Thomas Lukaszuk o ojcu Rydzyku i jego kanadyjskich interesach

11

Sprawa ojca Tadeusza Rydzyka wywołuje poważne kontrowersje, a “Gazeta” stara się o nich informować na bieżąco.

 • Niedawno petycja domagająca się zaprzestania przez niego dzialalności politycznej i siania mowy nienawiści, została złożona w Watykanie i trafiła do papieża Franciszka dzięki zaangażowaniu polityka kanadyjskiego polskiego pochodzenia Thomasa Lukaszuka. Pierwszy wywiad “Gazety” w Thomasem Lukaszukiem o tej sprawie: “Ksiądz Rydzyk a kanadyjskie prawo”.
 • Ujawniono też ostatnio informacje, że duchowni z Torunia mają w Kanadzie spółkę oraz fundację, a w ich zarządach zasiadają sam o. Tadeusz Rydzyk oraz jego “prawa ręka”, o. Jan Król. W ten sposób w Kanadzie i USA zbierane są pieniądze na działalność w Polsce.

O ojcu Rydzyku w “Gazecie”

Jak pisze Onet, od 2000 r. w Kanadzie działa fundacja o nazwie Family of Radio Maria, Canada (ang. Rodzina Radia Maryja, Kanada). W jej celach statutowych zapisane jest “promowanie nauczania Kościoła katolickiego, jego moralnych dogmatów oraz ich zastosowania do wyzwań współczesnego życia”. Aby to osiągnąć, organizacja może podejmować szereg działań, m.in. organizować konferencje i seminaria, wydawać i dystrybuować książki, czy nadawać programy radiowe i TV. Jej innymi głównymi wydatkami są podróże służbowe, które kosztują ją kilkanaście tys. dol. kanadyjskich rocznie. Po kilka tys. dol. pochłaniają marketing, organizacja wydarzeń, utrzymanie biura i koszty wynajmu (wyjątkiem jest 2018 r., gdy te ostatnie podskoczyły do 28 tys. CAD)”.

Część osób zasiadających w zarządzie fundacji jest też w zarządzie innej powiązanej z dzialalności redemptrystów z Torunia organizacji – działającej od 2015 r. w Kanadzie spółki non-profit Radio Maryja Torun Corporation z siedzibą w Mississaudze. Poza o. Rydzykiem, są to o. Jan Król, “prawa ręką Rydzyka”, który wraz z Ojcem Dyrektorem zakładał fundację Lux Veritatis, od której zaczęła się zarówno TV Trwam jak i prywatna uczelnia Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej (WSKSiM) w Toruniu. Jest on kluczową postacią w Radiu Maryja oraz prezesem spółki Geotermia, jak również autorem pomysłu sieci telefonii komórkowej wRodzinie.

Kolejna ważna  postać w zarządach to o. Zbigniew Pieńkos z Chicago, gdzie sprawuje on funkcję dyrektora Centrali Radia Maryja.

Darczyńcy mogą przekazywać pieniądze precyzując na który z wyznaczonych celów chcą wpłacić darowane środki: Radio Maryja, TV Trwam, Geotermia, WSKSIM oraz Kościół.

“Gazeta” przeprowadziła drugi wywiad z Thomasem Lukaszukiem (pierwszy wywiad), Kanadyjczykiem polskiego pochodzenia, wieloletnim politykiem prowincji Alberta (ministrem i wicepremierem), uznanym przez Muzeum Emigracji w Gdyni za jednego z najbardziej znanych w Kanadzie Polaków.

Małgorzata P. Bonikowska: Kiedy i dlaczego zainteresował Pana ojciec Rydzyk?

Thomas Lukaszuk: Pan Rydzyk jest postacią znaną mi od wielu lat, poprzez niepochlebne o nim artykuły w polskiej i zagranicznej prasie. Nigdy jednak nie wyciągam wniosków, ani nie osądzam nikogo na podstawie artykułów medialnych.

