ZUS odpowiada na pytania Czytelników (7)

1

Publikujemy odpowiedzi ZUS na konkretne pytania naszych Czytelników w sprawie emerytur, przekazane przez nas ZUS-owi.

   1. Pytanie do ZUSu: Mieszkam w Polsce. Mam 58 lat. W latach 1991-1998 przebywałam w  Kanadzie, gdzie wykonywałam legalną pracę płacąc składki CPP przez 6 lat. Wkrótce (60 lat) wybieram się na emeryturę w Polsce (27 lat pracy). Czy mogę liczyć na świadczenia emerytalne z Kanady po ukończeniu 65 roku życia? Mam na myśli dodatek do emerytury, zwaloryzowany kapitał początkowy lub składki. Proszę mnie wtajemniczyć.

Jako osoba, która była ubezpieczona w Polsce i w Kanadzie może Pani uzyskać emeryturę z każdego z państw – o ile spełni warunki określone ich wewnętrznym ustawodawstwem.

Wniosek o przyznanie emerytury z tytułu okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w Kanadzie może Pani zgłosić w Oddziale ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania w Polsce.

Wniosek należy zgłosić z zastosowaniem odpowiednich krajowych formularzy wniosków oraz przeznaczonych do stosowania polsko-kanadyjskiej umowy, dostępnych w każdym Oddziale ZUS lub na stronie www.zus.pl.

Zgłoszony wniosek zostanie przekazany do I Oddziału ZUS w Łodzi, Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych, tj. jednostki wyznaczonej do realizacji polsko-kanadyjskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym.

Jednostka ta wystąpi z wnioskiem do instytucji kanadyjskiej, a ta na podstawie ustawodawstwa kanadyjskiego wyda decyzję w sprawie Pani prawa do emerytury z Kanady.

Emerytura z Kanady będzie przekazywana niezależnie od emerytury polskiej, bezpośrednio na Pani indywidualne konto bankowe w Polsce, bez pośrednictwa ZUS.

2. Pytanie do ZUSu: Otrzymuję emeryturę z Polski do Canady do banku w Kanadzie. Mam pytanie czy świadczenie, które jest deponowane w Polsce jest przekazane bezpośrednio do banku w Kanadzie czy jest jeszcze jakiś bank, który pobiera opłaty. We wrześniu 2019 moja oplata jest podwojona I bank w Kanadzie twierdzi, że to Polska robi depozyt i świadczenie idzie niebezpośrednio. Proszę o odpowiedź jak to jest. Dziękuję.

Zgodnie z polsko-kanadyjską umową o zabezpieczeniu społecznym świadczeniobiorcy zamieszkali w Kanadzie nie ponoszą żadnych kosztów bankowych za transfer polskich emerytur  i rent do Kanady. Ewentualne koszty, jakimi mogą być obciążone świadczenia emerytalno-rentowe transferowane z Polski, dotyczą tylko i wyłącznie kosztów pobieranych przez banki  po stronie kanadyjskiej. Zalecamy, aby nasi świadczeniobiorcy  wybrali taki  bank w Kanadzie, który realizuje formę przekazu bez udziału banku pośredniczącego.

Inne formy przekazu mogą spowodować koszty związane z transferem należności po stronie banku kanadyjskiego – banku korespondenta,  które osoby otrzymujące emeryturę-rentę ZUS dodatkowo ponoszą.

TUTAJ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA

Poleć:

O Autorze:

Redakcja

1 Comment

  1. Janusz Jagielowicz on

    Mieszkam w Kanadzie. Otrzymuje polska emeryturę od sierpnia 2019, która jest deponowana w kanadyjskim banku. Czy ja jestem zobligowany do rozliczenia podatkowego z polskim urzędem skarbowym?

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.