Język angielski – THEIR/THERE/THEY’RE

0

Z cyklu: Odczarować angielski (i polski)    

Język angielski – THEIR/THERE/THEY’RE  

W tym odcinku nowego cyklu zajmę się także trzema często mylonymi wyrazami.

Nieumiejętność odróżnienia tych identycznie wymawianych i podobnie wyglądających angielskich wyrazów i wyrażeń to nie tylko problem obcokrajowców uczących się angielskiego, ale także rodowitych użytkowników języka angielskiego.

THEIR

To zaimek dzierżawczy trzeciej osoby liczby mnogiej:

• Mary and her husband came to the picnic with their friends.

• Mary i jej mąż przyszli na piknik ze swoimi przyjaciółmi.

• Kids love to play with their parents.

• Dzieci uwielbiają się bawić ze swoimi rodzicami.

THERE

Ten wyraz jest przysłówkiem oznaczającym miejsce oddalone od osoby mówiącej:

• The books I brought from the library are there, on the table by the window.

• Książki, które przyniosłam z biblioteki, są tam, na stole przy oknie.

• Put the groceries there, on the kitchen counter.

• Połóż zakupy tam, na blacie w kuchni.

Przysłówek “there” stoi w kontraście z przysłówkiem “here”, który oznacza miejsce znajdujące się niedaleko osoby mówiącej.

Wyraz “there” jest także składnikiem konstrukcji “there is”/”there are”, używanej do oznajmiania o fakcie istnienia czegoś lub znajdowania się czegoś gdzieś, np:

There is a pharmacy next door to the bank.

• Jest apteka obok banku.

There are many homeless people int he city who need our help.

• Jest wielu bezdomnych w mieście, którzy potrzebują naszej pomocy.

THEY’RE

I wreszcie ostatnie podobnie wyglądające i tak samo brzmiące wyrażenie jest to de facto forma skrócona czasownika “be”, który bardzo często jest skracany. W tym przypadku jest to forma trzeciej osoby liczby mnogiej, skrócona w kontekście zaimka osobowego trzeciej osoby liczby mnogiej. W swojej pełnej postaci forma ta brzmiałaby “they are”, ale w języku potocznym najczęściej używa się formy skróconej:

• I met Jane and Tim. They’re engaged.

• Spotkałem Jane i Tima. Są zaręczeni.

• My kids have no time to go on vacation. They’re too busy.

• Moje dzieci nie mają czasu na wakacje. Są za bardzo zajęte.

Nierzadko widzi się pomyłki w użyciu tych podobnych do siebie wyrażeń. Pamiętajmy więc co one znaczą i jak ich prawidłowo używać.

 

Poleć:

O Autorze:

Malgorzata P. Bonikowska

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.