Bliżej zapoznałem się z działalnością Pana Rydzyka gdy dowiedziałem się, że planuje on przyjazd do Calgary, aby tam głosić odpłatne wystąpienia i promować swoje inicjatywy. Po informacji, że Departament Stanu USA uznał rozgłośnię Radio Maryja za najbardziej antysemicką radiostację w Europie, wysłuchałem wypowiedzi Rydzyka i jego mediów aby wyciągnąć własne wnioski.  

M.P.B.: Jak czytamy, o. Rydzyk inwestycje czyni również za granicą. Jakie to inwestycje?

T.L.: Informacje udostępnione przez rząd Kanady potwierdzają, że Rydzyk, łącznie z paroma polskimi księżmi i dwiema tutejszymi osobami świeckimi, założyli pozakościelne prywatne podmioty “charytatywne”, poprzez które zbierają dotacje. Jeden z tych podmiotów obraca sumą ćwierć miliona dolarów rocznie. Te podmioty są zarejestrowane przez rząd federalny, lecz nie sprawdzono jeszcze czy podobne formy działalności nie są też rejestrowane przez poszczególne rządy prowincyjne.

M.P.B.: Co takiego odkrył Pan w ostatnim czasie, co Pana poruszyło?

T.L.: Z pewnością jestem bardzo zaskoczony tym, że księża z Polski indywidualnie zakładają w Kanadzie podmioty gospodarcze przeznaczone do zbierania pieniędzy i sami zasiadają w radach nadzorczych takich podmiotów. Nie wydaje mi się, że jest to zadaniem osób duchownych aby zakładać i prowadzić tego typu instytucje we własnym kraju, nie mówiąc już o obcych krajach. 

Ponieważ instytucje charytatywne rejestrowane w Kanadzie wydają donatorom pokwitowania pozwalające na odpisywanie dotacji od podatków od dochodów, pośrednio kanadyjscy podatnicy subsydiują działalność Rydzyka. To zostanie zbadane.

M.P.B.: Co konkretnie zarzuca Pan o. Rydzykowi?

T.L.: Po zapoznaniu się z wypowiedziami Rydzyka i jego rozgłośni, nie mam najmniejszych wątpliwości, że Departament Stanu USA i wszelkie media komentujące wypowiedzi w Radio Maryja, trafnie je określiły. Nie tylko są one często antysemickie, lecz też bywają ksenofobiczne i na krawędzi nienawiści wobec grup mniejszościowych lub osób o poglądach odmiennych od poglądów redakcji i jej dyrekcji. 

M.P.B.: Są komentarze, że nie ma nic nielegalnego w tym, że o. Rydzyk zbiera za granicą pieniądze na działalnośćw Polsce. Co Pan sądzi o tym?

T.L.: O tym czy zbieranie pieniędzy w taki sposób jest legalne czy nielegalne zadecyduje Ministerstwo Finansów w Kanadzie. Tego typu oceny są w ich gestii, nie mojej.

Może ważniejszym pytaniem jest czy charakter i sposób działalności Rydzyka są zgodne ze standardami społeczeństwa kanadyjskiego. Czy jego wypowiedzi i przekazywane w nich treści nie przekraczają naszych, kanadyjskich, granic tolerancji i prawa?

Powinniśmy też zadać pytanie czy tego typu działalność polskiego księdza na terenie Kanady jest dobrym świadectwem dla naszego polskiego społeczeństwa i naszej religii.

M.P.B.: Zajął się Pan przekazaniem petycji do papieża Franciszka. Dlaczego akurat Pan, z Kanady, skoro autorami petycji są Polacy i dlaczego pozostają oni anonimowi? Jaki jest stan tej sprawy na dzień dzisiejszy?

