NIE ZAGŁOSUJESZ BEZ WAŻNEGO PASZPORTU! Musisz zacząć natychmiast

3

Głosowanie w wyborach prezydenckich to prawo każdego Polaka i w Polsce i za granicą. Ale jeśli chcemy głosowć za granicą musimy mieć ważny polski paszport. Wiele osób ma kanadyjskie paszporty, na których podróżuje i dlatego nie przejmuje się paszportem polskim. W tym przypadku to KONIECZNE jest aby posiadać WAŻNY paszport polski.

Oto informacje dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział w wyborach, ale aby to uczynić muszą uzyskać nowy paszport biometryczny, jeżeli stary utracił ważność. Nie jest to proces szybki i dlatego KONIECZNIE trzeba go rozpocząć natychmiast.

  1. Umówienie się na dyżur paszportowy w Konsulacie RP (podaję tu dane z Toronto, bo takie mi się ukazują, ale mogą Państwu na tej stronie wybrać inną, bliższą placówkę konsularną – Winnipeg, Regina, Thunder Bay, a jeśli są Państwo w innej części Kanady, pokaże się właściwa geograficznie opcja). Można to zrobić TYLKO online (tzw. e-Konsulat) – oto strona:

https://secure.e-konsulat.gov.pl/Wizyty/Paszportowe/RejestracjaTerminuWizytyPaszportowej.aspx?guid=018b56bdb53e4cde9f4dd4fa1ad53a9f

Na górze wybiera się lokalizację, a potem wprowadza się liczbę osób i ukazuje się data wyznaczonego spotkania. Jak widać w Toronto jest to dość odległa data – 26 marca!

2. Wniosek paszportowy, który trzeba przynieść, jest tutaj:

https://www.msz.gov.pl/resource/0f535f4e-eba8-42f1-bee0-b237eea5ab29:JCR

Instrukcje są tam podane.

3. Informacje ogólne o paszportach i o systemie ich wydawania znajdą Państwo tutaj:

https://toronto.msz.gov.pl/pl/p/toronto_ca_k_pl//informacje_konsularne/paszporty/?channel=www

Konsulat Generalny RP w Toronto uprzejmie informuje, iż aktualnie wydawane są dokumenty paszportowe zawierające dwie cechy biometryczne, tj. obraz twarzy i zapis odcisków palców. W związku z licznymi pytaniami w tej sprawie Konsulat wyjaśnia, że odciski palców są zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie są odwzorowane graficznie w dokumencie (nie są widoczne) oraz nie są gromadzone w ewidencjach paszportowych, ani w żadnych innych ewidencjach.

Wszystkie paszporty wydane wcześniej – bez względu na ich rodzaj – zachowują ważność do terminów w nich określonych, np.  paszport wydany w 2009 r. będzie ważny do 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że umawianie się na spotkanie ws. złożenia wniosku o paszport możliwe  jest WYŁĄCZNIE  za pośrednictwem systemu e-Konsulat. Nie ma możliwości zapisania się na wizytę paszportową telefonicznie lub mailowo.

Rejestracji wizyty w urzędzie dokonuje się poprzez stronę internetową (jak wyżej w punkcie 1): https://secure.e-konsulat.gov.pl/Wizyty/Paszportowe/RejestracjaTerminuWizytyPaszportowej.aspx?guid=1f7303948ce247eab952aded2c1916c7

WYMAGANE DOKUMENTY

Konsulat przyjmuje wyłącznie  kompletne (zawierające wszystkie wymagane załączniki) wnioski o wydanie dokumentu paszportowego.

Osoba ubiegająca się o wydanie 10-letniego, biometrycznego dokumentu paszportowego (lub o wydanie paszportu 5-letniego dla małoletniego) składa w konsulacie:

1.    Wniosek paszportowy.

Dostępny jest na stronie internetowej Konsulatu w plikach do pobrania lub w linku poniżej (również wersja edytowalna PDF)
Przyjmowane będą wyłącznie wnioski wydrukowane dwustronnie bez skalowania (100%) – format papieru letter 8 1/2” x 11”.
Wypełnić należy uważnie tylko stronę pierwszą. Stronę drugą wypełnia urząd konsularny.

