Dzieci z Sosnowca rezygnują z religii

0

Dzieci i młodzież z Sosnowca rezygnuje z religii w szkole. Jak policzył Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce, diecezja sosnowiecka jest jedną z trzech w kraju, gdzie odsetek uczniów chodzących na katechezę jest najmniejszy.

W raporcie przedstawiono wyliczenia dotyczące m.in. procenta uczniów uczęszczających na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych. Najnowsze dane obejmują ubiegły rok szkolny. Ogólnopolska średnia wynosi 88 proc. Najmniejsze zainteresowanie lekcjami religii odnotowano w szkołach średnich (ok. 81 proc.) a największe w szkołach podstawowych (94,2 proc.).

ISKK wyszczególnił także, w których częściach Polski religia cieszy się największym zainteresowaniem wśród uczniów. Najwyższy odsetek dotyczy diecezji pelplińskiej (99 proc.), rzeszowskiej (99 proc.) i przemyskiej (98,6 proc.). Na drugim końcu listy są diecezje: warszawska (74,8 proc.), sosnowiecka (75,2 proc.) i łódzka (77,7 proc.).

WIĘCEJ

Poleć:

O Autorze:

Redakcja

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.