T.L.: Organizatorami petycji, która teraz zawiera około 180 000 podpisów, są dwaj naukowcy w Polsce. Obaj panowie są przekonani, że ujawnienie się miałoby negatywny wpływ na ich kariery akademickie. Z tej przyczyny zwrócili się do mnie z prośbą o przekazanie petycji Ojcu Świętemu. Znali mnie jako polityka, więc uznali mnie za odpowiednią osobę. 

Petycję, włącznie z moim listem, przesłałem bezpośrednio na ręce Ojca Świętego. Nuncjusz Apostolski (ambasador Watykanu) w Kanadzie nawiązał ze mną kontakt i potwierdził, że Papież otrzymał moją przesyłkę. Teraz czekamy na odpowiedź.

M.P.B.: Czego oczekuje Pan jako Kanadyjczyk polskiego pochodzenia w tej sprawie?

T.L.: Jestem Kanadyjczykiem i Polakiem, lecz ta sprawa w rzeczywistości nie ma wiele wspólnego z moimi obywatelstwami. Tutaj bardziej chodzi o kwestie ludzkie, godność i prawa człowieka, lub po prostu o empatię, które ani nie mają granic ani nic wspólnego z obywatelstwem. 

Pragnę aby Rydzyk przemyślał swoją działalność i jej konsekwencje, ale ponieważ to może być nierealne, mam nadzieję, że przestaniemy go finansować w Kanadzie.

M.P.B.: Jak Pana zdaniem powinny wyglądać reakcje na to, co robi o. Rydzyk?

T.L.: Zdaję sobie sprawę, że żyjemy w bardzo spolaryzowanym świecie, pełnym  populistycznych haseł o politycznych barwach. Wiem też, że światy polityki i religii w niektórych częściach świata zaczynają się zlewać. Takie są dzisiejsze realia. Jednakże, bez względu na nasze indywidualne poglądy, nie możemy pozwolić sobie wpaść w sidła charyzmatycznych mówców, którzy głoszą “ewangelie” podziału lub nienawiści. Naszym moralnym obowiązkiem jest przeciwstawiać się takim zjawiskom. 

M.P.B.: Czym się różnią relacje państwo-Kościół w Polsce i Kanadzie?

T.L.: Nie jest moją rolą komentować relacji pomiędzy rządem a Kościołem w Polsce. To pozostawię mieszkańcom Polski i jej politykom.

Natomiast wspomnę, iż w Kanadzie księża często wspierają inicjatywy charytatywne i zbierają na nie fundusze, lecz robią to wewnątrz instytucji Kościoła katolickiego, pod nadzorem diecezji lub kurii. Indywidualni księża nie zakładają i nie kierują prywatnymi gospodarczymi podmiotami charytatywnymi lub komercyjnymi. 

M.P.B.: Jakie są reakcje w Kanadzie i w Polsce na Pana aktywność w sprawie o. Rydzyka?

T.L.: Naturalnie, tematy polityki i religii zawsze wiążą się z emocjami i różnicami poglądów. W tym przypadku postanowiłem wkroczyć w oba bystre nurty jednocześnie, spodziewając się zdecydowanej reakcji w Polsce i w Kanadzie. 

Ugrupowania wspierające działalność Rydzyka złożyły na mnie w Polsce doniesienia do Prokuratora Generalnego, sugerując, że moje postępowanie znieważa Ojca Dyrektora. Duchowni powiązani z Radiem Maryja kierują w moim kierunku obelgi, kwestionując moją polską tożsamość. Otrzymuję też setki wspierających wiadomości z Polski i Kanady od duchownych i osób świeckich. 

Lecz w rzeczywistości tu nie chodzi o to która strona reaguje głośniej lub agresywniej. Moje postanowienie ukrócenia działalności Rydzyka, która często jest tak bolesna dla grup lub mniejszości, przeciwko którym jest skierowana, nie jest oparte na sondażach popularności. Robienie tego, co jest właściwe, nie zawsze jest popularne.

W tym przypadku sądzę, że większość obu społeczeństw podziela moje opinie. 