2. Dotychczas posiadany paszport polski – do wglądu w momencie składania dokumentów w konsulacie, konieczne jest jednak ponowne okazanie go do anulowania w momencie odbioru nowego paszportu. Informacja o otrzymaniu przez konsulat wydanego w kraju paszportu 10-letniego możliwa jest do uzyskania w konsulacie telefonicznie.. Po uzyskaniu telefonicznego potwierdzenia w konsulacie informacji, że nowy paszport jest gotowy do odebrania, dotychczasowy paszport należy zwrócić do konsulatu w celu anulowania.

3.  Jedną aktualną kolorową fotografię bardzo dobrej jakości o wymiarach 3,5 x 4,5 cm., wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz od frontu (en face). Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Format zdjęcia: szerokość 35mm wysokość 45mm. Obraz na zdjęciu musi pokazywać całą głowę, prawa i lewa strona twarzy musi być dobrze widoczna. Wysokość głowy musi zajmować 70-80% zdjęcia tj. 31-36mm. Przy dużej objętościowo ilości włosów należy zwrócić uwagę, aby głowa była w pełni odwzorowana. Oczy powinny znajdować się na wysokości 20-30mm od dolnej krawędzi zdjęcia, w przypadku dzieci (do 11 roku życia) dolna granica może zostać przesunięta do 15mm. Twarz musi znajdować się w osi pionowej zdjęcia.

4. Odpis aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego. W przypadku osób urodzonych za granicą istnieje konieczność transkrypcji (umiejscowienia/zarejestrowania) w Polsce zagranicznego aktu urodzenia (i w rezultacie otrzymania polskiego aktu urodzenia) – informacja o trybie rejestrowania aktów stanu cywilnego i opłatach dostępna jest w Referacie Prawnym.

5. W przypadku wniosku o wydanie nowego paszportu z powodu zmiany nazwiska – dodatkowo akt zawarcia małżeństwa (oryginał) wydany wyłącznie przez polski Urząd Stanu Cywilnego lub decyzję administracyjną w tej sprawie odpowiednich władz polskich (Informacje dostępne są w Referacie Prawnym konsulatu).

6. Numer ewidencyjny PESEL –  jeżeli osoba wnioskująca o wydanie paszportu nie ma numeru PESEL, powinna wypełnić wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL i dołączyć do wniosku oryginał odpisu aktu urodzenia oraz w przypadku osób, które zmieniły nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego oprócz oryginału aktu urodzenia również oryginał aktu małżeństwa, wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego.

7. W przypadku ubiegania się o nowy paszport w związku z utratą dotychczas posiadanego paszportu konieczne jest wypełnienie oświadczenia o okolicznościach i dacie utraty paszportu, którego formularz można uzyskać w konsulacie oraz dostarczenie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem – vide cześć III.

8. Jeżeli o paszport wnioskuje osoba pełnoletnia, która nigdy nie posiadała polskiego paszportu, musi dodatkowo przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego (np. stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wydane przez wojewodę, decyzja o nadaniu obywatelstwa polskiego, decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego). Informacja o zasadach uzyskiwania dokumentu poświadczającego posiadanie obywatelstwa polskiego dostępna jest w konsulacie oraz  na stronie internetowej konsulatu w zakładce „obywatelstwo polskie”.

CZAS OCZEKIWANIA NA PASZPORT

Czas oczekiwania (od momentu złożenia kompletnych dokumentów) na dokument paszportowy drukowany w Polsce wynosi około 4-7 tygodni, a na paszport tymczasowy do 2 tygodni.

OPŁATY 

https://toronto.msz.gov.pl/pl/p/toronto_ca_k_pl/informacje_konsularne/oplaty_konsularne/potrzeboje_pomocy

Poleć:

O Autorze:

Malgorzata P. Bonikowska

Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi.

3 Comments

  1. jestem zszokowana informacja na temat obecnej informacji nt osobistego glosowania w konsulacie jezeli konsulat ( urzedniczki) boja sie przyjmowac dokumentow na paszport oraz interesantow ze wzgledu na covid 19 a przyjmie kilka tysiecy osob w dniu glosowania. Prosze o informacje. Mam prawo glosowac i bede sie ja ,moj maz i moi znajomi tego domagac.

  2. To wszystko o paszporcie a nic o wyborach prezydenckich 2020 , jak to zrobic i jak sie zalogowac?

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.