ZUS odpowiada na pytania Czytelników (10)

2

Publikujemy odpowiedzi ZUS na kolejne pytania naszych Czytelników w sprawie emerytur, przekazane przez nas ZUS-owi.

1. Słyszałam, że zostały podwyższone emerytury tym, którzy otrzymywali kwotę poniżej 1000 zł. Czy to również dotyczy osób pobierających emerytury zamieszkałych w Kanadzie, czy tylko w Polsce?

Odp. Od 1 marca ZUS podwyższył wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe  osobom, które miały prawo do świadczeń w dniu 29.02.2020 r. Podwyżka dotyczy także świadczeń, które ZUS transferuje emerytom i rencistom zamieszkałym za granicą, również w Kanadzie.

Wskaźnik waloryzacji w tym roku wyniósł 103,56%.

Ponadto w kwietniu emeryci i renciści wraz ze swoim świadczeniem otrzymają dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. „13. emeryturę”. To jednorazowe świadczenie jest wypłacane z urzędu, bez konieczności składania wniosku i będzie wypłacone wszystkim uprawnionym w takiej samej kwocie 1200 zł brutto.

Ze względu na optymalizację kosztów, ZUS wyśle do świadczeniobiorców decyzję waloryzacyjną  w sprawie „13. emerytury” w jednej przesyłce pocztowej w kwietniu br.

 2. Dlaczego rozliczenia podatkowe z Polski nie są wypełniane dodatkowo w języku angielskim – my tu w Kanadzie musimy płacić za tłumaczenie. Czy tak trudno ten kosztowny dla nas problem rozwiązać?

Odp. Zgodnie z polskimi przepisami określenie wzoru deklaracji, oświadczeń i informacji podatkowych należy do właściwości Ministra Finansów na podstawie delegacji zawartej w ustawie o podatku dochodowym. ZUS nie może modyfikować zakresu informacji ani dokonywać innych zmian w formularzu PIT. Dokumenty urzędowe, w tym PIT są sporządzane w języku polskim. 

Oddział ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę dla osoby zamieszkałej w Kanadzie  może natomiast na wniosek klienta, wystawić zaświadczenie (w formie innej niż PIT) z informacją o dochodach i pobranych zaliczkach w języku angielskim. 

3. Otrzymuję emeryturę z Polski i od tej sumy ZUS potrąca podatek. Od tej sumy w Kanadzie płacę też podatek, czyli płacę podwójnie podatek. Czy ja powinienem podać do rozliczenia w Kanadzie sumę emerytury minus podatek pobrany w Polsce? Serdecznie pozdrawiam Krzysztof

Odp. Kwestie związane z opodatkowaniem polskich emerytur i rent wypłacanych osobom zamieszkałym w Kanadzie są uregulowane w Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisana  14.05.2012 r. w Ottawie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1371).

Na podstawie tych przepisów emerytury i renty wypłacane przez ZUS osobom zamieszkałym w Kanadzie mogą być opodatkowane w państwie, w którym powstają i zgodnie z prawem tego państwa. ZUS zgodnie z prawem krajowym dokonuje potrącenia zaliczki na podatek dochodowy, a po upływie roku sporządza roczne obliczenie podatku na formularzu PIT, w którym wykazuje kwotę przychodu z tytułu emerytury albo renty oraz kwotę pobranych zaliczek na podatek. Formularze PIT ZUS wysyła do emerytów i rencistów w terminie do końca lutego.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, od podatku należnego w Kanadzie przysługuje prawo odliczenia podatku zapłaconego od emerytury lub renty w Polsce. O bliższe informacje dotyczące sposobu rozliczenia należy zwrócić się do odpowiednich służb podatkowych w Kanadzie.

TUTAJ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA

Poleć:

O Autorze:

2 Comments

 1. Mieszkam na stałe w Kanadzie. W grudniu 2016 roku, w wieku 62 lat złożyłam wniosek o przyznanie emerytury, który został rozpatrzony pozytywnie w marcu 2018 roku. W tymże roku otrzymałam zapłatę za 2016, 2017 i 2018 rok. Wydział Skarbowy naliczył podatek za 2018 uwzględniając tylko 3090 PLN jako wolne od podatku. Gdybym dostała zapłaty w 2017 roku to sumy wolne od podatku wyniosły by łącznie 6180 PLN. Na skutek tego zapłaciłam o 556 PLN podatku za dużo, Także w Kanadzie zapłaciłam za dużo podatku i straciłam dodatek dla nisko zarabiających. Nie mogłam złożyć wcześniej wniosku o emeryturę, bo Polska wymaga zaświadczenia o złożeniu wymówienia stosunku pracy. Na skutek 13-to mięsięcznego rozpatrywania mojego wniosku o emeryturę straciłam dużo pieniędzy i to nie z mojej winy.
  Dlaczego rozpatrywanie wniosku trwało tak długo?
  Dlaczego jest wymóg zaświadczenia o rezygnacji z pracy w Kanadzie, który uniemożliwia wcześniejsze składanie wniosku?
  Dlaczego nie ma w umowie między Polską a Kanadą przepisów regulujących tryb rozpatrywania wniosku o emeryturę, tak by emeryt nie placił za opieszałość Urzędu?
  Sprawa ta dotyczy nie tylko mnie ale wszystkich składających wnioski emerytalne z Kanady.

 2. Richard Baczek on

  Ten komentarz wprowadza w błąd.
  Polacy w Kanadzie płacą 20% podatku w Kanadzie i 15% w Polsce.
  Ten “zwrot podatku” potrącanego w Polsce wygląda tak, że podatek do zapłacenia w Kanadzie mnoży sie przez stosunek polskiej emerytury do całkowitych dochodów w Kanadzie, i taka suma jest rekompensowana. W praktyce przy małej polskiej emeryturze ten zwrot wynosi od kilku do kilkunastu dolarów, przy podatku potrąconym w Polsce rzędu tysięcy dolarów.
  Dodatkowo CRA robi audit gdy zwrot sięga więcej niż 100 dolarów (może tak się zdarzyć gdy pierwsza wypłata na skutek opóźnień w aplikacji o emeryturę o standartowe 13 miesięcy spowoduje kumulację wypłat z dwóch lat). Taki audit wymaga tłumaczenia dokumentów przez tłumaczy przysięgłych co jest kosztowne. Kanada nie honoruje polskich dokumentów bez tłumaczenia, i nie ma żadnych bezpośrednich kontaktów z ZUS. Dodatkowo, nawet bardzo mała polska emerytura powoduje utratę GIS.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.