M.P.B.: Co teraz i co dalej? Jakie będą kolejne kroki?

T.L.: To będzie uzależnione od odpowiedzi Ojca Świetego. Mam do naszego Papieża ogromny szacunek. Wiem że Ojciec Święty jest oddany sprawom praw i godności człowieka, i wiem też, że dba o reputację naszego Kościoła, więc spodziewam się, że podejmie właściwą decyzję.

Jednocześnie zainicjujemy kontrolę działalności podmiotów gospodarczych Rydzyka, którą przeprowadzi Ministerstwo Finansów Kanady.

Małgorzata P. Bonikowska

Thomas Lukaszuk

Urodził się w Gdyni, Mając 12 lat w 1982 roku wraz z rodziną przyjechał do Kanady.

Wygrał w wyborach prowincyjnych w 2001 roku w okręgu Edmonton-Castle Downs i był pierwszą osobą polskiego pochodzenia wybraną do parlamentu. W latach 2010-2014 zasiadał w rządzie Alberty – w latach 2012-2013 był 8. wicepremierem tej prowinccji. W 2014 roku ubiegał się o przywództwo Partii Konserwatywnej i stanowisko premiera Alberty.

 

CYTATY

Ksiądz Tadeusz Rydzyk:

– Gdy patrzę na świat, na Węgry i Orbana, to mi się podoba. Bo przecież to, co robią, niech pan wybaczy, to, co robi ta lewacka Unia Europejska, to jest walka absolutnie z cywilizacją chrześcijańską.

– To tak, jak kiedyś było o przyjaźni polsko-radzieckiej w konstytucji. To ja się pytam, co ten prezydent? Ja głosowałem na pana prezydenta i nie wiem, czy będę głosował. Te weta wszystkie.

– Za tego prezesa w TVP są filmy gejowskie, geje tam są i rozwód za rozwodem. A w Opolu był zespół, który kpił sobie z chrześcijaństwa. Żebyśmy się nie rozczarowali. Żebyście nie wprowadzili nas w takie coś, że tak czy inaczej będziemy musieli na was głosować. Jeżeli nie będę miał wyboru, nie pójdę na głosowanie. Nie będę głosował wbrew sumieniu.

– Kto pozwolił tym z Platformy Obywatelskiej jeździć do Częstochowy? Kto ich tam wpuszcza? I jeszcze puszą się, i stoją koło ołtarza. Ja tam pojadę i za uszy ich stamtąd powyrzucam.

– Kwaśniewski jest Polakiem inaczej.

– Pewna matka zapytała mnie, co w takim razie ma czytać jej syn. Odpowiedziałem, że lepiej niech już czyta “Main Kampf” Hitlera niż “Harry’ego Pottera”.

– I popatrzcie, jacy zdrajcy dostali się do polskich elit… do Sejmu. Chcą zabijać nienarodzone dzieci. Posłanki! U mnie w rodzinnym domu takie kobiety określało się słowem zdziry.

– Tak patrzę, a teraz chodzą tacy różni za klerykami i wołają na nich pedały. I kto to zrobił? “Gazeta Wyborcza” to zrobiła, “Rzeczpospolita” to zrobiła, “Fakty i Mity” to zrobiły. To jest morderstwo w biały dzień. I to gdzie? W kraju katolickim…

– Ostatecznym celem homoseksualizmu jest walka z Kościołem i zniszczenie Kościoła.

– Każdy liberał jest durniem, a każdy dureń – liberałem.

– Jest takie przysłowie: “Jedno jabłko zjedz dziennie, a lekarz będzie z daleka od ciebie”. Żydzi to jabłko zamienili na czosnek i teraz wszyscy porządni ludzie są z daleka od nich.

