Język angielski – IT’S i ITS

1

Z cyklu: Odczarować angielski (i polski)  

Dzisiaj, jak co drugi tydzień, spojrzymy na język angielski, a konkretnie na pewne bardzo często występujące w języku angielskim zjawisko.

Sporą trudność w opanowaniu języka angielskiego sprawia to, że wiele zupełnie niezwiązanych ze sobą znaczeniowo wyrazów, w dodatku mających inną pisownię, ma identyczną wymowę. Nazywamy je homofonami.

Oto kilka przykładów takich par homofonów:

peace          piece

see              sea

site             sight

so               sew

I                  eye
rite             write

night         knight

Bywają nawet grupy homofonów składające się z trzech elementów:

way          whey         weigh

ware        where        wear

too           to                two    

a nawet czterech:

right       rite      wright       write    

Zjawisko homofonii występuje także w języku polskim, ale jest znacznie rzadsze. Oto pary homofonów w języku polskim:

lud          lód    

morze     może    

Ponieważ głoski dźwięczne na końcu wyrazów wymawiamy w języku polskim jako głoski bezdźwięczne, homofonami są także następujące pary:

druk      dróg    

wiec      wiedz    

mieć      miedź    

kot         kod    

buk        bóg  

Relacja między pisownią a wymową w języku angielskim jest tak bardzo skomplikowana w porównaniu z językiem polskim, że identycznie wymawiane mogą być bardzo różne kombinacje liter:

• /f/

litera <f> fat, litery <ph> phone

• /r/

litera <r> rite, litery <wr> write

Z kolei, odwrotnie, dokładnie takie same kombinacje liter mogą mieć zupełnie inną wymowę. Popatrzmy na takie grupy wyrazów:

• litery <oo>

blood /a/     good /u/     door /o/

• litery <ive>

five /ajv/      give /iv/

• litery <ough>

enough/af/      cough/of/      through/u/      bough/au/

Tego rodzaju zjawisko nie występuje w języku polskim.

Dwa tygodnie temu omawiałam trzy homofony: “there”, “they’re” i “their”, które często bywają mylone, tzn. popełniane są błędy przy wyborze właściwego w danym kontekście wyrazu. Te błędy zdarzają się także rodowitym Kanadyjczykom.

Dzisiaj spojrzymy na inną często myloną parę:

IT’S i ITS

Mylenie tych dwóch homofonów zdarza się nawet dziennikarzom w prasie anglojęzycznej! A przecież sprawa nie jest wcale taka trudna.

Pierwszy z nich “it’s” to po prostu zaimek “it” ze skróconą formą czasownika “is”, czyli dokładnie to samo co “it is”. Oto przykłady:

It’s a good movie.

To (jest) dobry film. 

It’s very late.

Jest bardzo późno.

Apostrof jest tutaj sygnałem, że wypadła jakaś litera lub litery i powstała forma skrócona, podobnie jak w wyrażeniach:

we’ve        we have
I’m            I am
they’re     they are

Wyraz “its” natomiast jest zaimkiem dzierżawczym trzeciej osoby liczby pojedynczej, odnoszącym się głównie do obiektów nieożywionych, tak jak “his” odnosi się do osób rodzaju męskiego, a “her” rodzaju żeńskiego. Oto przykłady:

I know the house, but I don’t know its owner.

Znam ten dom, ale nie znam jego właściciela.

The book was badly damaged and its cover was in pieces.

Książka była poważnie zniszczona, a jej okładka była w strzępach.

Więcej takich przypadków za dwa tygodnie.

Dr Małgorzata P. Bonikowska

Zawsze opieram moje felietony na zjawiskach, które zauważam w języku moich rodakow na błędach, które powtarzają się w ich polszczyźnie i angielszczyźnie.

Proszę się ze mną kontaktować aby podzielić się przykładami i uwagami lib zadać jakieś nurtujące Państwa pytania mbonikowska@gazetagazeta.com lub telefonicznie 416-262-0610 i 416-900-0997.

Idczarowac - okladka ksiazki

Poleć:

O Autorze:

Malgorzata P. Bonikowska

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

1 Comment

  1. Malwina Krol on

    Świetne artykuły – ciągle spotykam te błędy. Ostatnio w “The Toronto Star” zobaczyłam “it’s” użyte zamiast “its”. Moim zdaniem to wstyd. Pani ksiązkę przeczytałam jednym tchem! Jest świetna. Bardzo pomogły mi uwagi o wymowie – powinna Pani to puścić na Waszym website jako nagranie. Proszę o więcej online, bo nie każdy ma książkę. Dzięki za wskazówki.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.