowy, zam. Wyszków, członek partii: Ruch Narodowy
 28. RUMIŃSKI Jakub Maciej, kierownik projektu, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 29. ROSOWSKI Włodzimierz Witold, filmowiec, zam. Komorów, nie należy do partii politycznej
 30. ZIÓŁKOWSKA Katarzyna Maria, student, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 31. KROGULSKI Mariusz Lesław, żołnierz, zam. Warszawa, członek partii: Ruch Narodowy

Lista nr 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 

 1. KIDAWA-BŁOŃSKA Małgorzata Maria, producent filmowy, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 2. LUBNAUER Katarzyna Anna, nauczyciel akademicki, zam. Łódź, członek partii: Nowoczesna
 3. ROSATI Dariusz Kajetan, ekonomista, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 4. FABISIAK Joanna, nauczyciel akademicki, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 5. SZOSTAKOWSKI Jarosław Sergiusz, nauczyciel akademicki, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 6. PIEKARSKA Katarzyna Maria, radca prawny, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 7. SZCZERBA Michał Roch, poseł na Sejm RP, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 8. POTAPOWICZ Sławomir, politolog, zam. Warszawa, członek partii: Nowoczesna
 9. ZIELIŃSKA Urszula Sara, kierownik do spraw marketingu, zam. Warszawa, członek partii: Partia Zieloni
 10. KOSECKI Roman Jacek, trener sportu, zam. Konstancin-Jeziorna, nie należy do partii politycznej
 11. POTOROCZYN Paweł Rafał, pisarz, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 12. DĄBROWSKA Alicja, lekarz, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 13. JACHIRA Klaudia Krystyna, aktor, zam. Wrocław, nie należy do partii politycznej
 14. SKOLIMOWSKI Krzysztof Piotr, urzędnik samorządowy, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 15. ŁOBODA Dorota Ewa, przedstawiciel władzy samorządowej, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 16. MANARCZYK Bożena Maria, doradca podatkowy, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 17. BORKOWSKI Wojciech Józef, lekarz, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 18. KRAJEWSKA Sylwia, ekonomista, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 19. KACPRZYK Dawid, student, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 20. MIŚKIEWICZ Jolanta, dziennikarka, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 21. LUFT Krzysztof Stanisław, dziennikarz, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 22. ŁOBACZ Bogusław Kazimierz, technik mechanik samochodowy, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 23. SKRZECZ Jerzy Norbert, specjalista do spraw marketingu i handlu, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 24. TURSKA Marta Katarzyna, menedżer, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 25. PIOTROWSKI Arkadiusz, ekonomista, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 26. WYRWAŁ Agnieszka Monika, projektant mody, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 27. RUDZIAK Anna, menadżer ds. sprzedaży, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 28. SAMCZYK Anna Elżbieta, audytor, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 29. LACH Lilianna Irena, pedagog, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 30. ŁĄCKA Ilona Joanna, inżynier inżynierii środowiska, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 31. ROGULSKI Igor, psycholog, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 32. LEŚNIAK Edyta Róża, inżynier technologii żywności, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 33. WASYLUK Aleksander, informatyk, zam. Białystok, nie należy do partii politycznej
 34. CHMIEL Patrycja Maria, doktor nauk społecznych, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 35. ROSS Tadeusz Edward, aktor, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 36. WOJDA Paweł Konrad, programista aplikacji, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 37. STELMASZYK Anna Małgorzata, ekonomista, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
 38. KERYK Myroslava, socjolożka, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 39. KRASOŃ Łukasz, mówca motywacyjny, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej
 40. GAJEWSKA Aleksandra Małgorzata, przedsiębiorca, zam. Warszawa, członek partii: Platforma Obywatelska RP
  Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I
  /-/ Rafał Sebastian Wagner 

OBWIESZCZENIE 

Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I z dnia 19 września 2019 r. 

o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 44
w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 221 § 1 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie I podaje do wiadomości publicznej informację o kandydatach na senatora zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 44 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

 1. KASPRZAK Cezary Paweł, operator filmowy, zam. Poręby Stare, zgłoszony przez KWW RUCHU “OBYWATELE RP”,
  nie należy do partii politycznej.

 2. RUDNICKI Marek, lekarz, zam. Katowice, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, nie należy do partii politycznej.
 3. UJAZDOWSKI Kazimierz Michał, nauczyciel akademicki, zam. Izabelin, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, nie należy do partii politycznej.
  Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I
  /-/ Rafał Sebastian Wagner

Redakcja Gazety życzy przemyślanych decyzji wyborczych.

Poleć:

O Autorze:

Contributor

Materiał nadesłany do redakcji.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.