– Tragedią Polski jest to, że od 1939 roku Polską nie rządzą Polacy. Nie chodzi tu o krew ani przynależność. Oni nie kochają po polsku, nie mają serca polskiego

•••

Jarosław Kaczyński:

Głównie dzięki Radiu Maryja i “Naszemu Dziennikowi” sprawa smoleńska nie została przez różne kanalie i “konfederację zdrady narodowej” zniszczona i zakopana. Nawet jeśli w przeszłości ojciec dyrektor mówił rzeczy, które łagodnie mówiąc nie cieszyły to, to jest teraz najważniejsze. Gdyby ktoś wcześniej nawet mocno atakował prezydenta, ale po katastrofie zachował się tak jak o. Rydzyk, to ja bym mu tych wcześniejszych rzeczy nie pamiętał. Bo to są momenty próby, a o. Rydzyk przeszedł przez czas próby pomyślnie. Wręcz zdał ten egzamin celująco. (2012)

Bez ciebie ojcze dyrektorze nie byłoby tego zwycięstwa. Ojciec dyrektor skromnie siedzi, a powinien wstać. Nie byłoby tego zwycięstwa bez Rodziny Radia Maryja. Nie byłoby. Fundamentem polskości jest Kościół i jego nauka. I że nie może być Polski bez Kościoła. Radio Maryja i Rodzina Radia Maryja są potrzebne także dziś, kiedy przed nami trudna droga pod górę. Musimy ją przejść razem. I przejdziemy ją, wbrew wszystkiemu. Przejdziemy wiedząc, że służymy Polsce. Wiedząc, co jest istotą polskości. Wiedząc, że nie ma Polski bez Kościoła. Wiedząc, że każdy, choćby nie miał łaski wiary, musi to przyjąć (…). Każda ręka podniesiona na Kościół to ręka podniesiona na Polskę. (2015)

Ksiądz Adam Boniecki:

Jarosław Kaczyński mówił, że wygrali wybory dzięki Kościołowi. Mówił, że gdyby nie ojciec Rydzyk, to by ich nie wygrali. Kościół jest PiS-owski. (2017)
 
•••

Konstytucja Kanady 

(Canada Act of 1982 / Constitutional Act of 1982, fr. Loi de 1982 sur Le Canada/ Loi constitutionnelle de 1982) – ustawa konstytucyjna uchwalona przez Parlament Kanady 25 marca 1982.

Jej ważną częścią jest Kanadyjska Karta Praw i Swobód (Canadian Charter of Rights and Freedoms – Charte canadienne des droits et libertés ) gwarantująca 34 podstawowe prawa obywatelskie, między innymi wolność religijną, wolność słowa, wolność nauczania języków mniejszości kulturowych i tolerancję kulturową.

Section 15: Equality Rights
Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

Poleć:

O Autorze:

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

11 Comments

 1. Jak już wspominałem przy innej okazji… Czyżby polskie parafie w KANADZIE i parafianie nie potrzebowali wsparcia nie tylko duchowego ale i pomocy w trudach żywota na stare lata spędzane na emigracyjnym chlebie, że setkami tysięcy dolarów obsypują kombinatorów z Torunia?
  Przecież wielebny Rydzyk łupi obok wyznawców własnej sekty także PAŃSTWO dojąc miliony na szemrane i niekontrolowane przez nikogo fundacje.
  Czyżby zbędne były schorowanym POLONUSOM w KANADZIE polskie domy senioralnej opieki czy hospicja, a dla młodzieży ośrodków polskiej kultury?
  Choćby z tego powodu inicjatywa p Lukaszuka jest godna poparcia bez względu na to z jakiej strony Atlantyku się pojawia.

