Obłuda biskupów

1

Lektura stanowiska polskich biskupów wyrażonego 28 kwietnia 2020 roku przez Radę Stałą KEP w sprawie wyborów prezydenckich jest doświadczeniem przykrym.

Z jednej strony biskupi deklarują polityczną neutralność („Kościół nie ma mandatu, by uczestniczyć w czysto politycznych sporach na temat formy, czy terminu wyborów, a tym bardziej, by opowiadać się za tym lub innym rozwiązaniem”), a z drugiej wyraźnie wskazują na kandydata, który im odpowiada („poszanowanie dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarancję dla prawnej definicji małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, promocję polityki rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami”). Nie trzeba być nazbyt przenikliwym, by się domyślić, który z kandydatów spełnia oczekiwania biskupów.

Z jednej strony wyrażają troskę o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa w czasie pandemii („W pełnym niepokoju czasie epidemii, a także w sytuacji napięcia związanego z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi, pragniemy zaapelować o odpowiedzialność za dobro wspólne, jakim jest Polska”), a z drugiej nie mówią nic o niebezpieczeństwie, z jakim łączą się wybory majowe.

Owszem apelują o wypracowanie wspólnego stanowiska rządzącej partii z opozycją („Apelujemy zatem do sumień ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne naszej Ojczyzny, zarówno do ludzi sprawujących władzę, jak i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali wspólne stanowisko, dotyczące wyborów prezydenckich”), ale tylko po to, by nie opowiedzieć się po żadnej ze stron konfliktu i by zapewnić sobie życzliwość ewentualnego zwycięscy.

Pojawia się zatem pytanie celowości tego typu enuncjacji.

Moim zdaniem jest to kolejny przykład abdykacji Kościoła z jego funkcji religijnej (słowem nie odnoszą się do niszczenia więzi społecznych i deptania zasad etycznych, jakich dopuszczają się w sposób karygodny rządzący) i ustawianie się w pozycji partnera politycznego, który liczy na profity w przyszłym rozdaniu politycznych kart.

Stanisław Obirek

Studio Opinii

Poleć:

O Autorze:

Stanisław Obirek

Prof. Stanisław Obirek, autor zaprzyjaźnionego z nami portalu publicystów Studio Opinii (studioopinii.pl), jest teologiem, historykiem, antropologiem kultury. Jest autorem wielu książek i artykułów. Interesuje się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holocaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych. Jest zaangażowany w dialog z innymi religiami (m.in. z judaizmem) i z niewierzącymi. Jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego w Ośrodku Studiów Amerykańskich. W 1976 roku wstąpił do zakonu jezuitów. Jesienią 2005 ogłosił, że występuje z zakonu i rezygnuje z kapłaństwa. Przyczyny tej decyzji wyjaśnił w książce "Przed Bogiem".

1 Comment

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.