Wezwania do przejrzystości w sprawie koronawirusa

0

Kanadyjska Grupa Odpowiedzialności COVID-19 wzywa urzędników państwowych do publikowania dokumentów dotyczących egzekwowania zasad zdrowia i bezpieczeństwa, badań naukowych i zdrowia publicznego oraz umów, dotacji i pożyczek udzielanych firmom i organizacjom.

Koalicja obejmuje naukowców, prawników i przedstawicieli grup, w tym Whistleblowing Canada Research Society oraz Anti-Corruption and Accountability Canada.

W opublikowanym dzisiaj raporcie mówi się, że pandemia COVID-19 wymagała drastycznych działań, zarówno politycznych, jak i finansowych, w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się choroby.

Ale koalicja twierdzi, że organy publiczne i prywatne nie były transparentne na temat tych działań.

Grupa przypomina ostatnie wezwanie federalnej komisarz ds. informacji Caroline Maynard, aby agencje publikowały tworzone przez siebie dane związane z pandemią.

Koalicja dąży do jasnej deklaracji, że rządy kanadyjskie wszystkich szczebli będą chronić każdego, kto zgłosi nadużycia w sektorze publicznym lub prywatnym dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, nauki lub niewłaściwego wykorzystania funduszy publicznych, szczególnie podczas kryzysu COVID-19.

Zaleca także powołanie rzecznika COVID-19, który doradzałby i wspierał Kanadyjczyków chcących ujawnić wszelkie wykroczenia, jakie się pojawią.

Grupa twierdzi, że wielu Kanadyjczyków, którzy są świadkami podejrzeń o różne niezgodne z zasadami lub prawem czyny, będzie miało pytania i będzie wymagać porad na temat zgłaszania tego, czego byli świadkami.

„Nawet osoby w organizacjach posiadających mechanizmy ujawniania informacji, takie jak infolinie zgłaszające przypadki naruszeń, mogą ich nie znać (lub im nie ufać)” – czytamy w raporcie. „Korzystałyby one ze wsparcia w wyborze miejsca, w którym wyrażali swoje obawy i rozumieli, jakich dowodów potrzebują, aby w wiarygodny sposób ujawnić wykroczenie”.

Raport wzywa do przeprowadzenia kampanii edukacyjnej w celu poinformowania pracowników o tym, jak zgłaszać wykroczenia dotyczące wydatkowania środków publicznych związanych z pandemią, a także nieujawniania lub manipulowania informacjami na temat COVID-19.

Koalicja uznaje, że jej zalecenia są ambitne i będą wymagały „pracy i konsekwentnego, stałego przywództwa”.

Niektóre mogą zostać wprowadzone w życie szybko, podczas gdy inne, takie jak opracowanie kompleksowego prawodawstwa dotyczącego informowania o nieprawidłowościach, będzie wymagało więcej czasu.

„Jednak bez tych reform obywatelom trudno będzie pociągnąć do odpowiedzialności winnych za ich działania lub za bezczynność podczas pandemii, a także zapobiec przyszłym nieprawidłowościom, które mogłyby zagrozić zarówno podatnikom, jak i samej Kanadzie”.

Anna Głowacka

Poleć:

O Autorze:

Anna Głowacka

Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny.

skomentuj

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.