 2. Sprawą Tadeusza Rydzyka powinien był zająć się już dawno temu Jan Paweł II, bo to w okresie jego pontyfikatu napływały do Watykanu pierwsze skargi na Rydzyka, i to nie tylko od zwykłych wiernych, lecz nawet od członków polskiego episkopatu. Ale on nie reagował na nie. Kiedy episkopat najwyraźniej zniecierpliwiony brakiem reakcji papieża sam próbował poskromić władcze zapędy Rydzyka i był już bliski sukcesu, papież natychmiast posłał mu gorące pozdrowienia z Watykanu i cała sprawa z miejsca ucichła. Było to w okolicach roku 2002. JP II ma więc współudział w karierze toruńskiego redemtorysty. Jego następca Benedykt XVI też słyszał skargi na niego, ale nic nie robił. Wątpię czy obecny papież, pomimo tej długiej skargi/petycji jaką otrzymał do rąk własnych, zrobi w tej sprawie coś, co zadowoli jej sygnatariuszy. To jest człowiek niestabilny i niekonsekwentny. Ostatnio nazwał przyjaciółmi diabła tych, którzy krytykują Kościół. Czy można liczyć na niego? Bardziej liczyłbym na polskich polityków, to oni powinni wprowadzić ustawę deklerykalizacyjną, zabraniającą Kościołowi wtrącać się do polityki i karać wysokimi grzywnami księży-polityków, takich jak Rydzyk. Aby to było możliwe, musiałby nastąpić pewien przełom w świadomości narodu. Ale kiedy to się stanie? Naród o tak sklerykalizowanej mentalności nie wygrzebie się szybko z tego dołka.

 3. Najgorszy ptak, co na wlasne gniazdo pluje. Ten pan urodzony w Gdyni i posiadajacy polskie obywatelstwo nie jest per se “polskiego pochodzenia”, tylko Polakiem, ktory przyjal kanadyjskie obywatelstwo. Wydaje sie nie wiedziec, ze w Polsce kosciol nie jest instytucja charytatywna jak w Kanadzie i placi podatki. Wiekszosc polskich ksiezy jest wlascicielami dobr, majatkow i jezdzi luksusowymi samochodami, co kole w oczy lud, ale nie jest nie zgodne z prawem polskim. Dzialalnosc zatem ksiedza Rydzyka czy innych ksiezy z prawem polskim nie koliduje.

  Jednoczesnie w Kanadzie dzialalnosc charytatywna jest legalna i tu tez nie ma nic bezprawnego, chyba, ze udodowodni sie, ze zbierane fundusze nie ida na cele charytatywne tylko prywatne, a sadzac z wypowiedzi w tym wywiadzie nie ma takiego zarzutu.

  Zatem pisanie do papieza na wlasnego rodaka Polaka z Kanady bez wlasciwego rozeznania prawnego i moralnego to plucie na wlasne gniazdo z ktorego sie wyfrunelo. Dla najwyzszej glowy kosciola katolickiego do zwykly “sensacyjny donos” i zla opinia o Polakach, bo nie umieja zalatwic spraw we wlasnym gronie czy tez w swoim kraju ( w tym przypadku, i w Polsce, i w Kanadzie). Papiez ma chyba wazniejsze sprawy.

  Jesli jednak uwaza sie dzialalnosc ksiedza Rydzyka za nie zgodna z prawem to zalatwia sie to przez organa wladzy, badz sledcze, a takowe sa i w Kanadzie i w Polsce, a nie przez donos do papieza. Jezeli jest podstawa dzialalnosci niezgodnej z prawem, to beda odpowiednie konsekwencje, a wiec papiez i tak sie o tym dowie. Przynajmniej bedzie mial udowodnione fakty wladz swieckich czy tez orzeczen jurydystycznych (wyrokow sadow) i wtedy papiez bedzie mogl podjac dzialanosc wlasna lub nie.

  Inaczej to szukanie sensacji, ignorancja wiedzy oraz brak wlasnego konstruktywnego zaangazowania, a jednoczesnie darmowa reklama swojego nazwiska (pana Lukaszuka). Tak to wynika z wypowiedzi w tym wywiadzie.

