ZUS odpowiada na pytania Czytelników (8)

0

Publikujemy odpowiedzi ZUS na konkretne pytania naszych Czytelników w sprawie emerytur, przekazane przez nas ZUS-owi.

  1. Pytanie do ZUSu: Skończyłam 60 lat w czerwcu. Mieszkam tymczsowo w Anglii. Mam pytanie co mam zrobić żeby załatwić emeryturę. Jakie dokumenty trzeba złożyć i gdzie. W Polsce mam wszystkie świadectwa pracy. Jak udokumetować swoją działalność, jaką prowadziłam. Czy mogę członka rodziny upoważnić do załatwiania mojej emerytury?

 Z pytania nie wynika jaka jest dokładnie Pani sytuacja prawna.

Nie wskazała Pani informacji, gdzie mieszka Pani na stałe, czy w przebiegu swojej kariery zawodowej ma Pani również okresy pracy za granicą.

Udzielając odpowiedzi ogólnej informujemy, że aby uzyskać polską emeryturę należy zgłosić o nią wniosek. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia (świadectwa pracy). Okresy pracy, za które sama odprowadzała Pani składki na ubezpieczenie, ZUS potwierdzi we własnym zakresie, niezbędne jest tylko podanie Oddziału ZUS, do którego były one wpłacane. Oczywiście może Pani upoważnić wybraną osobę do załatwiania emerytury w Pani imieniu. Osoba ta powinna posiadać stosowne upoważnienie w tym zakresie.

     2. Pytanie do ZUSu: W Kanadzie mieszkam od 1989 roku, w Polsce pracowałem w FSC LUBLIN, następnie jako nauczyciel w dwóch szkołach. Żaden z powyższych pracodawców już nie istnieje, nie posiadam żadnych dokumentów, wkrótce kończę 60 lat. W Kanadzie pracuję od 30 lat. Czy są jakiekolwiek szanse na emeryturę z Polski? Pozdrawiam. Romuald Przenioslo

Mężczyzna w Polsce nabywa prawo do emerytury z chwilą osiągnięcia 65. roku życia.

Dla celów emerytalnych okresy pracy przebyte w Polsce przed 1998 r. należy udowodnić  dokumentami, np. świadectwami pracy lub zaświadczeniami o zatrudnieniu i wynagrodzeniu lub wpisami w legitymacji ubezpieczeniowej.

Osoba, która nie posiada dokumentów potwierdzających zatrudnienie w Polsce i  poszukuje tej dokumentacji, w pierwszej kolejności powinna sprawdzić, czy zakład pracy, w którym pracowała lub jego następca prawny nadal  istnieje. Jeśli istnieje wszystkie potrzebne dokumenty można otrzymać bezpłatnie od pracodawcy. Jeśli zakład się sprywatyzował, przekształcił, ale nadal istnieje, należy zwrócić się do kadr, a obecny pracodawca jako następca prawny wyda niezbędne dokumenty.

Jeśli zakład jest w trakcie likwidacji, także syndyk lub likwidator mają obowiązek wydać dokumenty.

Jeżeli zakład uległ likwidacji należy dokumentacji szukać w Archiwach. Przechowawcy dokumentacji tacy jak archiwa państwowe, archiwa prywatne, stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą udostępniają kopie dokumentacji znajdujące się w aktach przedsiębiorstwa, zakładu pracy, które  dotyczące danej osoby.

Z danych, które Pan podał wynika, że Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie istnieje nadal, ale pod zmienioną nazwą i obecnie nazywa się Fabryka Samochodów Honker. A zatem należy zwrócić się do tego zakładu pracy o wydanie świadectwa pracy oraz wykazu osiąganych w trakcie zatrudnienia zarobków. Podobnie należy postąpić z pozostałymi zakładami pracy.

TUTAJ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA

Poleć:

O Autorze:

Redakcja

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.