  Pozdrawiam redakcje i czytelnikow,

  Izabella

  • Problem nie polega na zgodności z prawem ale na zgodności z doktryna katolicka obecnie interpretowana przez papieża Franciszka.
   Działania Rydzyka i stworzonego przez niego imperium medialno-edukacyjnego i politycznego są z nią sprzeczne. Co więcej każą wierzyć polskim katolikom ze właśnie ta ksenofobiczna i antysemicka ideologia jest prawdziwym katolicyzmem. W Polsce jest sporo głosów tak właśnie sprawę oceniających (np prof Krzeminski czy. Markowski), niestety te głosy giną w chórze bezkrytycznych klakierów.

  • Myli Pani dwei sprawy. Jedno to petycja, ktora jest protestem przeciwko politycznej roli i propagandy nienawiści Rydzyka. I nic nie ma w tym z kalania wlasnego gniazka. Kosciół to organziacja ponadnarodowa i jezeli dzieje się w nim źle w Polsce czy w innym kraju, jego głowa czyli papież powinien sie dowiedziec aby coś z tym zrobić. To co wyprawia Rydzyk w Polsce i nie tylko, bo sieje hejt poza jej granicami np. przez Radio Maryja, to SKANDAL i niewiele ma wspolnego z prawdziwym chrzescijanstwem., a na pewno nie w wydaniu naszego Papieża A druga sprawa to kwestia kanadyjskiego prawa i obyczajowości, co do której ma pełne prawo wypowiadać się p. Lukaszuk. My tutaj nie chcemy Rydzyka i jego jadu. Brawo, Panie Lukaszuk. A Pani zdanie: “szukanie sensacji, ignorancja wiedzy oraz brak wlasnego konstruktywnego zaangazowania, a jednoczesnie darmowa reklama swojego nazwiska (pana Lukaszuka)” t żenada. Każdy kto o coś walczy to osoba, kar się samopromuje? On się ie musi promować, proszę pani, bo jest postacia znana i szanowaną.

 4. Marek Urbanek on

  Dla mnie oznaka dobrej zmiany w Polsce bedzie postawienie przed sadem pana Rydzyka za hejt i za wszystkie przekrety bedace jego udzialem. Gratuluje panu Lukaszukowi odwagi i dziekuje za posrednictwo w sprawach o ktorych boimy sie mowic glosno.

 5. Dobrze, że jest ktoś taki jak pan Lukaszuk. Nie jeden raz słuchałam radai Maryja i byłam oburzona jego zawartością. Tyle nienawiści. W Kanadzie to nie powinno być legalne. Brawo. Czeka na dalszy ciąg.

 6. Karol Grabowski on

  A co na to Kościól w Kanadzie? Czy pan Lukaszuk mógłby coś powiedzieć czy ktoś z hierarchów w Kanadzie cokolwiek powiedział, zają jakieś stanowisko?

 7. To bardzo ważna i obywatelska inicjatywa. Pan Thomasz Lukaszuk zasługuje na najwyższe uznanie, że chce ukrócić działalność duchownego, który jest znany z szerzenia mowy nienawiści od początku swojej działalności. Jest jednym z głównych odpowiedzialnych za spolaryzowanie polskiego społeczeństwa. To właśnie działalność Tadeusza Rydzyka sprawiła, że katolicyzm w Polsce i za granicą kojarzy się z zamkniętym, ksenofobicznym i antysemickim przekazem. Mam nadzieję, że papież Franciszek zareaguje tak jak powinien, czyli wpłynie na zmiany w działaniach polskiego katolicyzmu.

 8. Ja tm nic nie mam przeciw Ojcy Rydzykowi ani mu nie zazdroszcze. Dziwi mnie ta cała kampania przeciw Radiu Maryja i Rydzykowi? O co włąsciwie chodzi. Wyrażnie widoczna tu sa względy polityczne. Ciekawe dla czytelników Gazety moze byc to ze do kosciola nie chodze i Radja Maryja nie słucham.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.